Kommande tävlingar
03/10 INSTÄLLD... Jubileumsguld
04/10 INSTÄLLD...BK Tre Sang - Jubil
24/10 SM Par Junior, direktfinal
Rapporterade tävlingar
01/08 Gröna Hissen guldstänk
15/02 Munka Ljungby BS - Guldtävling
08/02 Plattliret - BK S:t Erik


RESULTATRAPPORT

Benämning Budget 08/09 Utfall 07/08

Omsättning

Medlemsavgifter 112 000 107 880

Tävlingar - 36 000 - 5 032


Övriga intäkter

Övriga erhållna bidrag 10 000 8 100

Summa intäkter 86 000 110 948Utbildningar 15 000 22 914

Styrelsemöten 10 000 6 870

Riksstämma/distriktsträff 7 500 10 682

Övriga kostnader 5 000 15 832

Övriga lämnade bidrag (STOJ) 10 000 20 000

Lokalhyra 7 500 7 500

Styrelsearvoden 26 000 26 000

Summa kostnader 81 000 109 798


Resultat 5 000 1 150
Svenska Bridgeförbundet, Karlsgatan 28, 703 41, Örebro, Tel: +46 (0)19-277 24 80