Kommande tävlingar
03/10 INSTÄLLD... Jubileumsguld
04/10 INSTÄLLD...BK Tre Sang - Jubil
24/10 SM Par Junior, direktfinal
Rapporterade tävlingar
01/08 Gröna Hissen guldstänk
15/02 Munka Ljungby BS - Guldtävling
08/02 Plattliret - BK S:t Erik
Stockholms Bridgeförbund
Nackagatan 29, 3 tr
116 47 Stockholm
Tfn 08-30 62 78, mobil 0703-98 56 93
Protokoll från sammanträde i Stockholms Bridgeförbund 2008-09-28
Plats BK S:t Erik, Kronobergsgatan 12
Närvarande: Birgitta Ternblad
Kalle Persson
Gunila Langius
Micke Almgren
Torbjörn Herngren
Tommy Westman
Pontus Silow
Frånvarande: Antonella Pirrone och Mona Bergström.
Delges via StBF:s hemsida och till revisorerna och valberedningen samt via påminnelsemail till klubbarna att titta på hemsidan.

1. Mötet öppnades och dagordningen godkändes med tillägg under punkt 7 Övriga frågor: Extra årsmöte. Ordförande hälsade de nya ledamöterna Tommy Westman, Pontus Silow och STOJ:s representant Mats Nyberg särskilt välkomna.

2. Tävlingsverksamheten. Till tävlingskommitté valdes Tommy Westman, Pontus Silow och Mona Bergström. Tommy och Pontus presenterade sitt förslag till arbetssätt inom kommittén. De tre första punkterna nedan bör särskilt beaktas:
a) Kommunikation. Det betonas att kommunikationen mellan StBF:s tävlingskommitté och lagkaptenerna är viktig. Man vill skapa en kontinuitet i samarbetet med lagkaptenerna. För detta ändamål bör man anskaffa ett nytt gemensamt e-postkonto för hela tävlingskommittén och även en egen internetdomän vid sidan om spader, där även Stoj kan få en underdomän. Kostnaden beräknas till ca 1000 kronor/år.
b) Rutiner. De flesta dokument bör sparas i en lättåtkomlig fil – det mesta skall förvaras i digital form. Vi ska skapa nya rutiner för i första hand redovisning och tävlingarnas ekonomi, vilket TK ansvarar för. Övriga rutiner ses över till nästa styrelsemöte av Micke och Gunila. Det skall också finnas en checklista så att rutinerna följs.
c) Uppföljning. Tävlingarna bör följas upp för att kunna ta lärdom till nästkommande verksamhetsår. Man vill kunna få svar på frågor som ” varför gick detta kval så bra när ett annat kval hade så få anmälda, var det rätt eller fel upplägg”. Även en ekonomisk uppföljning efter tävlingarna skall ske.
d) DM/SM-lag. I år hade StBF ett förslag på ny uppläggning av denna tävling, men för få lag har anmält sig för att detta skall kunna genomföras. I stället spelar alla lag en direktfinal med seedning vid behov. TK undersöker lämpligt datum. Torbjörn och Micke lägger in information om den inställda tävlingen på nätet. Ny inbjudan skickas ut i månadsskiftet november/december. Micke meddelar de tre lag som anmält sig till den planerade tävlingen att en ny inbjudan kommer.
e) Stockholmsserien. Spelet börjar den 1 oktober.
f) Jubileumssilver för mindre rutinerade. Endast 4 par har anmält sig till tävlingen den 5 oktober, varför tävlingen ställs in och de anmälda paren meddelas av Birgitta. Micke lägger ut information om att tävlingen är inställd på vår hemsida. TK frågar Kalle Ragnarsson om vi kan ordna tävlingen senare i år eller ev nästa år.
g) Övriga tävlingar under 2008 gicks igenom.

3. Ekonomi. Inget fanns att rapportera för det nya verksamhetsåret.

4. Distriktsmötet i Örebro. Birgitta, Gunila, Antonella och Torbjörn deltar i årets distriktsträff. Gunila anmäler deltagarna till FSB. Kalle deltar som representant för FSB.

5+6. Utbildning. Utbildningshelgen den 15-16 november anordnas av StBF för vårt distrikt, Gotlandsdistriktet, Upplandsdistriktet och Mellansvenska distriktet. Tre olika kurser anordnas: spader/ruter/bridgemate som leds av Pontus med Micke och Göran Sallstedt adjungerade till kursen, TL -1 som tas om hand av Kalle och TL -2 som leds av Thomas Winther. Inbjudan skrivs av Göran Sallstedt och Birgitta samt skickas till StBF:s klubbar av Gunila/Micke. Inbjudan till Gotlands, Upplands och Mellansvenska distrikten
görs av FSB. TL-utbildningen i oktober skjuts upp eftersom material från FSB inte har kommit oss tillhanda. Nytt datum för kursen bestäms vid nästa möte.

7. Övriga frågor. Göran Sallstedt kvarstår som distriktstävlingsledare.
Vem skall vara utbildningsansvarig, frågan tittas över.
Tidpunkt och lokal för extra årsmöte meddelas klubbarna senare.
Det konstituerande mötesprotokollet godkändes och lades till handlingarna.

8. Nästa möte. Nynäshamns BK har genom Björn Eklind och Antonella Pirrone inbjudit styrelsen till sin klubb för nästa möte söndagen den 23 november kl 11.00. Vi anmodar andra klubbar att inbjuda styrelsen för styrelsemöten. (Se mötesdatum nedan). Klubbarna kan då även få information och hjälp där så behövs.
Styrelsemöten efter nyår bestämdes till lördagen den 24 januari 2009 kl 11.00-15.00 och lördagen den 14 mars 2009 kl 11.00-15.00. Arbetshelg inför nästa verksamhetsårs tävlingsprogram bestämdes till den 13-14 juni 2009.

9. Åtgärdslistan. Kvarstående från föregående protokoll är punkt 8 angående klubbarnas ålder, Mona håller på med detta. Kvarstående från tidigare protokoll är frågan om prispokaler (Micke, Kalle) och Birgitta och Torbjörn skall ta itu med överföring av pengar till ett räntebärande konto.

10. Mötet avslutades.

Vid protokollet: Justeras:


Åtgärdslista:
1. Ny IT-domän Pontus, Tommy
2. Rutiner ses över Pontus, Tommy, Mona, Micke, Gunila
3. Ändring av DM/SM-lag Pontus, Tommy, Torbjörn, Micke
4. Inställt Jubileumssilver Birgitta, Micke
5. Anmälan till distriktsträffen Gunila
6. Utbildningshelgen Göran Sallstedt, Birgitta
7. Utbildningsansvarig? Styrelsen
Svenska Bridgeförbundet, Karlsgatan 28, 703 41, Örebro, Tel: +46 (0)19-277 24 80