Kommande tävlingar
03/10 INSTÄLLD... Jubileumsguld
04/10 INSTÄLLD...BK Tre Sang - Jubil
24/10 SM Par Junior, direktfinal
Rapporterade tävlingar
01/08 Gröna Hissen guldstänk
15/02 Munka Ljungby BS - Guldtävling
08/02 Plattliret - BK S:t Erik
Stockholms Bridgeförbund
Nackagatan 29, 3 tr
116 47 Stockholm
Tfn 08-30 62 78, mobil 0703-98 56 93
Protokoll från extra sammanträde i Stockholms Bridgeförbund 2008-09-01
Plats BK S:t Erik, Kronobergsgatan 12

Närvarande: Birgitta Ternblad
Kalle Persson
Gunila Langius
Mats Bud
Antonella Pirrone
Torbjörn Herngren
Frånvarande: Mona Bergström och Micke Almgren

Delges via StBF:s hemsida och påminnelsemail till klubbarna och STOJ att titta på hemsidan.

1. Mötet öppnades

2. Ekonomisk rapportering

Kalle Persson presenterade årets resultatrapport, balansräkning och budget för nästa verksamhetsår. Beslöts att snarast delge klubbarna dessa handlingar tillsammans med kallelse till årsmötet, föredragningslista för årsmötet och verksamhetsberättelsen. Förslag till de nya stadgarna sänds så snart den ”filen” åtgärdats. Valberedningen har ännu inte presenterat sitt förslag.

3. Utbildningshelgen i november 2008

Diskuterades det nya upplägget för denna helg, eftersom nya direktiv angående ansvarig och kursledare framkommit från FSB. Vi försöker utröna om något närliggande distrikt är intresserad av samarbete.

4. Mötet avslutades.Vid protokollet Justeras:Gunila Langius Birgitta Ternblad

Svenska Bridgeförbundet, Karlsgatan 28, 703 41, Örebro, Tel: +46 (0)19-277 24 80