Kommande tävlingar
03/10 INSTÄLLD... Jubileumsguld
04/10 INSTÄLLD...BK Tre Sang - Jubil
24/10 SM Par Junior, direktfinal
Rapporterade tävlingar
01/08 Gröna Hissen guldstänk
15/02 Munka Ljungby BS - Guldtävling
08/02 Plattliret - BK S:t Erik
Mötesprotokoll 10/10

Närvarande
Lennart Kjellman
Walter Bergman
Björn Åström
Anna Roos
Kristin Nedlich

Dagordning
1. Styrelsens nya roller
2. Vi saknar en representant i styrelsen från St Erik – vem är det?
3. Policy för utbetalning av ersättning
1. styrelsearvode (förslag 500 kr/person cirka?
2. Ersättning för nedlagt arbete i specifika projekt (förslag 100
kr/tim?)
4. Budget för det kommande året
1. vad bör vi satsa på
2. aktiviteter
3. stäm av mot vårt gedigna protokoll från 13 juni
5. Erfarenheter från Kräftguldet
6. Hur har fredagarna startat upp?
7. ProAm
8. Övriga frågor
9. Nästa möte1. Björn – ordförande
Mats – kassör
Walter – ordinarie sekreterare
representant St Erik? (efter St Eriks årsmöte den 14:e så står
det nu klart att det är Per Lundqvist som är St Eriks representant)
Anna Roos – Stbfs representant (?)
Kicki + Lennart + Walter – tävling och info
Krister – övrigt
Kicki - sekreterare för dagen

2. Vi är osäkra på om det är tänkt att någon från STOJ ska vara med i Stbf. Men medan vi avvaktar besked så kommer vi vidarebefordra mötesprotokoll till kassör och ordförande i Stbf. Däremot så kan det vara en bra idé att skicka en STOJ-representant till åtminstone ett Stbf möte i framtiden.

3. Arvode per år och styrelsemedlem: förslag 100 kr/möte eller cirka 800kr/år. Projektarvode: 100 kr/h. Vi diskuterade fram dessa ungefärliga summor som ska läggas till budgetdiskussionen nästa möte. Björn och Mats ska till nästa möte lägga fram ett budgetförslag. Vi har inte så mycket pengar att röra oss med, men efter Stbfs beslut om att sponsra STOJ med 20.000 kr/år så ska det ändå finnas utrymme för att ge skälig ersättning för styrelsearbete och projektarbete. Angående bidragsförfrågningar: enligt information som Björn har fått från StErik så finns det en fond, Margareta Carlberg-fonden som ska sponsra juniorer för olika resor och/eller juniorevenemang. STOJ har blivit tillfrågade att behandla inkomna förfrågningar om ersättning från juniorer och besluta om det är ok att ge ersättning. Vi vidarebefordrar vårt beslut till St Erik som betalar ut pengar från ovannämnda fond. Angående JSM-par så beslutas att det är skäligt att Freja, Linus och Kicki bör få ersättning från fonden. Simon Bechs förfrågan om landslagstruppshelgen avslås.

5. Kräftguldet funkade i det stora hela bra. Men vi måste jobba på att förbättra ”festen” efteråt. Förslaget är att skippa kräftskivan och modernisera upplägget. Vi måste även försöka sänka spelavgiften och försöka ändra datumet så att det inte krockar med andra stora spelhelger på hösten. Detta för att förhoppningsvis kunna öka deltagarantalet till nästa gång.

6. Fredagarna ha startat upp rätt så bra. Deltagarantalet är uppe i cirka 8-10 per gång. Det vi måste förbättra är informationsutskick, främst via mail till distriktets medlemmar. Kicki och Anna gör infobrev och inskaffar mailadresser från Carina Westlin. Anna har även erbjudit att bidra med instruktionsgivar. Lennart kan även ta med sig TOPS. Vi ska bli bättre på att ta upp närvarolistor med kontaktuppgifter på fredagarna.

7. ProAm
Lennart har kollat upp datum för simultantävlingar under hösten och tidiga vårterminen. Dessa ligger tyvärr bara på vardagar, vilket inte är fullt så önskvärt då det vore trevligt att kunna ordna lite eftermingel och efteranalyser. Andra saker att ordna till nästa ProAm är till exempel en auktion på nätet i god tid innan tävlingen. Vi har också funderingar på att dela upp spelarna i olika kategorier som t.ex Landslagsspelare, Elitspelare och Juniorer. Till nästa möte ska tävlings-gruppen (Lennart, Walter, Kicki) försöka ta fram ett datum och kolla med TK att det är ok.

8. I övrigt så har vi önskemålet att få upp en juniorsida/länk på St Eriks hemsida.

9. Nästa möte 7/11 17.00 på St Erik
Svenska Bridgeförbundet, Karlsgatan 28, 703 41, Örebro, Tel: +46 (0)19-277 24 80