Kommande tävlingar
03/10 INSTÄLLD... Jubileumsguld
04/10 INSTÄLLD...BK Tre Sang - Jubil
24/10 SM Par Junior, direktfinal
Rapporterade tävlingar
01/08 Gröna Hissen guldstänk
15/02 Munka Ljungby BS - Guldtävling
08/02 Plattliret - BK S:t Erik
Stockholms Bridgeförbund
Nackagatan 29, 3 tr
116 47 Stockholm
Tfn 08-30 62 78, mobil 0703-98 56 93
Protokoll från sammanträde i Stockholms Bridgeförbund 2008-04-13
Plats BK S:t Erik, Kronobergsgatan 12
Närvarande: Birgitta Ternblad
Kalle Persson
Gunila Langius
Micke Almgren
Göran Sallstedt
Torbjörn Herngren
Frånvarande: Mats Bud, Mona Bergström, Antonella Pirrone och representant för STOJ. Delges via StBF:s hemsida och påminnelsemail till klubbarna och STOJ att titta på hemsidan.

1. Mötet öppnades och dagordningen godkändes.

2. Protokollet från styrelsemötet den 3 februari 2008 gicks igenom och lades till handlingarna.

3. V-U-beslut.
Inga beslut har tagits

4. Tävlingsverksamheten. Göran rapporterade att alla DM-tävlingar är färdigspelade utom finalen i DM-Par som går den 19-20 april 2008. I DM-Parfinalen spelar 36 par varav man möter samtliga andra par över tvåbrickorsmatcher, totalt 70 brickor. En enkät delas ut på finaldagarna för att efterfråga om detta upplägg är spelarnas önskan, eller om man hellre vill spela antingen 70 brickor över en dag, eller 105 brickor (trebrickorsmatcher) över två dagar. Frukt och godis till finalen inköps av Birgitta. Torbjörn åtar sig att ta upp startavgiften och beställa två blombuketter till segrarna. - DM-tävlingarna har överlag minskat med ungefär 20% sedan föregående år. - Till SM-par går 15 par, till SM-Damer 4 par, till SM-Mixed 3 par och till SM-Veteraner 5 par. – Stockholmsserien har gemensam avslutningsdag den 27 maj 2008. – Elittävlingsutbildningen den 16-18 maj 2008 har preliminärt 7 tävlingsledare anmälda från StBF. - Förteckningen av tävlingsledare skall revideras av StBF. Enligt Göran kommer distriktstävlingsledaren att bli ansvariga för detta. - Klubbarna påminns om FSB.s sponsorpaket 1933-klubben och uppmanas läsa därom på FSB:s hemsida. - I samband med denna fråga diskuterades vilket ansvar StBF har att föra FSB.s information vidare till klubbarna. – Diskuterades kostnaden för brickläggningstjänsterna. Micke ombesörjer att vi får ett avtal med någon inför nästa spelår. Diskuterades också att i framtiden ev inköpa brickläggningsmaskin och ordna denna tjänst själv. – StBF har ett antal biljetter till frispel vid Bridgefestivalen i Örebro. Alla klubbmedlemmar i StBF kan fråga efter sådana biljetter i informationen. Först till kvarnen gäller. – FSB har bett oss att ordna lokal till utbildningshelgen den 15-16 november 2008, vilket vi accepterar.

5. Ekonomisk rapportering.
Kalle Persson rapporterade att ekonomin är god. 100.000:- kronor har flyttats från en fond till ett räntebärande konto, allt enligt revisorernas förslag. Mycket pengar har lagts under verksamhetsåret på utbildning. Tidigare budgeterat inköp av bärbar dator och bärbar skrivare skall nu göras av Göran. På plusgirot finns onödigt mycket pengar. Birgitta och Kalle för över en del till ett mer räntebärande konto hos Swedbank.

6. Sanktioner.
Inga sanktioner har beviljats. Kalle rapporterade att han kommer att för S:t Eriks räkning begära om sanktion för tre guldtävlingar nästa spelår: Plattliret i september 2008, Guldmixed i januari 2009 och IAF i maj 2009. Korpen söker silversanktion till långfredagsspel 2009.– Övriga klubbar påminns om att sanktionsansökan för guldtävlingar skall vara distriktet tillhanda i tid, då sanktionerna måsta vara FSB tillhanda senast den 30 april 2008. - Silversanktion kan sökas under spelåret.- Den 15-16 november 2008 beviljas inga sanktioner då denna helg är FSB:s utbildningshelg.

7. Klubbträffen.
Klubbträffen blev mycket lyckad. En utförlig rapport finns på vår hemsida.

8. Rapport från sponsor- och klubbansvariga.
Inget fanns att rapportera. Kalle skall besöka Alvik BC för att lära ut användandet av bridgemate.

10. Ungdomsbridgen – STOJ.
Birgitta rapporterade från Kristin Nedlich att Pro-Am tävlingen gått bra. Man funderar på ett annorlunda upplägg till 2009. - Höstens guldtävling skall revideras. - Fredagstävlingarana har nu ibland fem bord. - Kristin Nedlich är vald som vice ordförande och ersätter den 1 juli 2008 STOJ:s nuvarande ordförande, Björn Åström, som flyttar den 1 juli 2008.

11. Brev från BK Syrsan-Holmfast.
Brevet, som dels berörde pensionärsklubben Holmfasts agerande inom BK Syrsan, dels att medlemmar, som gått ur klubben, fortfarande har ruterlicens, skall i kopia delges FSB för ställningstagande. Gunila ordnar detta. Kalle tar kontakt med makarna Forsberg i BK Syrsan för besked.

12. Övriga frågor.
Beslöts att hålla verksamhetsårets årsmöte söndagen den 21 september kl 12.30 i St Eriks lokaler, Kalle kollar att det är ledigt. Samtidigt spelas också StBF:s silvertävling. Micke lägger ut datum för mötet och tävlingen på vår hemsida. – Diskuterades agendan för vårt arbetsmöte den 31 maj-1 juni 2008.

13. Åtgärdslistan. Samtliga punkter har åtgärdats.

14. Nästa möte. Nästa ordinarie styrelsemöte blir lördagen den 30 augusti 2008 kl 13.00-17.00 i S:t Eriks lokaler. Arbetsmöte inför nästa spelsäsong äger rum den 31 maj-1 juni 2008 hos Mats Bud med start kl 12.00 den 31 maj.

Vid protokollet Justeras:


Gunila Langius Birgitta Ternblad

Åtgärdslista:
1 Träffa avtal med brickläggare Micke
2 Överföra pengar från plusgirot till räntebärande konto Birgitta, Kalle
3 Inköp av bärbar dator + skrivare Göran
4 Brev från BK Syrsan-Holmfast vidarebefordras till FSB Gunila
5 Ta kontakt med makarna Forssberg, BK Syrsan Kalle
6 Årsmötet och silvertävlingen i september till hemsidan Micke
Svenska Bridgeförbundet, Karlsgatan 28, 703 41, Örebro, Tel: +46 (0)19-277 24 80