Kommande tävlingar
03/10 INSTÄLLD... Jubileumsguld
04/10 INSTÄLLD...BK Tre Sang - Jubil
24/10 SM Par Junior, direktfinal
Rapporterade tävlingar
01/08 Gröna Hissen guldstänk
15/02 Munka Ljungby BS - Guldtävling
08/02 Plattliret - BK S:t Erik

Styrelsemöte STOJ 2009-01-22

Tid: 17:45
Plats: S:t Erik
Närvarande: Ebba Carlsson, Lennart Kjellman, Kristin Nedlich, Mats Nyberg, Erika Rodin, Andreas Ziethén.

§ 1 Föregående protokoll

Under föregående möte, den 8 december 2008, behandlades följande frågor:
1. STOJs ekonomi
2. Tävlingar
3. Bridge i mellanstadieklass
4. Bridgens dag

Protokollet godkändes.

§ 2 Ekonomi

S:t Erik har beslutat att de 25 000 kronor till juniorverksamheten som klubben får från caféet ska tillfalla STOJ. Mats tar kontakt med caféet.
Det finns en del ekonomiska frågor där STOJ vill ha samsyn med Stockholms Bridgeförbund, Mats tar därför med sig dessa frågor till nästa StBF-möte.

§ 3 Tävlingar

Pro-amtävlingen skall anordnas den 8 april, och den spelas precis som förra året över 24 brickor. Det första som behöver göras är att hitta proffs som är villiga att ställa upp i tävlingen.

Lennart tar kontakt med StBF för att höra sig för vad som gäller för guldtävlingssanktion till juniorguldet i höst.

§ 4 Bridge i skolan

Diskuterades hur vi ska gå vidare med detta projekt. Till att börja med försöker vi få till någon typ av fortsättning i Hedvig Eleonora.

§ 5 Bridgens dag

Vi kom fram till att en Bridgens dag inte är något som Stoj klarar av att arrangera själva. Vi tror dock fortfarande på idén, och Mats tar den därför vidare till StBF för att höra om det kan vara något som Stoj och StBF kan samarbeta om.
§ 6 DM-tävlingar

Beslutades att Stoj står för startavgiften för juniorer som deltar i DM-tävlingar anordnade av Stockholms Bridgeförbund.


§ 7 Nästa möte
Nästa möte hålls kl. 17:45 19 februari 2009 på S:t Erik.
Svenska Bridgeförbundet, Karlsgatan 28, 703 41, Örebro, Tel: +46 (0)19-277 24 80