Kommande tävlingar
03/10 INSTÄLLD... Jubileumsguld
04/10 INSTÄLLD...BK Tre Sang - Jubil
24/10 SM Par Junior, direktfinal
Rapporterade tävlingar
01/08 Gröna Hissen guldstänk
15/02 Munka Ljungby BS - Guldtävling
08/02 Plattliret - BK S:t Erik
Stockholms Bridgeförbundkallar till

EXTRA ÅRSMÖTE söndagen den
16 november kl 18.30


hos BK S:t Erik, Kronobergsgatan 12, Stockholm,Föredragningslista:
Mötet öppnas
Föredragningslistan godkänns
Kallelse i tid
Röstlängd och fullmakter
Val av ordförande för mötet
Val av sekreterare för mötet
Val av justeringsmän
eslut om styrelsens förslag till ekonomisk åtgärd
De bordlagda punkterna från ordinarie årsmöte: resultaträkning och balansräkning, revisorernas berättelse samt frågan om styrelsens ansvarsfrihet
Mötet avslutas


Vi är tacksamma om klubbarna utser dem som kommer att utöva rösträtt vid det extra årsmötet och att de anmäls till Gunila Langius senast den 13 november.
Telefon: 0708-581798, e-post: » epost
Välkomna!


Denna kallelse har av Stockholms Bridgeförbund utsänts till alla klubbar i distriktet som ska utse representanter till det extra årsmötet.
Alla medlemmar är naturligtvis välkomna till det extra årsmötet.
Svenska Bridgeförbundet, Karlsgatan 28, 703 41, Örebro, Tel: +46 (0)19-277 24 80