Kommande tävlingar
03/10 INSTÄLLD... Jubileumsguld
04/10 INSTÄLLD...BK Tre Sang - Jubil
24/10 SM Par Junior, direktfinal
Rapporterade tävlingar
01/08 Gröna Hissen guldstänk
15/02 Munka Ljungby BS - Guldtävling
08/02 Plattliret - BK S:t Erik
Styrelsemöte STOJ 2008-08-18

Tid: 17.00
Plats: S:t Erik
Närvarande: Lennart Kjellman, Kristin Nedlich, Mats Nyberg.

§ 1 Föregående protokoll

Under föregående möte behandlades följande frågor:
1. STOJs ekonomi
2. Nya styrelsemedlemmar
3. Verksamhetsberättelse
4. Spelkonvent
5. Övriga frågor (Kräftguldet)

Protokollet godkändes, och det slogs fast att punkterna 1, 2, 4 och 5 skulle diskuteras även vid detta möte.

§ 2 Ekonomi

Ekonomin ser bra ut. Mats hör med Stbf om deras revisorer ska titta på hur Stojs ekonomi har skötts.

§ 3 Kräftguldet

Stoj arrangerar en guldtävling på S:t Erik den 13:e september. Denna tävling motsvarar i princip tidigare års kräftguld, även om kräftorna överges till i år. Det mesta av förberedelserna är klara, en del återstår att ordna, men organisationen av tävlingen är under kontroll.

§ 4 Spelkonvent

Lennart tar kontakt med spelkonventsarrangörerna för att ställa en del frågor om till exempel hur lokalerna ser ut, och sedan fortsätter arbetet därifrån.

§ 5 Nya styrelsemedlemmar

Birgitta Ternblad har fått förslag på en del personer som skulle kunna tänkas vilja sitta i Stojs styrelse. Dessa förslag kan eventuellt kompletteras med ett par namn till.

§ 7 Nästa möte
Nästa möte hålls 8 september 2008 på S:t Erik.
Svenska Bridgeförbundet, Karlsgatan 28, 703 41, Örebro, Tel: +46 (0)19-277 24 80