Kommande tävlingar
17/09 Guldsimultanrally
03/10 Jubileumsguld
04/10 INSTÄLLD...BK Tre Sang - Jubil
Rapporterade tävlingar
01/08 Gröna Hissen guldstänk
15/02 Munka Ljungby BS - Guldtävling
08/02 Plattliret - BK S:t Erik
Stockholms Bridgeförbund
Nackaringen 29, 3 tr
116 47 Stockholm
Tfn 08-30 62 78


Protokoll från konstituerande sammanträde med Stockholms Bridgeförbund 2007-09-23

Plats Bk S:t Erik, Kronobergsgatan 12

Närvarande: Birgitta Ternblad
Kalle Persson
Gunila Langius
Mikael Almgren
Göran Sallstedt
Mats Bud
Antonella Pirrone
Torbjörn Herngren
Frånvarande: Mona Bergström
Delges: Via hemsidan och mail till klubbar anslutna till StBF med påminnelse att titta på hemsidan

1. Mötet öppnades av Birgitta Ternblad.

2. Konstituering av styrelse för 2007-2008
Birgitta Ternblad är vald till ordförande av årsmötet.
Styrelsen konstituerades enligt följande:
Ordförande Birgitta Ternblad
Vice ordförande och Kassör Kalle Persson
Sekreterare Gunila Langius
TK lagtävlingar Mats Bud och Mikael Almgren
TK partävlingar Göran Sallstedt och Mona Bergström
Ledamot, ansvarig Damligan Mona Bergström
Ledamot, kontaktansvarig för klubbarna Antonella Pirrone
STOJ Vakant
Stockholms Korpbridgeförbund Vakant
Suppleant, sponsoransvarig Torbjörn Herngren


3. Tävlingsverksamheten
Birgitta Ternblad och samtliga tävlingsansvariga skall snarast ha ett möte för att diskutera Förbundets tävlingsverksamhet.

4. Firmatecknare
Förbundets firma tecknas av ordföranden Birgitta Ternblad eller gemensamt av två styrelseledamöter. Kalle Persson disponerar och tecknar ensam Förbundets alla bank- och postgirokonton. Kalle Persson har också rätt att göra betalningar och uttag från Förbundets alla
bank- och postgirokonton via Internet och Internetbank.

5. Nästa möte
Nästa möte hålls tisdagen 2 oktober 2007 kl 17.30 i S:t Eriks lokal.

Vid protokollet: Justeras:

Gunila Langius Birgitta Ternblad
Svenska Bridgeförbundet, Karlsgatan 28, 703 41, Örebro, Tel: +46 (0)19-277 24 80