Kommande tävlingar
03/10 INSTÄLLD... Jubileumsguld
04/10 INSTÄLLD...BK Tre Sang - Jubil
24/10 SM Par Junior, direktfinal
Rapporterade tävlingar
01/08 Gröna Hissen guldstänk
15/02 Munka Ljungby BS - Guldtävling
08/02 Plattliret - BK S:t Erik
Stockholms BridgeförbundVerksamhetsberättelse 2007-2008

Verksamhetsberättelse för Stockholms Bridgeförbund 2007-2008

Styrelsen har under mandatperioden 2007-2008 haft följande sammansättning:

Ordförande och administrativt ansvarig Birgitta Ternblad

Vice ordförande Karl Persson
Tävlingskommitté
- lagtävlingar Mats Bud, Mikael Almgren och Mona Bergström
- partävlingar Göran Sallstedt och Mona Bergström
Sekreterare Gunila Langius
Kassör Karl Persson
Klubbansvarig Antonella Pirrone
Suppleant Torbjörn Hellgren
SKBF Birgitta Ternblad
STOJ Representant från STOJ

VU har under verksamhetsåret bestått av Birgitta Ternblad, Karl Persson och en tredje styrelsemedlem, som är ansvarig för frågan.

Styrelsen har förutom kommitté- och VU-möten haft nio protokollförda sammanträden.
Vid flera sammanträden har en representant från STOJ varit närvarande.

Under en arbetshelg 31/5-1/6 2008 planerades kommande års verksamhet med tyngdpunkt på tävlingsprogrammet.

Vid Riksstämman i Laholm representerades distriktet av Birgitta Ternblad, Kalle Persson, Mats Bud, Mikael Almgren, Gunila Langius, Mona Bergström och Antonella Pirrone.

Förutom ovanstående uppdrag har två av styrelsens medlemmar agerat som serieledare i Stockholmsserien, administrerat DM-lag, DM-partävlingar, Stockholmsrallyt och utfört registrering av rankingfiler för distriktets tävlingar.

Information till medlemmarna – hemsida på Internet och brevutskick

Stockholms Bridgeförbund har, som komplement till Förbundet Svensk Bridges hemsida, en egen hemsida i Spader. De som besökt hemsidan har hittat tävlingsresultat, inbjudningar, regler och uppgifter om medlemmarna i styrelsen, årsmötes- och styrelseprotokoll samt en regelbundet återkommande informationssida kallad ”Bullen”.
Inbjudningar till distriktets tävlingar samt styrelseprotokoll har under året sänts ut via mail och brev till klubbarna. StBF informerar om sina tävlingar via E-post även de enskilda medlemmar som har mailadress anmäld hos medlem på nätet. Klubbarna har via e-post påmints när ny information lagts ut på hemsidan.

Medlemsredovisning (siffror inom parentes avser föregående verksamhetsår)

Stockholms Bridgeförbund hade under verksamhetsåret 2740 fullbetalande medlemmar (varav 43 juniorer) samt 371 I-medlemmar, totalt 3111 (3078) medlemmar, fördelade på 41 (40) klubbar. Årsavgiften har varit 230 kr till Förbundet Svensk Bridge och 40 kr till Stockholms Bridgeförbund.


Ekonomi (siffror inom parentes avser föregående verksamhetsår)

Omsättningen har under året uppgått till 218.915 (230.500). Resultatet under året blev 1.150 (1.256).
Beträffande resultat och ställning i övrigt hänvisas till separata resultat- och balansräkningar.
Tävlingsverksamheten har gått med underskott. För att stimulera intresset för deltagande i SM/DM har StBF sponsrat en del av startavgifterna till Svensk Bridge samt försökt att öka trivseln vid våra DM-tävlingar med blommor, frukt, godis och sponsrade priser (se nedan).

Utbildningsverksamheten 2007-2008

Klubbarna inbjöds till en utbildning i TL-Steg-1 under en utbildningshelg med Torbjörn Herngren som värd från StBF och Thomas Winther från FSB som ansvarig för utbildningen. 11 klubbar deltog med totalt 18 deltagare. Utbildningen uppskattades mycket och avslutades med ett skriftligt prov för att erhålla status som tävlingsledare vid bronstävlingar.

Klubbträffen den 8 mars 2008

Den 8 mars anordnade StBF en klubbträff i S:t Eriks lokaler. 9 klubbar hade hörsammat kallelsen. Thomas Winther från FSB informerade om de nyheter inom bridgen, som var på gång (nya lagboken, mästarpoängen försvinner, ruterprogrammet uppdateras, FSB:s jubileumspaket). Han upplyste också om att FSB kräver att klubbarna måste ha minst 8 medlemmar och måste rapportera sina tävlingar via ruter. StBF uppmanades att kolla 20 av våra anmälda 41 klubbar, som inte uppfyller dessa krav.
Antonella Pirrone tog upp frågan huruvida klubbarna var nöjda med informationen från StBF. Hemsidan var till belåtenhet, medan informationen via mail har vissa brister. Klubbarna uppmanades att kolla sina medlemmars mailadresser.
Tävlingsverksamheten diskuterades, framförallt fördes en lång diskussion om olika alternativ för anordnandet av DM/SM par-kval-tävlingar.
STOJ redogjorde för sin verksamhet.
Slutligen diskuterades överlevnadsfrågan för små klubbar.
Utförlig rapport från klubbträffen finns på hemsidan.

Tävlingsverksamheten

SM/DM par
Styrelsen har fortsatt förra årets koncept med kvaltävlingar för öppna DM/SM-Par och
DM/SM-Par Veteraner samt direkt DM-final/SM-kval för övriga klasser (Damer, Mixed).
Startavgifterna har liksom förra året varit subventionerade av distriktet.
Till varje DM-final utgick inbjudan till distriktets alla klubbar samt direkt e-post enligt nedan.
I varje final utdelades glasplaketter till de 3 främsta paren, blommor till segrarna och sponsrade rondpriser i Dam-Finalen och Mixed-Finalen. Distriktet bjöd på frukt och godis i samtliga tävlingar.
Styrelsen har lagt ned ett stort arbete på att intressera spelare för att delta samt att ordna priser från sponsorer.

Öppna DM par
Samtliga klubbar i distriktet med kapacitet att ordna kvaltävlingar kontaktades såväl skriftligt som muntligt. Påminnelse om kvalheaten gick ut med e-post till alla spelare i distriktet som anmält e-post-adress i "Medlem på nätet".

3 kvalheat genomfördes: BK S:t Erik, Lidingö BK och StBF.
96 par deltog i kvalen mot 117 förra året, vilket gav 15 platser i SM-finalen (förra året 15).
DM-finalen spelades på BK S:t Erik med 36 par (70 brickor). TL var Göran Sallstedt.


DM par Veteraner
Samtliga klubbar i distriktet med kapacitet att ordna kvaltävlingar kontaktades såväl skriftligt som muntligt. Dessutom gick inbjudan ut per e-post till alla spelare i distriktet - födda 1950 eller tidigare - som anmält e-post-adress i "Medlem på nätet".

4 kvalheat genomfördes: Lidingö BK, Sthlms-Polisens BS, BK S:t Erik och StBF.
48 par deltog i kvalen (förra året 67 par), en minskning med 19 par. Distriktet fick 5 platser i SM-finalen
(förra året 6). DM-finalen spelades i BK S:t Eriks lokaler med 24 par (46 brickor). Kalle Persson var TL.

DM par Damer
Samtliga spelare i förra årets DM-final kontaktades. Dessutom gick inbjudan ut per e-post till alla damer i distriktet, som anmält e-post-adress i "Medlem på nätet".
DM-finalen omfattade 44 brickor = 22 ronder. 32 par spelade (förra året 38). Distriktet fick därmed 4 platser i SM-finalen (förra året 4). Rondpriser delades ut, sponsorer var Företagen Mr Muscle och Glade. Göran Sallstedt var TL

DM par Mixed
Samtliga spelare i förra årets DM-final kontaktades. Dessutom gick inbjudan ut per e-post till alla spelare i distriktet, som anmält e-post-adress i "Medlem på nätet".
DM-finalen spelades över 42 brickor = 21 ronder. I DM-finalen deltog 35 par (förra året 36 par). Distriktet fick därmed 3 platser i SM-finalen (3 förra året). Tre rondpriser samt priser till de tre främsta paren delades ut, sponsorer var Företaget Mr Muscle och Restaurang ”Ät Gott”. Göran Sallstedt var TL

Distriktsmästare partävlingar:

Öppna Par Peder Olrog – Sven Owe Andersson

Veteraner Björn Wenneberg (ABB) – Lennart Weiler

Damer Britt-Marie Ödlund – Lillemor Strandberg

Mixed Inga Bud (Bro-Bålsta BK) – Johnny Johansson (Malungs BK)

Distriktsmästare individuellt:
Inställt.

SM-finaler, partävlingar
Finalerna spelades under SM-veckan i Örebro under juli-augusti 2008. Bästa placering fick Krister Ahlesved – Per-Ola Cullin med guld i Öppna Par.

Placeringar i SM-finalerna för dem som kvalat i StBF:

SM Par Veteraner 25 – 26 juli 2008 (48 par):
3. Madeleine Swanström – Tommy Gullberg 9227 9047 BK S:t Erik – BK Herkules
17. Margareta Thunberg – Mart Altmäe 9232 5914 BK S:t Erik
26. Lennart Weiler – Björn Wenneberg 8640 1912 BK S:t Erik – ABB BK
36. Kjell Fagerberg – Conny Lövgren 9024 24860 BK S:t Erik
41. Inger Sällsten – Ric Sällsten 8642 12585 BK S:t Erik

SM Par Damer 27 – 28 juli 2008 (48 par):
7. Mari Lindblom – Sofia Ryman 9967 8200 BK S:t Erik
8. Lillemor Strindberg – Britt-Marie Ödlund 8806 9266 Arla BK - BK S:t Erik
10. Ulla Britt Goldberg – Madeleine Swanström 12649 9227 ABB BK - BK S:t Erik
42. Helena Isaksson – Eva Karlsson 4025 18656 Arla BK - BK S:t


SM Par Mixed 30 – 31 juli 2008 (50 par):
2. Cecilia Rimstedt – Per-Ola Cullin 78586 21204 BK Everfresh – BK S:t Erik
10. Ylva Strandberg – Thomas Magnusson 9217 3693 Arla BK – Näsby BS
17. Inga Bud – Johnny Johansson 11740 6116 Bro Bålsta BK – Malungs BK

SM Par Öppna 1 – 3 augusti 2008:
Kval 3 augusti (170 par, 52 par till A-final):
2. Mats Axdorph – Johnny Östberg 2053 2051 BK S:t Erik
7. (Återkval) Thomas Magnusson – L-G Magnusson 3693 2038 Näsby BS – BK Riddarsporren
10. Bengt-Erik Efraimsson - Anders Morath 127 4664 BK S:t Erik
13. UllaBritt Goldberg – Lars Goldberg 12649 9298 ABB BK
14. Snorri Karlsson – Anders Palmgren 36575 1340 BK S:t Erik
17. Krister Ahlesved – Per-Ola Cullin 13995 21204 BK Svanslös – BK S:t Erik
35. Eric Arvidsson – Simon Bech 16417 87173 BK S:t Erik
36. (Återkval) Jan Selberg – Olle Wademark 11074 14800 BK S:t Erik
37. Gunnar Andersson – Björn Wenneberg 18507 1912 ABB BK
43. Kim Lichtenstein – Börje Rudenstål 11826 2336 BK S:t Erik

(ovanstående par till A-final, övriga till B-final)

56. Lennart Weiler – Mattias Weiler 8640 11488 BK S:t Erik
67. Micke Almgren – Charlotte Bjurling 11390 4413 Arla BK - BK S:t Erik
78. Mart Altmäe – Mikael Lindblom 5914 5094 BK S:t Erik
80. Eva Wetterhall – Karl Persson 2815 2872 BK S:t Erik
81. Sven-Owe Andersson – Peder Olrog 8954 9180 BK S:t Erik
84. Bengt Pettersson – Henrik Wegnelius 14219 20500 BK S:t Erik
107. Margareta Sjöberg – Åke Sjöberg 24704 9207 BK S:t Erik

A-final 2 – 3 augusti (52 par):
1. Krister Ahlesved – Per-Ola Cullin 13995 81204 BK Svanslös - BK S:t Erik
2. UllaBritt Goldberg – Lars Goldberg 12649 9298 ABB BK
5. Thomas Magnusson – L-G Magnusson 3693 2038 Näsby BS - BK Riddarsporren
6. Bengt-Erik Efraimsson – Anders Morath 127 4664 BK S:t Erik
8. Jan Selberg – Olle Wademark 11074 14800 BK S:t Erik
17. Mats Axdorph – Johnny Östberg 2053 2051 BK S:t Erik
24. Eric Arvidsson – Simon Bech 16417 87173 BK S:t Erik
32. Snorri Karlsson – Anders Palmgren 36575 1340 BK S:t Erik
33. Gunnar Andersson – Björn Wenneberg 18507 1912 ABB BK
39. Kim Lichtenstein – Börje Rudenstål 11826 2336 BK S:t Erik

B-final 2– 3augusti (86 par):
6. Mattias Weiler – Lennart Weiler 11482 8640 BK S:t Erik
7. Sven-Owe Andersson – Peder Olrog 8954 9180 BK S:t Erik
12/13. Mart Altmäe – Mikael Lindblom 5914 5094 BK S:t Erik
31. Karl Persson – Eva Wetterhall 2872 2815 BK S:t Erik
64. Charlotte Bjurling – Micke Almgren 4413 11390 BK S:t Erik – Arla BK

Stockholmsrallyt

I årets rally ingick 8 partävlingar varav 2 utgick och följande 6 silvertävlingar genomfördes: BK S:T Eriks Silvermixed, StBF Årsmötessilver, S:t Erik Annandagssilver, Öppna DM Mixed par, Korpens Silvermixed, S:t Erik Trettondagssilver.
Arrangören svarade för att resultatlistan och 10 kr per spelare skickas till StBF. Beloppet gick oavkortat till prispotten. Rallypoäng utdelas till varje spelare: 1:a plats 15 poäng, 2:a 12 poäng, 3:e 10 poäng, 4:e 8, 5:e 7 osv tom 11:e 1 poäng. Guldpoäng utdelas till 1:an, 2:an och 3:an i rallyt. Priser: 1:a pris 3.000 kr, 2:a 2.000 kr, 3:e 1.000 kr, 4:e 600 kr, 5:e 500 kr. Poängställningen har fortlöpande redovisats på StBF:s hemsida.

I rallyt deltog 285 par och 110 deltagare tog rallypoäng.
Rallyt vanns av Thomas Magnusson, tvåa blev Tore Stormo och trea Elena Ström.

Lagtävlingar

Stockholmsserien 2007-2008
I Stockholmsserien spelade denna säsong 57 (66) lag i fyra divisioner samt en Dagserie i division 4. Division 1 bestod av åtta lag. I division 2 spelade 15 lag uppdelade på en nord- och en syd-grupp. Division 3 bestod av 29 lag som spelade i fyra grupper. Division 4 DAG bestod av 5 lag.

Segrare blev:
Div I S:t Erik, COW
Div II N Stjärnskotten
Div II S BK Alert, Topbridge
Div III N S:t Erik, Carmen
Div III S Tre Sang, Lars-Inge
Div III V Radiosupport
Div III Ö S:t Erik, Ribbing
Div IV Dag S:t Erik, Tora

DM-lag Damer 2007-2008
Serien spelades i två divisioner med 6 lag i vardera divisionen. Division 1 vanns av Lag Blomberg.
I laget spelade Christina Blomberg, Lilly Sturesson, Elena Ström, Margareta Norbäck och Gunila Langius. Division 2 vanns av Lag S:t Erik Willners. I laget spelade Majnie Willners, Ann-Christine Brask, Christina Björklund samt Eva Blomberg.

SM/DM-lag
I DM-lag spelade 17 lag (28 lag förra året). 4 grupper om 4 lag spelade kval. Distriktsmästare blev lag Berik och där spelade Bengt-Erik Efraimsson, Anders Morath, Mats Axdorph, Johnny Östberg, Tommy Gullberg och Sven-Åke Bjerregård.
Två lag spelade SM-semifinal, nämligen Berik och Aliwe. Lag Berik vann sin grupp och Aliwe var 2:a i sin grupp. Lag Berik vann också SM-finalen.

SM-Lag Veteraner
Tävlingen spelades under Bridgefestivalveckan i Örebro. Bäst av lag från StBF blev lag Kämpe med en 4:de-placering. I laget ingick Peter Backlund, Kerstin Strandberg, Kjell Swanström och Madeleine Swanström samtliga BK S:t Erik.

Allsvenskan elitserien, div II och III (arrangeras av Förbundet Svensk Bridge)

Placering för de lag som tillhör Stockholmsdistriktet:

Elitserien
5. BK S:t Erik, Hella
6. Näsby BS

Div II Mellersta
1. BK S:t Erik, Morot (uppflyttning till Elitserien)
2. BK S:t Erik, Bahaj
5. BK S:t Erik, Båt
6. BK S:t Erik, Galleri
10. BK S.t Erik, Huvet


Div III Stockholm
1. BK S:t Erik, Weiler (uppflyttning till div II)
2. BK S:t Erik, Kämpe
3. BK S:t Erik, Groggy
5. Lidingö BK
6. Tyresö BK
7. Stjärnskottens BK
8. BK S:t Erik, På Kryss
9. BK Två Ess
10. BK S:t Erik, Maran

Allsvenskan div IV Stockholm
I Allsvenskan div IV spelade 2 grupper med 13 lag (13 förra året). I grupp A segrade S:t Erik, Ternblad och
i grupp B segrade S:t Erik, Lars OA. Bägge lagen uppflyttas till div III. Efter särspel mellan de lag, som kom 2:a i respektive grupp, flyttas även lag BK Bridgeliv upp till div III.

Juniorer

JSM-lag
Eric Arvidsson och Fredrik Alfredsson, båda från BK S:t Erik, kom på tredje plats i lag med Cecilia Rimstedt och
Karl Asplund.

JSM-par
Simon Bech BK S:t Erik placerade sig bäst från Stockholm, han kom 4:a med partner från annat distrikt. 6:a kom Fredrik Alfredsson BK S:t Erik och 8:a Eric Arvidsson BK S:t Erik. På 11:e plats kom Freja Andersson, Norra Reals BK – Linus Jorenbo, BK S:t Erik, på 12:te plats kom Kristin Nedlich, på 13:e plats Sofia Ryman och på 18:e plats kom Albin Jorenbo alla de tre senare från BK S:t Erik.

Vid JNM deltog Simon Bech BK S:t Erik i det svenska juniorlaget, som kom på 3:e plats.
I Öppna Parfinalen i Örebro kom Simon Bech och Erik Arvidsson, BK S:t Erik, på 24:e plats.

Korpverksamheten
Korpbridgen har under säsongen 2007-2008 spelat de sedvanliga lagtävlingarna. Seriespelet spelades i två grupper med 18 deltagande lag (förra året 18 lag). I division 1 segrade FSB, i division 2 Ericsson 1.
Partävlingen vanns av Ylva Strandberg och Tore Stormo.
Mixedtävlingen vanns av Elena Ström och Erik Åsbrink.

STOJ ( Stockholms juniorer)

En helt ny kommitté har bildats inom StBF:s ram, STOJ. Ändamålet är att befrämja juniorbridgen och verka för juniorbridgens tillväxt. Varje fredag har juniorer haft tillfälle att spela bridge under ledning av minst en seniorspelare på BK S:t Erik. STOJ har under verksamhetsåret administrerat två tävlingar med god framgång, Kräftguldet och Pro-Am.

Stockholm den 31 augusti 2008


Birgitta Ternblad Gunila Langius Karl Persson Mikael Almgren


Mona Bergström Mats Bud Göran Sallstedt Torbjörn Herngren


Antonella Pirrone
Svenska Bridgeförbundet, Karlsgatan 28, 703 41, Örebro, Tel: +46 (0)19-277 24 80