Kommande tävlingar
03/10 INSTÄLLD... Jubileumsguld
04/10 INSTÄLLD...BK Tre Sang - Jubil
24/10 SM Par Junior, direktfinal
Rapporterade tävlingar
01/08 Gröna Hissen guldstänk
15/02 Munka Ljungby BS - Guldtävling
08/02 Plattliret - BK S:t Erik
Stockholms Bridgeförbund
Nackaringen 29, 3 tr
116 47 Stockholm
Tfn 08-30 62 78


Protokoll från konstituerande sammanträde med Stockholms Bridgeförbund 2008-09-21

Plats Bk S:t Erik, Kronobergsgatan 12

Närvarande: Birgitta Ternblad
Kalle Persson
Gunila Langius
Mona Bergström
Tommy Westman
Antonella Pirrone
Torbjörn Herngren
Frånvarande: Micke Almgren och Pontus Silow
Delges: Via hemsidan och mail till klubbar anslutna till StBF samt revisorerna.

1. Mötet öppnades av Birgitta Ternblad.

2. Konstituering av styrelse för 2008-2009
Birgitta Ternblad är vald till ordförande av årsmötet.
Styrelsen konstituerades enligt följande:
Ordförande Birgitta Ternblad
Vice ordförande Kalle Persson
Kassör Torbjörn Herngren
Sekreterare Gunila Langius
TK Tommy Westman
TK Pontus Silow
TK Mona Bergström
IT-ansvarig Mikael Almgren
Ledamot, kontaktansvarig för klubbarna Antonella Pirrone
STOJ Mats Nyberg
Stockholms Korpbridgeförbund Vakant


3. Firmatecknare
Förbundets firma tecknas av ordföranden Birgitta Ternblad och kassören Torbjörn Herngren var
för sig.

5. Nästa möte
Nästa möte hålls söndagen 28 september 2008 kl 13.00 i S:t Eriks lokal.

Vid protokollet: Justeras:Gunila Langius Birgitta Ternblad
Svenska Bridgeförbundet, Karlsgatan 28, 703 41, Örebro, Tel: +46 (0)19-277 24 80