Kommande tävlingar
06/02 INSTÄLLD ... Plattliret - BK S
17/04 Laholms BK - Guldtävling
08/05 Guld-IAF - BK S:t Erik
Rapporterade tävlingar
24/10 SM Par Junior, direktfinal
01/08 Gröna Hissen guldstänk
15/02 Munka Ljungby BS - Guldtävling
Stockholms Bridgeförbund
Nackagatan 29, 3 tr
116 47 Stockholm
Tfn 08-30 62 78, mobil 0703-98 56 93

Protokoll från sammanträde i Stockholms Bridgeförbund 2007-10-02
Plats BK S:t Erik, Kronobergsgatan 12
Närvarande: Birgitta Ternblad
Kalle Persson
Gunila Langius
Mats Bud
Göran Sallstedt
Antonella Pirrone(t o m §7)
Torbjörn Herngren
Frånvarande: Micke Almgren och Mona Bergström
Delges via StBF:s hemsida och påminnelsemail till klubbarna att titta på hemsidan.

1. Mötet öppnades och dagordningen godkändes. Samtliga närvarande ledamöter gav en kort presentation av sig själva.

2. Protokollet från styrelsemötet den 26 augusti 2007 gicks igenom och lades till handlingarna. Det konstituerande protokollet från den 23 september 2007 godkändes och lades till handlingarna.

3. Styrelsens arbetssätt:
A: Alla VU-beslut rapporteras till sekreteraren för vidarebefordran och skall tas in i kommande styrelseprotokoll. - Ingen enskild medlem i styrelsen kan ändra ett tidigare beslut av styrelsen. - Om någon styrelsemedlem inte kan utföra tilldelad uppgift i tid, skall detta meddelas omgående till VU. – Styrelseledamot, som deltagit i olika aktiviteter, rapporterar detta på nästkommande styrelsemöte.
B: Till ledamöter i Verkställande Utskottet (VU) valdes ordförande Birgitta Ternblad, vice ordförande Kalle Persson och en för varje enskild uppgift lämplig, adjungerad ledamot.
C: Som IT-ansvarig valdes Micke Almgren med Mats Bud som assistent. Dock betonas att varje styrelsemedlem är ansvarig för sitt område när det gäller att lägga in information på hemsidan.
D: Som administratör och informationsansvarig valdes Gunila Langius. Inköp av en mobiltelefon som skall vara tillgänglig för information till medlemmarna godkändes. Mobiltelefonnumret skall finnas på styrelseprotokollen och läggas in på hemsidan.
F: Nyhetsbrev till klubbarna med aktuella händelser i distriktet skall testas. Birgitta skickar dessa brev via mail till klubbarna och nyhetsbrevet läggs också in på hemsidan.

4. Ekonomisk rapportering. Kalle Persson hade inget nytt att rapportera.

5. Sanktioner. Inga sanktioner har inkommit.

6. Riksstämman. Kalle har bokat logi och tar hand om alla arrangemang angående resan. Diskuterades resmöjligheter. Beslöts att StBF betalar resor utöver den betalda resan av FSB. Hela styrelsen (9 ledamöter) deltar i Riksstämman. Beslöts att Ordföranden, Birgitta Ternblad får alla Förbundets röster, och att vice Ordföranden erhåller dessa röster om ordförande skulle ha förhinder att rösta. Diskuterades motionen angående mästarpoäng. Eftersom ett av temakvällens ämnen behandlar just detta, beslöts att avvakta med beslut hur vi skall rösta till efter temakvällen. Riksstämman har på sin agenda tre tematräffar: Ekonomi och budget, debitering av mästarpoäng och Rekrytering av juniorer. I temat om ekonomi deltar Göran, Kalle och Torbjörn, i temat om mästarpoäng deltar Birgitta, Mats och Antonella och i temat om juniorrekrytering deltar Gunila, Micke och Mona. Valet av ny styrelse till FSB diskuterades.

7. Tävlingsverksamheten.
Ordföranden och ansvariga för par- och lagtävlingar har haft ett givande möte. Mats är ansvarig för lagtävlingarna med assistans av Micke. Stockholmsserien löper på med 60 lag, ett lag mindre än förra året. Allsvenskan div lV har 13 lag. - DM/Lag börjar först under vårsäsongen och där spelas en semifinal över en dag och en final över två dagar. Fler inbjudningar till denna tävling kommer att gå ut. Göran ansvarar för partävlingarna och Stockholmsrallyt med hjälp av Mona som assisterande TK. DM-par/damer har få anmälningar, varför vi utsträcker anmälningstiden och gör ytterligare reklam för tävlingen. (Göran beställer extra brickor för säkerhets skull). Inbjudan till Mixed/Par går ut i mitten av oktober. Inbjudan bör inte bara gå ut via hemsidan utan även sändas per post till klubbarna. Gunila beställer etiketter via FSB och Birgitta ordnar kuvert och meddelar när vi kan träffas för att verkställa detta utskick. Inbjudan till Kval för DM/Par och DM/Veteraner skulle gått ut i somras, men på grund av missförstånd gick endast inbjudan till Kval DM/Par ut. En ny inbjudan har nu gått ut med förfrågan om klubbarna vill anordna kval. Ett svar har inkommit från Alvik BC, som inte kan tänka sig att anordna par-kval men möjligen veterankval. Frågan tas upp igen på nästa möte. Styrelsen enades om att förfarandet med inbjudan till Förbundets tävlingar skall ses över.
Göran och Mats rapporterade från FSB:s diktstävlingsledarkonferens i Örebro. Man hade där diskuterat ekonomi och tävlingsverksamheten inom distrikten. Ett tips att göra tävlingar mer trivsamma var medelst någon form av förtäring eller extra prisbord. Tävlingsledarnas status hade ventilerats. Distriktens tävlingskalender bör hållas aktuell via hemsidan - fler och fler går numera in på nätet för att kolla tävlingsverksamheten. Vidare hade problemet med ”Trivselbridge” diskuterats på konferensen. Man vill få bridgespelarna att förstå att spelar man tävlingsbridge så gäller dess lagar. Birgitta rapporterade från Micke att BK Alert tyvärr inte kan anordna DM individuellt på grund av lokalfrågan. Vi fortsätter fråga övriga klubbar, om de kan tänka sig ordna denna tävling.

8. Klubbansvarig
Antonella Pirrone har en idé att besöka Förbundets mindre klubbar och förhöra sig om deras behov av ev support från oss. Vi kan t ex erbjuda dem information och utbildning i användandet av Ruter och Bridge-mate.

9. Sponsoransvarig
Torbjörn Herngren betonade att om vi skall få sponsorer till våra tävlingar måste vi också locka dem med något som t ex reklam eller exponering av deras varor. Torbjörn och Göran får jobba vidare på detta inför DM/Par.

9. STOJ har nu en egen styrelse. Medel får äskas från de avsatta pengarna enligt budgeten.

10. Korpbridgen har en plats i styrelsen som f n är vakant. Det finns två serier med 8 lag i division 1 och 10 lag i division 2.

11. Övriga frågor
Alla styrelsemedlemmar bör skaffa sig FSB:s kansliinformation.
Björn Gustafsson har efterträtt Tomas Larsson som rikskonsulent och vill gärna komma till ett av våra styrelsemöten. Beslöts att välkomna honom hit. Kalle föreslog ett längre möte i slutet av maj/början av juni för att där planlägga kommande tävlingsverksamhet samt utse ansvariga för spelåret 2008-2009. Gunila skall fråga klubbarna till vilken mailadress de vill ha vår information. Birgitta föreslår ett möte för att ventilera sponsorsfrågan och klubbverksamheten. Ett extra möte föreslås äga rum lördagen den 17 november kl 12.00, då vi arbetar vidare med detta.

12. Åtgärdslistan
Birgitta rapporterade att de fribiljetter till spel, som vi tilldelats av FSB vid Jönköpingsveckan inte hämtats ut. De kan i stället användas vid nästa års tävlingar.

13. Nästa möte
Nästa möte onsdagen den 14 november 2007 kl 17.00.

14. Mötet avslutades.

Vid protokollet Justeras:

Gunila Langius Birgitta Ternblad

Åtgärdslista:
1 Nyhetsbrev till klubbarna Birgitta
2 Inbjudan till Mixed/par via mail Göran
3 Inbjudan till Mixed/par via post Birgitta , Gunila
3 Ta kontakt med Alvik BC Göran
4 Besöka mindre klubbar Antonella
5 Kansliinformation via FSB skall anskaffas Alla
6 Fråga klubbarna om deras mailad Gunila
Svenska Bridgeförbundet, Karlsgatan 28, 703 41, Örebro, Tel: +46 (0)19-277 24 80