Kommande tävlingar
13/10 Simulutantävling 50 kr
05/11 Kamras Minne
10/11 Simulutantävling 50 kr
Rapporterade tävlingar
07/08 SM Par Open - Final - Omgång 5
07/08 Guldgruvan - Final C
07/08 Guldgruvan - Final A
Stockholm 2007-10-28

BULLEN Nr 2
Stockholms BridgeförbundDet gick snabbt att få ut nästa Bulle, vilket beror på att mycket hänt under kort tid.

Riksstämman 2007 19-20 oktober i Laholm
Årets Stockholmsdelegater (de flesta i styrelsen) har fått vara med om en välorganiserad och högintressant Riksstämma hos 60 års-jubilerande Laholms Bridgeklubb. Många av klubbens medlemmar var engagerade för att få stämman att fungera både vad gäller mötesarrangemangen och de delar som bestod av mat, fika och spel.

Fredagskvällen bestod av en temakväll med ämnena Ekonomi, Mästarpoäng och Juniorverksamhet. Det var under denna kväll som det mesta ventilerades och ifrågasattes.
Vi fick veta att Förbundets ekonomi var stabil och att man just nu gör en stor satsning på juniorbridgen. Till detta ändamål har en juniorrekryterare, Roger Wiklund, anställts. Under ett halvår ska han hjälpa distrikt och klubbar med deras juniorrekrytering.
250 000 kronor har avsatts till nästa års jubileumsfirande. Så boka redan nu den 29 juli 2008 i Örebro, vår nya Festivalplats. En insats vi klubbmedlemmar kan göra redan nu är att sälja sponsorpaketet, som döpts till ”1933” efter det år Förbundet Svensk Bridge (fast under annat namn) bildades. Paketet kostar alltså 1933 kronor varav 500 kr går till säljande klubb och resterande till juniorsatsningen.

Vad gäller Mästarpoäng visade det sig snart att majoriteten stödde Skånes förslag, som gick ut på att ta betalt per spelare vid partävlingar. Efter flera inlägg bl a från vårt distrikt kunde påvisas att detta förslag också borde gälla vid lagtävlingar. Beslutet nästa dag blev också att förbundet skulle använda Skånes förslag om en administrativ avgift på 2.50 per spelare både för par och lag (ev skulle viss modifiering behövas) och begreppet kostnad för mästarpoäng ska inte längre användas. Förslaget ska inte börja gälla förrän nästa spelår dvs 1 juli 2008.

Det mest intressanta nästa dag blev kanske valet till ny styrelse. Ånyo visade det sig att man i stället för valberedningens förslag fick en stor majoritet för denna gång Hallands förslag. Efter omröstningen blev alltså Mats Qviberg omvald till ordförande, ett förslag som också vi stödde, då detta hade stor majoritet på vårt årsmöte. Hallands förslag blev antaget i sin helhet vilket bl a innebar att Jan Kamras blev invald och vid konstitueringen vald som vice ordförande. Även välkända Stockholmsprofilen Catarina Midskog (Katt) är ny i styrelsen. Karl Persson, kassör hos oss, är ny förvaltnings-revisor och undertecknad är ny i valberedningen.

På hemmaplan igen
I helgen har styrelsen i StBf haft ett arbetsmöte för att främst diskutera Klubbaktiviteter och Sponsorverksamhet.

Klubbträff
Antonella Pirrone, styrelsen klubbansvarige har följande medskick:
Vi har försökt tidigare, senast i år vid ungefär samma tidpunkt, utan framgång. Nu ska vi genomföra det!
Vi planerar en klubbträff lördagen den 8/3 2008, till vilket klubbarnas styrelseledamöter och medlemmar anslutna till vårt distrikt, är inbjudna.
Vi kommer att ta upp många viktiga punkter som berör både distriktet och klubbarna i Stockholms län.
Ett detaljerat program för dagen kommer att skickas senare under hösten men vi kan redan nu tala om att vi kommer att prata om medlemsrekrytering, utbildningar för medlemmar bl a i ruter-spader, sponsorer, mm.
Boka gärna in den dagen! Vi träffas kl 10:30 för att ventilera våra åsikter, äta någon enkel lunch tillsammans vid 14:00 och sedan kan vi alla spela en aprilsilvertävling.
Kontakta gärna Antonella Pirrone (e-mail » epost) som är klubbansvarig i Stockholms Bridgeförbund styrelse, om ni har idéer eller förslag till träffen.

Klubbfunktionärsutbildning
Svensk Bridge har tagit fram en utbildning som vänder sig till er klubbfunktionärer och vi har bokat en av deras konsulter, Thomas Winther, som kommer till oss den 11-12 januari 2008.
Kursen kommer att behandla arbetet i klubbstyrelse, tävlingsverksamhet mm. Den kommer också att innehålla steg 1 i Tl-utbildningen med mycket träning på de vanligaste domsluten.
Vi hoppas att många av er är intresserade av att delta. Er kostnad för detta blir bara 200 kronor/deltagare för att täcka lunchen. Övrig kostnad står StBf för. Vi återkommer om plats och program, men boka in denna helg.

Tävlingsledarutbildning för silverlicens
Även en TL-utbildning för er som vill ha silverlicens kommer att hållas dock först under senvåren 2008. Vi återkommer om detta.

Sponsorverksamhet
Arbetet pågår med att hitta sponsorer för priser till våra DMkval. Dessutom kommer Torbjörn Herngren, ny i vår styrelse och ansvarig för denna uppgift, att arbeta vidare med försöken att hitta en eller flera aktiva sponsorer, som vi kan knyta till oss för ett längre samarbete.

DM-kval
Det som återstår nu är att be er alla om hjälp att göra reklam för våra DMkval. Först ut är DM-mixed som spelas den 10 november.

Vi ses vid de Gröna Borden
Birgitta Ternblad

Svenska Bridgeförbundet, Karlsgatan 28, 703 41, Örebro, Tel: +46 (0)19-277 24 80