Kommande tävlingar
03/10 INSTÄLLD... Jubileumsguld
04/10 INSTÄLLD...BK Tre Sang - Jubil
24/10 SM Par Junior, direktfinal
Rapporterade tävlingar
01/08 Gröna Hissen guldstänk
15/02 Munka Ljungby BS - Guldtävling
08/02 Plattliret - BK S:t Erik
Stockholms Bridgeförbund
Nackagatan 29, 3tr
116 47 Stockholm
Tfn 08-30 62 78, mobil 0703-98 56 93

Protokoll från sammanträde i Stockholms Bridgeförbund 2009-03-30
Plats BK S:t Erik, Kronobergsgatan 12

Närvarande: Birgitta Ternblad
Gunila Langius
Micke Almgren
Torbjörn Herngren
Tommy Westman
Antonella Pirrone
Frånvarande: Pontus Silow, Mona Bergström och Mats Nyberg, STOJ

Delges via StBF:s hemsida och till revisorerna och valberedningen samt via påminnelsemail
till klubbarna att titta på hemsidan.

1. Mötet öppnades och dagordningen godkändes.

2. Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.

3. Tävlingsverksamheten.
- DM-Lag har spelats med bra respons.
- DM-Par-kval genomfördes med 36 par mindre än förra året, vilket ger preliminärt
9 finalplatser mot 15 förra året.
- Tl-utbildningen ägde rum den 15 mars med Tomas Winther som kursgivare. Utbildningen var i huvudsak en uppdatering av Tl-licenser. – Upplandsdistriktet ordnar en Tl-utbildning steg 2 - silverlicens (för dem som gått steg 1) den 1-2 maj 2009 varvid även medlemmar från Stockholmsdistriktet är välkomna. Micke ordnar med denna inbjudan så snart vi fått inbjudan från Upplandsdistriktet.

4. Ekonomi. Torbjörn rapporterade att den ekonomiska planen följs.

5. Sanktioner och VU-beslut.
- STOJ ansöker om Juniorguldtävling till hösten, S.t Erik ansöker om sanktion för guldtävlingar, dels Plattliret med Mathias Weilert som tävlingsledare den 30 januari 2010 dels IAF den 29 maj 2010. Pontus ombesörjer ansökan till FSB.
- Det finns ett förslag från TK att tillsammans med S:t Erik samordna en guldtävling -
boarder-match - till hösten.
- Klubbarnas silvertävlingssanktioner måste vara StBF tillhanda senast den 30 juni 2009.

6. Arbetshelg.
- StBF kommer att anordna en arbetshelg för att planera nästa verksamhetsår den 3-4 juli 2009. Den 3 juli ett vanligt styrelsemöte kl 17.00 då vi bl a strukturerar nästa dags arbete. Samtliga styrelsemedlemmar ombedes att inlämna idéer och skisser till Birgitta och Gunila före den 31 maj 2009.
– Den 4 juli har vi en arbetsdag kl 09.00 -17.00 för att bestämma bl a nästa års datum för
DM-spel och andra aktiviteter. På kvällen kl 18.30 ordnas en middag till vilken revisorer,
valberedningens ledamöter, distriktstävlingsledare och alla representanter för
klubbstyrelser bjuds in. Birgitta och Gunila ordnar med denna inbjudan till alla
klubbstyrelser.

7. IT.
- Tommy rapporterade hur IT-biten utvecklas. Han skall under arbetshelgen demonstrera hur det hela fungerar.

8. STOJ.
- Birgitta rapporterade från STOJ:s styrelsemöte att dess styrelse består till största delen av mycket entusiastiska juniorer. Stoj planerar en Juniorbridgens Dag den 9 maj 2009
kl 09.00 - 17.00 på S.t Erik och de har bett StBF att hjälpa till, vilket vi ställer oss
mycket positiva till. Vi hjälper också till med att skicka ut inbjudan till alla klubbarna.
- Mats Nyberg utsågs till STOJ:s representant vid SISU:s årsmöte.

9. Övriga frågor.
- Inga övriga frågor.

10. Nästa möte. Nästa styrelsemöte blir i samband med arbetshelgen den 3 juli 2009 kl 17.00.

11. Åtgärdslistan. Punkterna 1 (uppföljning av DM-Damer, Mona), 5 (fråga PASS ang inlägg från DM-tävlingarna, Pontus), 6 (fråga STOJ om intresse finns som brickbytare, Mats), 7 (Upplands inbjudan till tl-utb in på hemsidan, Micke) och 8 (ansökan om guldsanktion, Pontus) återstår att genomföra.

12. Mötet avslutades.Vid protokollet: Justeras:Gunila Langius Birgitta Ternblad
Åtgärdslista:
1. Punkterna 1, 5, 6, 7 och 8 från tidigare
2. Inbjudan till klubbstyrelsemedlemmar till middag Birgitta, Gunila
Svenska Bridgeförbundet, Karlsgatan 28, 703 41, Örebro, Tel: +46 (0)19-277 24 80