Kommande tävlingar
03/10 INSTÄLLD... Jubileumsguld
04/10 INSTÄLLD...BK Tre Sang - Jubil
24/10 SM Par Junior, direktfinal
Rapporterade tävlingar
01/08 Gröna Hissen guldstänk
15/02 Munka Ljungby BS - Guldtävling
08/02 Plattliret - BK S:t Erik

Styrelsemöte STOJ 2007-12-05

Tid: 17.00
Plats: S:t Erik
Närvarande: Krister Ahlesved, Walter Bergman, Lennart Kjellman, Per Lundquist, Kristin Nedlich, Mats Nyberg, Björn Åström.

§ 1 Föregående protokoll

Under föregående möte behandlades följande frågor:
1. Budget för 2008
2. STOJs ekonomi
3. Bidrag till juniorer
4. Fredagsbridgen
5. Pro-Am

Alla dessa frågor togs även upp på detta möte, se nedanstående punkter.

§ 2 Budget för 2008
Caféet på St Erik har beslutat att ge 25000 kronor till juniorbridgen under 2008. Eftersom STOJ:s budgetår löper mellan 070701 och 080631 beslutades att 12500 av dessa pengar skall läggas till som inkomst i nuvarande budget och att 12500 läggs till nästa budgetår. Eftersom pengarna formellt betalas ut till St Erik måste klubbens styrelse besluta att pengarna verkligen tillfaller STOJ innan de kan läggas till i STOJs budget. Beslutades att Per bevakar vad som händer i denna fråga för STOJs räkning.

§ 3 Ekonomi
Inget konto för STOJ har tecknats ännu, men Mats ska göra detta så snart som möjligt. Det beslutade också att Mats ska sköta kontakterna med Stockholm Bridgeförbunds kassör.

§ 4 Bidrag till juniorer
En blankett för bidragsansökningar har tagits fram av Mats. Ett par små justeringar av blankettens utseende beslutades, men blanketten ska börja användas så snart som möjligt. Kristin fick i uppdrag att sammanställa de ansökningar som har kommit in hittills samt att se till att dessa kommer in skriftligt. En policy för vad STOJ ska betala ut bidrag för diskuterades också. Lennart fick i uppgift att utforma en sådan policy.

§ 5 Register över juniorer i distriktet
Ett register över de juniorer som spelar i Stockholmsdistriktet skulle vara önskvärt, eftersom det då skulle vara lättare för STOJ att ställa upp konkreta mål med sin verksamhet. Vad vi vet existerar ingen sådan förteckning, så Kristin ska försöka sammanställa en.

§ 6 Stockholms bridgeförbund
Kristin var på förbundets senaste styrelsemöte och fick berätta vad STOJ gör för något, annars hade hon inte speciellt mycket att rapportera från mötet. Någon av juniorerna går på nästa möte.

§ 7 Fredagsbridgen och rekrytering av nya juniorer
Fredagsbridgen flyter på bra, och de nya juniorer som kommer verkar stanna. Efter att detta hade konstaterats gled diskussionen mer in på hur man ska kunna rekrytera nya juniorer till bridgen. Bland annat diskuterades hur det ligger till med bridge ute på gymnasieskolorna i Stockholm, och om den gymnasiekurs i bridge som tagits fram av Förbundet Svensk Bridge ges i någon av dessa skolor. Björn försöker ta reda på detta till nästa möte.
Det talades även om att ge sig ut på mässor där man på något sätt skulle kunna rekrytera bridgespelare (exempelvis poker-, hobby- och spelmässor). Walter kollar upp om det finns några sådana mässor inom den närmsta framtiden.
Under denna diskussion kom också frågan om en hemsida för STOJ upp. Det visade sig att vi kan lägga upp en sida som undersida till St Eriks hemsida bara vi säger till. Kristin tittar på detta.

§ 8 Pro Am
Lokalen är bokad den 19 mars. Walter, Kristin och Lennart ska arbeta med att ta fram en plan för tävlingens genomförande, som skall vara klar vid nästa möte.

§ 9 Nästa möte
Nästa möte hålls 9 januari 2008 på S:t Erik.
Svenska Bridgeförbundet, Karlsgatan 28, 703 41, Örebro, Tel: +46 (0)19-277 24 80