Kommande tävlingar
17/09 Guldsimultanrally
03/10 Jubileumsguld
04/10 BK Tre Sang - Jubileumsguld La
Rapporterade tävlingar
01/08 Gröna Hissen guldstänk
15/02 Munka Ljungby BS - Guldtävling
08/02 Plattliret - BK S:t Erik
Stockholm 2007-10-14

BULLEN
Stockholms Bridgeförbund

En ny Bulle är född
Snart en månad har nu gått sedan årsmötet. Det är intressant och utmanande att få arbeta med Stockholmsbridgen igen tillsammans med en väl sammansatt styrelse med både nya och ”gamla” medarbetare. En av de saker jag lovat mig själv är att då och då skriva några rader om det som händer inom förbundet och här har ni den första BULLEN.

DM kval Damer
Lördagen den13 oktober genomfördes spelårets första DMkval, DM Dampar. Trots att tävlingen för första gången (åtminstone så länge jag spelat den) kom så tidigt blev det 32 par som startade. Och tävlingen genomfördes under mycket trevlig stämning. Bäst av alla lyckades Britt-Marie Ödlund och Lillemor Strindberg. Ett STORT Grattis.
Inför nästa år lova vi att arbeta vidare på att höja deltagarantalet och trivselfaktorn ytterligare (och jag hoppas kunna förbättra mitt eget spel tills dess).

Styrelsen arbetsdag den 28 oktober
(Ändrat datum) Denna söndag samlas styrelsen till en arbetsdag för att ventilera klubbverk-samhet och sponsorverksamhet med de nya ansvariga i styrelsen Antonella Pironne respektive Torbjörn Herngren. Båda har redan många idéer att arbeta vidare på. Vi är tacksamma för de synpunkter vi fick på årsmötet och jag hoppas att ni ringer eller skriver till mig eller någon annan i styrelsen, när ni har något att debattera i dessa eller andra frågor. Håll också ögonen öppna för rätt var det är kanske Antonella och/eller jag dyker upp hos er någon spelkväll.

Informationen
För att underlätta kontakten mellan styrelsen och er ute på klubbarna har vi nu nyöppnat en ”kansli”ansvarig. Vi har inget fysiskt kansli, men vår sekreterare Gunila Langius har lovat ansvara för att vi mestadels ska kunna nås per telefon. Hon nås på telefonnummer
0730-488 118 och om hon inte kan besvara era frågor slussar hon vidare till ”rätt” person. När Gunila har förhinder kommer jag eller någon annan att ta över denna, ska vi kalla det telefonjour. Vad gäller övrig information via mail, behöver vi er hjälp. Gunila har mailat till er på de adresser vi har till klubbarna och bett er konfirmera eller uppdatera om det är något fel. Vi ser gärna att vi får ytterligare en person i varje klubb, som vi kan skicka information till. Styrelsen beslutade, att tills vi säkerställt att informationen via mail når alla klubbar, skickar vi också ut brev, därav detta utskick. Har ni någon information, inbjudan eller dylikt som ni vill förmedla till distriktets medlemmar, kontakta Gunila eller mig om det.

Stoj
Stockholmsjuniorernas egen förening, Stoj är bildad och styrelse valdes på årsmötet. Varje fredag em spelas juniorbridge på BK S:t Erik, en aktivitet dit alla klubbars juniorer är välkomna.

Riksstämma
Nästa helg är det Riksstämma och hela styrelsen deltar. Vi har synpunkter från årsmötet bl a om kostnaden för mästarpoäng och ny styrelse, som vi tar med oss.

Vi ses vid de Gröna Borden
Birgitta Ternblad
Svenska Bridgeförbundet, Karlsgatan 28, 703 41, Örebro, Tel: +46 (0)19-277 24 80