Kommande tävlingar
03/10 INSTÄLLD... Jubileumsguld
04/10 INSTÄLLD...BK Tre Sang - Jubil
24/10 SM Par Junior, direktfinal
Rapporterade tävlingar
01/08 Gröna Hissen guldstänk
15/02 Munka Ljungby BS - Guldtävling
08/02 Plattliret - BK S:t Erik
Stockholms Bridgeförbund
S:t Paulsgatan 20
118 48 Stockholm
Tfn 08-702 93 11


Protokoll från sammanträde i Stockholms Bridgeförbund 2007-06-03
Plats BK S:t Erik, Kronobergsgatan 12
Närvarande: Anna Roos
Micke Almgren
Mats Bud
Gunila Langius
Kalle Persson


Frånvarande: Mona Bergström, Göran Sallstedt, Birgitta Ternblad och Leif Tärnström
Delges endast via Stockholms Bridgeförbunds Hemsida


1. Mötet öppnades. Dagordningen godkändes.

2. Protokollet från styrelsemötet den 22 april 2007 gicks igenom och lades till handlingarna.

3. Ekonomisk rapportering. Kalle Persson hade inget särskilt att rapportera. Under vecka 27 kommer han att göra ett bokslut.

4. Tävlingsverksamheten. Mats rapporterade att Stockholmsserien spelats färdig. I juni skickas ett mail till alla deltagande lag om förfrågan angående nästa års spel. Ej utdelade plaketter från tidigare år samt årets plaketter skickas till respektive klubbar. – Mona har rapporterat att Damligan är färdigspelad.
Årsmötet bestämdes till söndagen den 23 september kl 13.00. Efter mötet får alla
mötesdeltagare gratis spela i tävlingen ”Höstsilver” kl 15.00
Nästa spelsäsongs program fastställdes. Protokollsbilaga 1
Anna skickar program och information till klubbarna via mail och brev.

5. Sanktioner. St Erik beviljades sanktioner för alla ligaspel säsongen 07-08, och fem silvertävlingar (silvermixeden 18/8 -07, två silvertävlingar under jul-och nyårshelgen samt KM individuellt). Riddarsporrens BK har per telefon beviljats guldsanktion för mixedtävling 25-26/8 -07 (tävlingen är beviljad av FSB). St Erik har ansökt om sanktion för följande guldtävlingar: Kräftguldet, en av juniorerna arrangerad partävling med gröna hissen den 8 september 2007, Plattliret den 29 september 2007, OBS 3 en specialtävling för lag den 26-27 januari 2008 och Parguld IAF den 17 maj 2008.

6. Ungdomsbridgen. Pro-Am tävlingen på S:t Erik den 31 maj 2007 var lyckad vilket medfört att det nu finns pengar för ungdomsverksamheten på fredagarna. Ungdomsbridgen har erhållit 3000 kronor från Förbundet och vi kommer i fortsättningen att stöda ungdomsbridgen, om och när det behövs.

7. Korpbridgen. Korpbridgen har ansökt om två tävlingar till nästa säsong. Serierna skall fortsätta som tidigare, med ett visst samarbete med Stockholmsserien om så behövs.

8. Delgivning av protokollen och klubbarnas e-post-adresser. Protokollen delges i fortsättningen endast via Förbundets hemsida. – Gunila gör en aktuell lista över distriktets klubbars e-post-adresser och vidarebefordrar dem till styrelsens ledamöter samt FSB.

9. Bridgens Dag den 25 augusti 2007. Från FSB har kommit ett utskick angående Bridgens dag. Detta utskick vidarebefordras till klubbarna med information att Förbundet ställer upp med hjälp om så behövs.

10. Övriga frågor. Förbundet ordnar en utbildningshelg för klubbarna den 17-18 november 2007. – Resebidragen till SM-tävlingarna bestämdes till 300 kronor per deltagare och betalas ut av Kalle Persson i Jönköping. – Våra bridge-mate bör märkas, vilket ombesörjes av Micke.

11. Nästa möte söndagen den 26 augusti 2007 på S:t Erik Kronobergsgatan 12 kl 12.00.

10. Mötet avslutades.


Vid protokollet Justeras:


Gunila Langius Anna Roos

Åtgärdslista:


1. Mail till alla lag i Stockholmsserien ang nästa säsongs spel Mats
2. Våra bridge-mate bör märkas Micke
3. Skicka ut spelprogram och allmän information till alla klubbar
och samtidigt informera om gratisspelet i Chairman Cup Anna
4. Göra en aktuell mail-adresslista GunilaProtokollsbilaga 1.

Spelprogram för spelsäsongen 07-08:

Lagtävlingar:

Stockholmsserien spelas under oktober 2007- maj 2008 med gemensam sista speldag den 27 maj 2008. Sista anmälningsdag den 23 september 2007.
Damligan spelas under oktober 2007- maj 2008. Sista anmälningsdag den 23 september 2007.
SM-DM lag sista anmälningsdag till Förbundet den 6 januari 2008. Stbf vidarebefordrar anmälan till FSB. Första speldag är lördagen den 19 januari 2008. Finaldagar den 16-17 februari 2008.
Allsvenskan div.IV sista anmälningsdag den 16 september 2007. Speldagarna är den 22 september, den 27 oktober och den 24 november 2007. Personlig inbjudan skickas ut för att stimulera intresset.

Partävlingar:

DM Damer direkt final 13 oktober 2007. Sista anmälningsdagen 7 oktober 2007.
DM Mixed direkt final 10 november 2007. Sista anmälningsdag 4 november 2007.
DM Veteraner spelar final den 2 februari 2008. Kval på vissa klubbar.
DM Par spelar final den 5-6 april 2008 eller 19-20 april 2008 beroende på när St Erik skall ha 60-årsfest. Kval på vissa klubbar.

Stockholmsrallyt:

St Eriks silvermixed den 18 augusti
Årsmötessilvret den 23 september
DM mixed den 10 november
Korpen Mixed den 1 december
St Eriks Annandagssilver den 26 december
BK Två Ess Mellandagsbarometer den 27 december
St Eriks Trettondagssilver den 6 januari
Korpens partävling den 21 mars
Svenska Bridgeförbundet, Karlsgatan 28, 703 41, Örebro, Tel: +46 (0)19-277 24 80