Kommande tävlingar
09/11 Manfred Kamras Minne
16/11 Uppsala lagguld
07/12 Malmö BK - Guldtävling
Rapporterade tävlingar
13/10 Enköpings BS - Enaträffen
07/09 SM Par Junior - omgång 4
07/09 SM Par Junior - omgång 3
Styrelsemöte STOJ 2008-04-02

Tid: 17.00
Plats: S:t Erik
Närvarande: Lennart Kjellman, Kristin Nedlich, Mats Nyberg, Björn Åström.

§ 1 Föregående protokoll

Under föregående möte behandlades följande frågor:
1. STOJs ekonomi
2. Register över juniorer i distriktet
3. Stockholms bridgeförbund
4. Pro-Am
5. Övriga frågor

Protokollet godkändes, och det slogs fast att punkterna 1-5 skulle diskuteras även vid detta möte.

§ 2 Ekonomi

Ett konto har öppnats för STOJ, och Mats redovisade hur det ekonomiska läget ser ut. Ekonomin ser god ut, och det finns ingen anledning att göra några ändringar i budgeten.

§ 3 Register över juniorer

Kristin har gått igenom det register över juniorer som finns, och kommit fram till att det för närvarande finns ungefär 25 aktiva juniorer i distriktet.

§ 4 Stockholms Bridgeförbund

Lennart rapporterade kort från klubbträffen där han och Walter Bergman deltog för STOJ:s räkning.

§ 5 Pro-Am

Pro-Amtävlingen diskuterades och det konstaterades att den fungerat bra. Överskottet blev runt 12 000 kronor, vilket var ungefär som vid den förra Pro-Amtävlingen. Vissa synpunkter har kommit på hur tävlingen kan förbättras, och även vi som arrangerade känner att det finns en del att slipa på. Eftersom Pro-Am förhoppningsvis blir ett återkommande evenemang ska vi ta till oss synpunkterna och försöka göra tävlingen ännu bättre nästa gång.

§ 6 Övriga frågor

Lennart hade inte hittat någon information om det schackgymnasium som ska öppnas i Stockholm, men ska fortsätta söka information om detta.

Det börjar bli dags att planera inför Kräftguldet i höst, och det finns vissa funderingar på om konceptet kanske ska ändras till detta års upplaga. Kristin börjar titta på detta och undersöker dessutom om några dispenser eller sanktioner för guldtävling behöver sökas snart.

STOJ:s hemsida är ofta inaktuell och har även ett format som kanske inte riktigt passar. Lennart funderar på om det går att göra något åt detta.

§ 7 Nästa möte
Nästa möte hålls 7 maj 2008 på S:t Erik.
Svenska Bridgeförbundet, Karlsgatan 28, 703 41, Örebro, Tel: +46 (0)19-277 24 80