Kommande tävlingar
03/10 INSTÄLLD... Jubileumsguld
04/10 INSTÄLLD...BK Tre Sang - Jubil
24/10 SM Par Junior, direktfinal
Rapporterade tävlingar
01/08 Gröna Hissen guldstänk
15/02 Munka Ljungby BS - Guldtävling
08/02 Plattliret - BK S:t Erik
Stockholms Bridgeförbund
Nackagatan 29, 3 tr
116 47 Stockholm
Tfn 08-30 62 78, mobil 0703-98 56 93
Protokoll från sammanträde samt arbetsmöte i Stockholms Bridgeförbund 2008-05-31 – 2008-06-01
Plats Mats Bud, Saltsjöbaden
Närvarande:Birgitta Ternblad
Kalle Persson
Gunila Langius
Mats Bud
Micke Almgren
Mona Bergström
Antonella Pirrone
Torbjörn Herngren
Frånvarande:Göran Sallstedt
representant för STOJ.

- Delges via StBF:s hemsida och påminnelsemail till klubbarna samt STOJ.

1. Mötet öppnades och dagordningen godkändes efter smärre andringar. Ordförande riktade ett särskilt tack till Mats, som upplåtit sitt hem för detta möte i två dagar.

2. Protokollet och åtgärdslistan från styrelsemötet den 13 april 2008 gicks igenom och lades till handlingarna. Henning Deichmann har tillfrågats angående brickläggning och ett avtal skall skrivas. Vad beträffar de punkter på åtgärdslistan, som inte åtgärdats, överförs de till detta protokolls åtgärdslista.

3. V-U-beslut. De Dövas BK har fått sanktion för en tävling under De Dövas Nordiska Vecka i Stockholm. – Polisens BK har fått tillstånd att förära Börje Karlsson och Ylva Isacson Förbundets Förtjänsttecken i Silver med Lagerkrans.

4. Ekonomisk rapportering. Kalle Persson presenterade resultatrapport till dags dato med förklaringar. Det verkar bli ett mindre överskott. Under vecka 29 gör Birgitta och Kalle en budget för nästa verksamhetsår, som tillställs övriga styrelsemedlemmar för synpunkter.

5. Sanktioner. Guldsanktioner skall vara distriktsförbundet tillhanda i god tid före den 30/4, eftersom dessa sanktioner ska godkännas av FSB senast detta datum. Silversanktioner bör vara distriktet tillhanda före den 31/5 för att komma med i nästa spelårs program, men sanktion kan beviljas även senare. Om klubbarna vill anordna silvertävling t ex i samband med något jubileum, ställer StBF upp med hjälp.
Sanktion har givits för följande tävlingar nästa verksamhetsår:
S:t Erik: Mixed den 16/8-08, Annandagssilver den 26/12-08, Nyårssilver den 1/1-09, Trettondagssilver den 6/1 -09, KM silver individuellt den 13/4-09.
Korpen: Mixed silver den 6/12-08, Långfredagssilver den 10/4-09.


6. Förfrågan från BK Syrsan/Holmfast. Brev från denna klubb angående medlemsavgifter för pensionärer hade vidarebefordrats till FSB. FSB har haft denna fråga uppe på ett styrelsemöte och i protokollet står följande: ”Systemet för medlemsavgifter är under utredning med bl a Sandvikenprojektet, där fler klubbar anslutit sig för en prövotid. Redovisning av projektet kommer att presenteras på höstens distriktsträff”.
Dessutom hade makarna Forsberg en fråga angående medlemskap för dem som går bridgekurser i Holmfast. Gunila meddelar makarna Forsberg per telefon vilka möjligheter,
som står till buds. Kursmedlemmar har rätt att bli s k I-medlemmar och kursklubben är
skyldig att meddela kursdeltagarna detta. Om makarna Forsberg vill sammangå med
Södertälje BS (en fråga som varit på tapeten i deras klubb) står Antonella Pirroni till
förfogande som medhjälpare.

7. Sponsor - och klubbansvarig. Torbjörn har försökt på flera sätt att få sponsorer till våra
tävlingar, men det har visat sig omöjligt. Vi anser därför att det f n inte finns behov för
sponsoransvarig i StBF. Antonella hade inget att rapportera från klubbarna, men föreslog
att en klubbträff skulle läggas in i programmet. Föreslaget datum den 21 mars 2009
k11.00. Antonella undersöker om det finns någon klubb, som kan stå som värd för denna
klubbträff.

8. Ungdomsbridgen – STOJ. Ingen har rapporterat något från STOJ. Ordförande, Björn
Åström, har flyttat och Kristin Nedlich är tillförordnad ordförande. Vi bör även i
fortsättningen ha löpande kontakt med STOJ.- Birgitta är med i deras valberedning.

9. Övriga frågor. En fråga angående skyldighet att hålla med någon sorts förtäring under Stockholmseriematcher och matcher i Damligan har kommit till StBF. StBF uppmanar sina medlemmar att tillse att hemmalaget ansvarar för bordkostnader och kaffe med någon förtäring. De som har bortamatch åker dit och njuter. Detta gäller alla matcher i Korpen, Stockholmsserien och Damligan.
Mötestaktik inom StBF diskuterades. Man enades om att försöka ha 3-4 längre möten
under verksamhetsåret samt en arbetshelg inför planering av nästa spelsäsongs program.
Därutöver får VU-beslut tas och kortare möten vid behov. Ev handlingar skall delges alla
styrelsemedlemmar före varje möte.
Grupparbeten genomfördes med följande tre ämnen:
1) Årets verksamhetsberättelse gicks igenom.
2) Listan över registrerade klubbar gicks igenom för att man skall kunna ta kontakt med de klubbar som inte redovisar någon tävlingsverksamhet, men som ändå har ruterprogrammet.
3) Stadgarna gicks igenom och ett förslag till en ny moderniserad och korrigerad version gjordes. Detta skrivs rent och distribueras till klubbarna i god tid före årsmötet, då beslut fattas.
StBF är värd under den av FSB arrangerade utbildningshelgen den 12-16 november. Kalle
frågar FSB om närmare detaljer för rapport till nästa möte.


10. Tävlingsverksamheten. I Stockholmsserien har dispens beviljats för två hängmatcher i
div. 3 Norra. F ö är serien färdigspelad. Plaketterna delas ut efter midsommar.

Spelprogram 2008-2009.
Stockholmsserien spelas mellan 1/10 2008-31/5 2009. Gemensam speldag blir onsdagen den 27 maj 2009. Anmälan skall vara distriktet tillhanda senast den 21/9 2008. Avgiften blir oförändrad 400 kronor/lag och priserna blir plaketter i ny design. Mona och Torbjörn försöker entusiasmera spelare på S:t Erik och Gunila på Två Ess att bilda lag till serien.

DM-Damer-Lag spelas mellan den 25/9 2008 -31/5 2009. Inbjudan görs av Mona och
anmälan skall vara distriktet tillhanda senast den 21/9 2008. Mona försöker få flera lag.
Avgiften är oförändrad 400 kronor/lag. Diskuterades att utöka antalet brickor till 28 i
division 1.

Allsvenskan. Div I –III ansvarar FSB för och dessa spelas den 27/9, den 25/10 och den 29/11 2008. StBF har bestämt att div IV och div V skall spelas vid samma tillfälle (vid tillräckligt antal lag). Beslöts att undersöka om det finns intresse för en ny division V. Kalle frågar C och D-serierna på S:T Erik, Gunila frågar BK Två Ess, Antonella frågar Lennart Ekman om Alvik BC vill bilda lag. – I div IV spelas max 3 matcher om 24-brickor/dag, i div V max 2 matcher om 20 brickor/dag. Inbjudan görs av Mats och mailas ut av Micke. Anmälan skall vara distriktet tillhanda senast den 21/9 2008.

DM-Lag. Förra året deltog få lag i denna tävling. Diskuterades upplägg för att få med
fler lag och ett förslag innebär att distriktet hjälper de klubbar som är villiga att ställa
upp med regionskval, där de bästa lagen går till en direkt DM-final. Distriktet delas in i 4 regioner: södra, norra och förhoppningsvis två centrala. I regionskvalen bidrar StBF med lagda brickor (samma brickor på samtliga klubbar) och spelet är gratis men klubben har rätt att ta ut bordsavgift med max 200 kronor/lag. I kvalet spelas tre matcher om 20 brickor. Kvalomgången är lördagen den 11/10 2008 och inbjudan görs av Mats och mailas ut av Micke. Anmälan skall vara distriktet tillhanda senast den 21/9 2008.
För de lag som inte gått vidare ordnas en cup-tävling under tiden 12/11 2008 – 28/2 2009 som administreras av TK. Matcherna spelas på valfri plats med direktutslagning. Ingen lagavgift tas ut men lagen svarar för att matchen bokas och ev bordsavgift betalas. Man spelar 24 brickor, vid oavgjort (dvs exakt lika i imp) spelas ytterligare 4 brickor och om även detta ger oavgjort sker lottning.
För att en region ska kunna anordna ett kval krävs minst 4 lag, vilket garanterar en final-
plats. Finalen ska bestå av 10 lag varav 8 lag kommer från regionskvalen och två lag från utslagscupen. TK förbehåller sig rätten att fördela finalplatser (utöver de garanterade) så rättvist som möjligt och omgående efter anmälningstidens utgång den 21 september 2008. Finalen spelas den 28-29/3 2009. Alla lag möter varje annat lag i 12 brickorsmatcher med lagda brickor. Man räknar även IAF med separata priser och utdelar pokalpriser till de tre första lagen. Avgiften är 800 kronor/lag i DM-finalen, ingen bordsavgift utgår. Beslutades att kostnaden för årets DMlag budgeteras till 20 000 kronor. De klubbar som i första hand skall tillfrågas om intresse finns är följande: Nynäshamn – Antonella, SEB – Birgitta,
S:t Erik – Kalle, Polisen – Micke. Andra klubbar är hjärtligt välkomna att ställa upp!!

DM-Damer Final spelas den 7/2 2009. Mona ordnar inbjudan och bokar lokal. Anmälan
skall vara distriktet tillhanda senast den 1/2 2009.

DM-Mixed Final spelas den 22/11 2008 på S:t Erik och omfattar 42 – 46 brickor.
Inbjudan ordnas av Göran, som bokar lokalen. Anmälan skall vara distriktet tillhanda
senast den 16/11 2008.

DM-Veteraner Kval äger rum mellan den 1/10 2008 och den 28/2 2009.
TK tar kontakt med klubbarna för kvalheat. Inbjudan görs av Göran. Klubbar, som vill
ordna kval, skall anmäla detta till StBF före den 21/9 2008. Klubbarna skall betala 100
kronor/par till StBF, som sponsrar med lika mycket (avgiften till FSB är 200 kronor/par).
Finalen äger rum den 7/3 2009 med 24 par som spelar 46 brickor.

DM-Par. Kvalen går mellan 1/10 2008 - 31/3 2009. Inbjudan ordnas av Göran. Vi ber de
klubbar, som vill ställa upp med kval att anmäla detta före den 21/9 2008. Finalen går den
18-19/4 2009 med 36 par och 105 brickor (60 brickor dag 1och 45 brickor dag 2).

DM individuellt har levt en tynande tillvaro de senaste åren. Birgitta skriver i Bullen en
förfrågan till klubbarna om någon vill ställa upp som arrangör med hjälp av StBF.
Antonella frågar om Nynäshamn vill ställa upp. Vi behöver svar före 30/8 2008.

Stockholmsrallyts vara eller icke vara diskuterades o0ch efter omröstning inom styrelsen
beslöts att ha kvar rallyt. Vi gör reklam för denna tävling på nätet och inför lottade priser.
Rallyavgiften är 10 kronor/spelare. Vi försöker få 7-8 silvertävlingar att ingå.

Jubileumssilver för mindre rutinerade, spelare med högst ruternål. FSB anmodar alla
distrikt, som vill, att ordna denna silvertävling. StBF ordnar en silvertävling med förhöjd
status den 5/10 2008 kl 11.00-19.00 (42 brickor, 3-brickor/rond). Avgift 100/spelare.
Mona anmäler till FSB att vi ordnar tävlingen och förhör sig om lokal. Inbjudan skrivs av
Torbjörn och anmälan skall vara distriktet tillhanda senast 28/9.

Slutligen beslöt styrelsen att samtliga inbjudningar går ut senast den 25/7 -08 och att i
inbjudan skriva att det finns lunch att köpa i spellokalen (om tävlingen går på St Erik,
Mona vidtalar Anette). Avgiften i finalen för samtliga DM-partävlingar är 150 kr/spelare.
Tävlingarna spelas en lördag mellan kl 11.00 och 18.00 och spelas över max 46 brickor
i 2-brickorsronder. Lokalen är S:t Erik. Vidare budgeteras 2000 kronor för priser i DM-
par, DM-Damer, DM-Mixed och DM-Veteraner. – StBF vill poängtera att hemmalaget i
Stockholmsserien och Dm-Lag-Damer samt Korpen står för ev bordsavgift samt förtäring (fika) och detta gäller alla divisioner. Bortalagen reser och njuter.

11. Nästa möte. Nästa möte blir lördagen den 30 augusti 2008 kl 11.30 i S:t Eriks
lokaler. Till detta möte skall den nya versionen av stadgarna, verksamhetsberättelsen,
ekonomiskt resultat och budget vara klara för utskick till klubbarna.

Vid protokollet: Justeras:
Gunila Langius Birgitta Ternblad


Åtgärdslista:
1 Inför årsmötet:
Stadgarna Birgitta
Ekonomisk rapport, budget Kalle, Birgitta
Verksamhetsberättelse Gunila
2 Tävlingskalendern Tävlingskommittén
3 Ta kontakt med FSB angående utbildningshelgen Kalle
4 Skriva avtal med Henning Deichmann ang brickläggning Micke
5 Kontakt med klubbar i olika frågor Samtliga
6 Undersöka intresse för ökat antal brickor i div I Damligan Mona
7 Prispokaler Micke, Mats, Kalle
8 Div inbjudningar, lokalfrågor mm Samtliga
9.Överföra pengar från plusgirot till räntebärande konto (*) Birgitta, Kalle
10.Inköp av bärbar dator + skrivare (*) Göran
11.Årsmötet och silvertävlingen i september till hemsidan Micke

(*) Kvar från föregående protokoll 080413


Svenska Bridgeförbundet, Karlsgatan 28, 703 41, Örebro, Tel: +46 (0)19-277 24 80