Kommande tävlingar
03/10 INSTÄLLD... Jubileumsguld
04/10 INSTÄLLD...BK Tre Sang - Jubil
24/10 SM Par Junior, direktfinal
Rapporterade tävlingar
01/08 Gröna Hissen guldstänk
15/02 Munka Ljungby BS - Guldtävling
08/02 Plattliret - BK S:t Erik
Stockholms Bridgeförbund
Nackagatan 29, 3 tr
116 47 Stockholm
Tfn 08-30 62 78, mobil 0703-98 56 93
Protokoll från sammanträde i Stockholms Bridgeförbund 2008-08-31
Plats BK S:t Erik, Kronobergsgatan 12
Närvarande: Birgitta Ternblad
Gunila Langius
Mats Bud
Micke Almgren (endast tom § 5)
Mona Bergström
Antonella Pirrone
Torbjörn Herngren
Göran Sallstedt
Frånvarande: Kalle Persson och representant för STOJ
Delges via StBF:s hemsida och påminnelsemail till klubbarna att titta på hemsidan.

1. Mötet öppnades och dagordningen
godkändes med 2 tillägg under punkten ”Övriga frågor”:
• Stockholms Dövas BK:s äskande om bidrag till utbildning
• Användningsområde för den nya datorn.

2. Protokollet
från styrelsemötet den 31 maj 2008 gicks igenom och lades till handlingarna.

3. V-U-beslut
Office-paket har inköpts till den nya datorn.
VU-beslut bör om möjligt delges de övriga i styrelsen.

4. Fattade beslut
Enligt tidigare beslut skall FSB skicka sin kansliinformation till samtliga styrelsemedlemmar. Gunila tar kontakt med FSB och kollar om detta verkligen skett. - Vår anslagstavla, som finns i S:t Eriks lokal, bör uppdateras då och då. Detta sköts av Micke.

5. Tävlingsverksamheten
Diskuterades det spelprogram som beslutades vid arbetsmötet den 1 juni 2008.
Inbjudan till Stockholmsserien går ut på nätet nu. – Inbjudan till DM-Damer-Lag har gått ut och sista anmälningsdagen har ändrats till den 1/9, då spelet ofta börjar redan i september.
När det gäller DM-SM-Lag visar det sig att första kvaldagen kolliderar med OS i Kina, där troligen flera av deltagarna kommer att befinna sig. I inbjudan skrivs därför att de lag, som av detta skäl inte kan spela kvaldagen, får dispens att kvala senast den 2/11, då lokal ordnas av distriktet. Det har visat sig svårt att få kvalklubbar att ställa upp. Sthlms-Polisens BS kan inte ställa upp på grund av lokalsvårigheter, men Birgitta frågar Lennart, om Polisen kan tänka sig att ordna ett Lag-kval om lokalfrågan kan lösas. Vidare tillfrågas Näsby BS av Gunila, Alviks BC och Nynäshamns BK av Antonella och Saltsjöbadens BS av Mats. Mats är informationsansvarig för denna tävling. - Beslöts att ordna ”mingel” efter DM-Dam-Final och DM-Mixed-Final, allt för att befrämja trivseln i våra DM-tävlingar. StBF bjuder på drink med tilltugg, vilket kommer att anges på inbjudan. – Enligt tidigare beslut skall alla DM-tävlingar erhålla priser till ett belopp av 2000 kronor/tävling. Det är upp till varje Tävlingskommitté för resp. tävling att ordna detta. – Sthlms-Polisens BS och BK S:t Erik ställer upp som arrangörer för Veteran-DM-kval, Sthlms-Polisen den 26/11-98 kl 18.00. Lidingö BK, Alvik BC och Nynäshamns BK skall tillfrågas.
Öppna DM-Par arrangerar Sthlms-Polisens BS den 4/3 -09 kl 18.00. Troligen måste även StBF ordna ett kval i detta DM.
DM-Individuellt har de två senaste åren måst inställas. Ingen av tillfrågade klubbar har svarat på förfrågan om värdskap för denna tävling, varför den troligen måste läggas ned. Ett alternativ är att fråga S:t Erik om de är villiga att samordnar sitt Individuella KM med DM-Individuellt. Kalle frågar BK S:t Erik om detta. – För att entusiasmera klubbar med spelare med högst ruternål skall Torbjörn göra en färgglad inbjudan till ”Silvertävlingen för mindre rutinerade” som äger rum 5 oktober, en inbjudan som distribueras manuellt till berörda klubbar.

6. Ekonomi
Kalle Persson var inte närvarande. Birgitta rapporterade från möte med Kalle angående ekonomin följande: Med anledning av att Kalle inte kunde vara med på dagens möte beslöts att ha ett extramöte snarast för att fastställa nästa års budget.
StBF ämnar även i fortsättningen stödja STOJ med bl a ekonomiska bidrag, men STOJ måste äska medel.

7. Sanktioner
Inga nya ansökningar har inkommit

8. STOJ
STOJ arbetar med att få en ny styrelse och valberedningen har några förslag på gång. STOJ:s planerade tävling – Kräftguldet – har stor anslutning.

9. Utbildning
I november anordnas utbildningsdagar av FSB. StBF har accepterat att stå som värd och ordna lokal för denna utbildning, som kommer att omfatta Ruter – Spader – Bridge-mate – och TL 1 och 2 . Göran kontaktar FSB för att ta reda på vem som är ansvarig och vad som på oss ankommer.Birgitta ordnar lokal, när vi vet vad som gäller.

10. Klubbträffen den 21/3 2009
Antonella skriver i oktober-november till alla klubbar och frågar om det finns någon, som kan stå för nästa års arrangemang, vi står för kostnaderna. Övriga frågor i detta sammanhang tas upp senare.

11. Stadgarna
Styrelsen godkände, frånsett vissa språkliga ändringar, de reviderade stadgarna, som tagits fram av vår arbetsgrupp.

12. Årsmötet
I nästa vecka skickas den gamla och den nya versionen av stadgarna ut till
klubbarna för synpunkter. Verksamhetsberättelsen, revisionsberättelsen, resultat- och
balansräkning (även STOJ:s bokslut) samt budgeten tillsammans med kallelse och
föredragningslista och valberedningen förslag skickas så snart de är klara, dock senast den
5 september 2008.

13. Övriga frågor
Dator och skrivare har inköpts av Göran. Ruter, bridge-mate och
officepaketet är installerat. Nu återstår att skaffa en mailadress för att kunna skicka ut
massutskick till medlemmarna. Antonella, Göran och Mats ordnar en fungerande lösning,
så att vi kan använda datorn för våra massutskick.
Birgitta har fått förfrågan från ett företag – ”Momenta” – angående sponsring av
trafikmaterial till skolklasser upp till 12 års ålder. I gengäld får vi viss reklam på skolorna
i fråga. Beslöts att säga nej till denna förfrågan.
Stockholms Dövas BK planerar en bridgekurs på teckenspräk och äskar ekonomiskt stöd
för detta. Eftersom Stockholms Dövas BK inte har möjlighet delta i vårt ordinarie
utbildningsprogram beslöts att stötta klubben med 3000 kronor.
Distriktsmötet i Örebro budgeteras så att de styrelsemedlemmar, som vill, kan delta.
Mona har tidigare fått i uppdrag att hos FSB utröna när våra klubbar bildades. FSB har
ingen uppgift om detta. Mona skall nu maila klubbarna och fråga om det finns någon
uppgift om aktuell ålder.

14. Åtgärdslistan från föregående protokoll
Punkt 3 åtgärdas av Göran, punkterna 5, 6, 7, 9 och 11 kvarstår.

15. Nästa möte
Nästa möte blir tisdagen den 30 september kl 17.00 i S:t Eriks lokaler (ett kortare möte).
Vid protokollet Justeras:
Gunila Langius Birgitta Ternblad
Åtgärdslista:
1 Kontakt med FSB angående kansliinformation Gunila
2 Uppdatera anslagstavlan på s:t Erik Micke
3 Skicka inbjudningar Tävlingskommittén
4 Fråga div klubbar angående DM-SM-Lag Birgitta, Antonella, Gunila, Mats
5 Fråga S.t Erik angående DM Individuellt Kalle
6 Ny färgglad inbjudan till silvertävling Torbjörn
7 Ta kontakt med FSB angående utbildningen i 15-16 nov Göran
8 Fråga våra klubbar om deras ålder Mona
9 Punkterna 5, 6, 7, 9 och 11 från föregående protokoll kvarstår

Från föregående möte:
5 Kontakt med klubbar i olika frågor Samtliga
6 Undersöka intresse för ökat antal brickor i div I Damligan Mona
7 Prispokaler Micke, Mats, Kalle
9. Överföra pengar från plusgirot till räntebärande konto Birgitta, Kalle
11. Årsmötet och silvertävlingen i september till hemsidan Micke
Svenska Bridgeförbundet, Karlsgatan 28, 703 41, Örebro, Tel: +46 (0)19-277 24 80