Kommande tävlingar
16/07 INSTÄLLD - Walthers Bildelar G
24/07 SM Par Dam - Omgång 1
24/07 Swedish Open Junior Pairs - Om
Rapporterade tävlingar
15/02 Munka Ljungby BS - Guldtävling
08/02 Plattliret - BK S:t Erik
26/01 Rimbo BK - Jubileumsguld
Stockholms Bridgeförbund
Nackagatan 29, 3 tr
116 47 Stockholm
Tfn 08-30 62 78, mobil 0703-98 56 93
Protokoll från sammanträde i Stockholms Bridgeförbund 2009-07-03
Plats: Hos Gunila Langius på Wärmdö

Närvarande: Birgitta Ternblad
Torbjörn Herngren
Pontus Silow
Gunila Langius
Micke Almgren
Mona Bergström

Frånvarande: Tommy Westman, Antonella Pirrone och Mats Nyberg (STOJ), Delges via StBF:s hemsida och påminnelsemail till klubbarna.

1. Mötet öppnades och dagordningen godkändes med smärre ändringar.

2. Protokollet från styrelsemötet den 31 maj 2009 gicks igenom och lades till handlingarna.

3. V-U-beslut. De döva har ansökt om sanktion till silvertävling under sin ”Bridgevecka för Döva”, vilken har beviljats.
Reseersättning till deltagare i SM-tävlingar har bestämts till 540/par. Birgitta förhör sig
med FSB:s kansli om pengarna kan utbetalas vid tävlingen mot kvitto. E-post skickas till
SM-deltagarna angående detta och om kansliet inte kan åtaga sig utbetalningen meddelar
spelarna sitt kontonummer till Torbjörn för utbetalning.

4. Tävlingsverksamheten. Pontus presenterade resultaten av årets DM-tävlingar och förelade ett förslag till verksamhetsberättelsen. Lagtävlingen blev trots ändrat upplägg mycket uppskattad. - Enkäten till Stockholmsseriens lag (50svar) angående speltillfälle visade att 25% vill ha endast uppgjorda speltillfällen lagen emellan, 25 % vill ha gemensamma speldagar och 50% vill ha både gemensamma speldagar och en överenskommelse mellan lagen. Frågan om spellokal gav svaren att 45% vill spela hemma, 45 % vill spela på lokal med tävlingsledare och 10 % vill spela på lokal utan tävlingsledare. Angående tävlingsformen vill 80% ha nuvarande spelform medan 20% vill ha annan spelform. 80% anser att det är viktigt att tävlingen har silverstatus 20% anser detta inte viktigt. Med denna enkät som underlag beslöts att inga stora förändringar i
skall ske i Stockholmsserien. Dock beslöts att såväl första som sista speldagen blir gemensam. Beslöts att första speldagen äger rum någon helg i september 2009, Pontus frågar S:t Erik om lämpligt datum. Dessutom skall tävlingsreglerna ses över (gäller även Dam-ligan). Detta görs av Pontus och Mona. - Mona rapporterade från enkäten vid DM-Damer (10 svar) att såväl minglet efter spelet som brickanalysen var mycket uppskattat. Dock bör man korta ner brickanalysen till att omfatta endast de mest intressanta brickorna. – De priser som ännu inte delats ut ( DM-Lag och Stockholmsserien) ordnas nu av Micke. I fortsättningen är det TK.s ansvar att priser till alla tävlingar anskaffas i förväg. I lagtävlingen beställs 6 priser till respektive prisplats.


5. Ekonomisk rapportering. Torbjörn rapporterade att omsättningen varit 226 000 kronor. Tävlingsverksamheten har kostat 141 000 kronor, där lagtävlingen ger ett bra resultat medan partävlingarna ger sämre utfall. Resultatet är en vinst på ungefär 16 000 kronor. Diskuterades rutiner för redovisningen av varje tävling. – Torbjörn kommer att lämna över de ekonomiska handlingarna till revisorerna för granskning snarast – Budgeten kommer att färdigställas till nästa styrelsemöte.

6. Sanktioner. Se §3 ovan

7. Ungdomsbridgen – STOJ. STOJ:s representat var inte närvarande. Birgitta informerade att STOJ:s styrelse skall utses av årsmötet, varför Björn Eklind tillfrågas angående valberedning till STOJ.

8. Verksamhetsberättelsen. Gunila rapporterade att hon håller på med uppdatering av verksamhetsberättelsen och uppmanade samtliga att se till att respektive avsnitt förs in. Till nästa verksamhetsår bör man försöka att löpande uppdatera information, vilket skall administreras av Gunila och Micke.

9. Årsmötet. StBF:s årsmöte hålls söndagen den 20 september kl 13.00 i S:t Eriks lokal.
Inbjudan har gått ut via hemsidan och mail till alla klubbar. Alla relevanta handlingar
sänds ut via hemsidan 2 veckor före årsmötet. I samband med årsmötet planeras
Stockholmsseriens första speldag, Torbjörn kollar med Mattias på S:t Erik.

10. Åtgärdslistan. Samtliga åtgärder har utförts.

11. Övriga frågor. Diskuterades huruvida bidrag till utbildning skall medges till enskilda personer. Man enades om att det måste vara klubbarna som ansöker. – Den planerade utbildningen den 22 augusti hålls av Kalle Persson. Angående uppdatering av gamla licenser skall Kalle Ragnarsson tillfrågas.- I övrigt beslutas att utbildning för tl steg 2 hålls av Kalle Persson. - Pontus informerade om sitt och Birgittas samtal med Göran Sallstedt, som både fortsätter och nysatsar i sin roll som distriktstävlingsledare. - Diskuterades distriktets policy när det gäller förslag till nytt system för resebidrag.

12 Nästa möte. Nästa möte blir tisdagen 1 september 2009 kl 17.00 i S:t Eriks
lokaler.

Vid protokollet: Justeras:


Gunila Langius Birgitta Ternblad

Åtgärdslista:
1 Kontakta kansliet ang utbetalning av resebidrag Birgitta
2. Kolla med S:t Erik ang 1:a speldag för Stockholmsserien Pontus
3. Se över tävlingsreglerna för Dam-ligan och Stockholmsserien Pontus o Mona
4. Ordna priser till Lagtävlingen och Stockholmsserien Micke
5 .STOJS styrels Birgitta

Svenska Bridgeförbundet, Karlsgatan 28, 703 41, Örebro, Tel: +46 (0)19-277 24 80