Kommande tävlingar
03/10 INSTÄLLD... Jubileumsguld
04/10 INSTÄLLD...BK Tre Sang - Jubil
24/10 SM Par Junior, direktfinal
Rapporterade tävlingar
01/08 Gröna Hissen guldstänk
15/02 Munka Ljungby BS - Guldtävling
08/02 Plattliret - BK S:t Erik
BALANSRAPPORT 2008-06-30 2007-06-30


TILLGÅNGAR
Kassa 9 745 32 863

Postgiro 87 171 79 821

Bank 87 966 8 400

Bank (räntebärande) 110 000 112 397

Ruterkonto 9 433 69 414


SUMMA TILLGÅNGAR 304 045 302 895EGET KAPITAL OCH SKULDER


Eget kapital

Balanserad vinst 302 895 299 124

Årets resultat 1 150 3 771

Eget kapital 304 045 302 895SKULDER OCH EGET KAPITAL 304 045 302 895


Svenska Bridgeförbundet, Karlsgatan 28, 703 41, Örebro, Tel: +46 (0)19-277 24 80