Kommande tävlingar
17/09 Guldsimultanrally
03/10 Jubileumsguld
04/10 BK Tre Sang - Jubileumsguld La
Rapporterade tävlingar
01/08 Gröna Hissen guldstänk
15/02 Munka Ljungby BS - Guldtävling
08/02 Plattliret - BK S:t Erik
RAPPORT FRÅN KLUBBTRÄFF 8 MARS 2008 ORDNAT AV STOCKHOLMS BRIDGEFÖRBUND

Deltagare: Styrelsen i StBF, STOJ, Förbundet Svensk Bridge (Thomas Winther). Arla BK, Alvik BC, BK Herkules, BK Nordost, BK Två Ess, Norra Reals BK, Nynäshamns BK, Saltsjöbadens BS, Stjärnskottens BK, Stureby BK

StBF:s ordförande Birgitta Ternblad hälsade alla välkomna och därefter fick alla deltagarna ge en kort presentation av sig själva.

Thomas Winther från FSB berättade vad som händer i Förbundet Svensk Bridge. En ny kanslichef, Lennart Persson från Sandviken, ersätter Rolf Scherdin, som redan avgått. – Roger Wiklund från Göteborg är anställd som projektansvarig för juniorrekryteringen. - Stefan Westlund från Gävle ersätter Björn Gustafsson, som avgår med pension den 1 april 2008. - Avgiften för mästarpoäng tas bort och ersätts av en rörlig administrativ avgift för varje tävling. - Ruterprogrammet uppdateras kontinuerligt. - FSB fyller i år 75 år och i samband med detta blir det Bridgefestival vid SM-veckan i Örebro. En dag, tisdagen, viks helt åt jubileumsfestligheter. I samband med jubileet lanseras 1933-klubben, som är en möjlighet för sponsorer att genom att betala 1933 kronor sponsra ungdomsbridgen och samtidigt få biljetter till jubileumsbanketten. I höst anordnar FSB också Jubileums Guld simultan och Distrikten kan ordna Jubileumssilver för högst rutermästare. – Ny lagbok gäller fr.o.m.1 juli 2008. – StBF har 41 klubbar registrerade. Av dessa rapporterar 20 klubbar inte någon verksamhet till FSB. Distriktet uppmanas utröna varför. – Medlemsstatistiken är positiv för de flesta distrikt, dock inte Stockholms distrikt, som behåller samma medlemsantal som tidigare år. - Thomas Winther var under hela mötestiden mycket insatt i våra frågor, på vilka han beredvilligt svarade.

Antonella Pirrone, klubbansvarig i StBF:s styrelse, tog upp frågan huruvida klubbarna var nöjda med vår information och kommunikation med distriktets klubbar. Hemsidan var till belåtenhet, men alla klubbar har inte fungerande mailadress, och en del klubbar får ibland ”konstiga” mail. Man beslöt att tillskriva alla klubbar, för att utröna vilka som enbart vill ha
mail och till vilka man även i fortsättningen skall skicka information via brev. Samtliga administratörer i klubbarna skall uppmanas att kontrollera att deras medlemmar (och klubben) har rätt mailadress. StBF får söka teknisk support om ”konstigheterna” i mailen fortsätter. – När det gäller utbildning berättade Antonella om StBF:s TL-steg-1-utbildning i januari 2008, som rönte stort intresse, dock först efter det att styrelsen ringt upp klubbarnas kontaktpersoner. - FSB (Thomas Winther) meddelade att man vill att StBF lägger en utbildningshelg den 15-16 november 2008. FSB ställer då utbildare till förfogande och StBF ordnar lokalfrågan. Samtliga i distriktet är välkomna att deltaga. – Björn Eklind från Nynäshamns BK berättade att SISU lämnar bidrag till klubbar, som ordnar bridgekurser. – StBF har en kanslitelefon med nr 0730 488 188, där klubbarna kan få svar på frågor inom ett dygn.

Rapport från tävlingskommittén: Via hemsidan finns länkar till alla tävlingar. Även klubbarnas sommartävlingar finns på hemsidans länkar. – Den ekonomiska sidan av DM/SM par-kval-tävlingarna diskuterades. FSB erhåller 200 kronor/per par i samtliga dessa partävlingar där 100 kronor subventioneras av StBF. Klubbarna har varit ovilliga att ställa upp som arrangörer för dessa tävlingar, vilket är synd, då detta antagligen ökat antalet startande par. En lång diskussion fördes om olika alternativ för anordnandet av DM/SM par-kval-tävlingar. – Mats Bud, ansvarig för lagtävlingar redogjorde för våra lagtävlingar: Allsvenskan div 1V, Stockholmserien och DM-lag. Allsvenskan har inte haft några större problem. När det gäller Stockholmsserien framfördes klagomål att det var besvärligt att få ihop lagen med följd att det blev hängmatcher. Ett förslag var att man skulle ha gemensamma speldagar med tre matcher varje dag, men det fanns även de som motsatte sig detta. Thomas Winther berättade att i Skåne föreslår hemmalaget tre speldagar på olika veckodagar inom en 14-dagarsperiod. Kan detta inte accepteras spelas matchen sista speldagen i perioden. - Hur får man flera lag till DM/SM-lag? I år spelade endast 17 lag i denna tävling. Skall man ordna regionala kval eller ha andra ”morötter” för att locka flera spelare till lag-tävlingen, kanske gratis spel för ett lag från varje klubb, eller att grundserien skulle vara gratis så när som på bordsavgift. Klubbarna ombads att komma med idéer till tävlingskommittén. Thomas Winther rapporterade att i hans distrikt (Syd-Östra) har man en grundserie i 4 divisioner med 10 lag i varje division och varje lag spelar fem matcher. De fem första lagen i varje division går vidare till en Storserie där man spelar 8 st 16-brickorsmatcher på två dagar. 8 lag går sedan till DM-final. Han berättade också att utan personligt engagemang skulle man inte få ihop så många lag. Han poängterade att man måste ”jaga” lagen för att få dem intresserade.

STOJ (Stockholmjuniorerna) hade två representanter, Lennart Kjellman och Walter Bergman, som redogjorde för STOJ:s tillkomst och verksamhet. STOJ är en kommitté under StBF med egen styrelse och ekonomi. De får bidrag från bl StErik, StBF och StErik:s kafeteria. De spelar varje fredag på StErik, men det poängterades starkt att detta är distriktets ungdomsavdelning, dit alla bridgesugna ungdomar är välkomna. - Den 19 mars 2008 ordnar STOJ sin andra tävling, en PRO/AM-tävling, där amatörer får köpa en elitspelare via en auktion. - Man undrade varför inte skolan kan ha bridge på schemat under fritt val - Stoj rekommenderades att ta kontakt med ungdomskonsulenten Roger Wiklund, Göteborg och likaså ta kontakt med Roger Olsson från Skåne, som har haft bra rekrytering av ungdomar. STOJ:s mål är att inom 3 år ha 100 aktiva juniorer. I dag är man 20 st.

Övriga frågor: LM Erikssons BK hade via brev bett mötet ta upp frågan om det finns någon klubb som kan tänka sig ett sammangående. Gemensamma problem för små klubbar är just hur man skall överleva rent ekonomiskt och lokalfrågan. Hyrorna i storstadsregionen är alldeles för dyra för många klubbar. Stureby Bk visade intresse och ska ta kontakt med LM Erikssons BK. - StBF skall låna ut sina bridgemate till Alvik BC för test innan denna klubb köper in egna. - Björn Eklind, Nynäshamns BK vände sig specifikt till Thomas Winther (FSB) med anledning av att så många klubbar i distriktet inte rapporterar tävlingar till FSB. Han betonade att klubbarna har svår konkurrens från alla pensionärsklubbar, som inte är anslutna till FSB. ”Trivselbridgen behöver inte FSB”. Han tror att bridgen förlorar på att FSB har för stora krav på små klubbar. Vad skall göras för att få bridgebredden att gå med? Thomas Winther replikerade att FSB aldrig haft så många medlemmar som nu, vilket beror på att klubbarna vill ha ruter.

Till sist tackade Birgitta alla deltagare och önskade alla lycka till med bridgeintresset.


Svenska Bridgeförbundet, Karlsgatan 28, 703 41, Örebro, Tel: +46 (0)19-277 24 80