Kommande tävlingar
03/10 INSTÄLLD... Jubileumsguld
04/10 INSTÄLLD...BK Tre Sang - Jubil
24/10 SM Par Junior, direktfinal
Rapporterade tävlingar
01/08 Gröna Hissen guldstänk
15/02 Munka Ljungby BS - Guldtävling
08/02 Plattliret - BK S:t Erik

Styrelsemöte STOJ 2008-11-05

Tid: 18.00
Plats: S:t Erik
Närvarande: Elisabeth Carlsson, Lennart Kjellman, Kristin Nedlich, Ebba Norlander, Mats Nyberg, Erika Rodin.

§ 1 Föregående protokoll

Protokoll från föregående möte var inte skrivet ännu vid detta möte.

§ 2 Ekonomi

Inget att rapportera. En del små frågetecken finns kring sponsringen från kaféet, och dessa ska redas ut så snabbt som möjligt.

§ 3 Juniorguldtävlingen

En sista koll av vad som varit bra och mindre bra med årets guldtävling gjordes. Vi tar med oss dessa erfarenheter inför planeringen av 2009:s tävling.

§ 4 Bridge i mellanstadieklass

Ebba jobbar i en sjätteklass och föreslog att någon eller några ska komma och lära ut bridge i denna klass, och det beslutades att vi ska försöka med detta. Lennart planerar tillsammans med Ebba.

§ 5 Stockholms Spelkonvent

En avstämning av hur det fungerade med bridge på Stockholms spelkonvent gjordes. Konventet blev ingen större framgång för Stoj, och det är tveksamt om det var rätt forum för att intressera folk av bridge, varför det troligtvis inte blir någon fortsättning nästa år.

§ 6 Bridgens dag

Ett sätt att kunna locka nya juniorer är att arrangera en ”Bridgens Dag” eller liknande på S:t Erik. Under en sådan dag skulle man dels kunna lära ut bridge till nybörjare och dessutom kunna ha mindre tävlingar och liknande för att försöka fånga nya spelares intresse. Eventuellt skulle en sådan dag kunna hållas redan under våren. Ebba tar ansvaret för detta.

§ 7 Pro-Am

Stoj har fått klartecken från S:t Erik att hålla en pro-amtävling i deras lokaler den 8/4 2009. Planeringen inför denna tävling ska sättas igång så snart som möjligt, och Kristin tar huvudansvaret för detta.
§ 8 Hemsida

Tommy Westman ska göra en hemsida för Stockholms Bridgeförbund, och Kristin ska fråga om han på samma gång kan göra en åt Stoj.

§ 9 Nästa möte

Nästa möte sattes preliminärt till 15/12 kl. 18:30

Svenska Bridgeförbundet, Karlsgatan 28, 703 41, Örebro, Tel: +46 (0)19-277 24 80