Kommande tävlingar
03/10 INSTÄLLD... Jubileumsguld
04/10 INSTÄLLD...BK Tre Sang - Jubil
24/10 SM Par Junior, direktfinal
Rapporterade tävlingar
01/08 Gröna Hissen guldstänk
15/02 Munka Ljungby BS - Guldtävling
08/02 Plattliret - BK S:t Erik
Stockholms Bridgeförbund
S:t Paulsgatan 20
118 48 Stockholm
Tfn 08-702 93 11


Protokoll från sammanträde i Stockholms Bridgeförbund 2007-04-22
Plats BK S:t Erik, Kronobergsgatan 12
Närvarande: Anna Roos
Mona Bergström
Micke Almgren
Göran Sallstedt
Gunila Langius
Kalle Persson
Tora Philip (speciellt kallad)

Frånvarande: Mats Bud och Leif Tärnström
Delges: Styrelsen, Gunnar Andersson, Niclaes K. Ehnstedt, Svensk Bridges kansli samt till StBF anslutna klubbar.

1. Mötet öppnades. Ordförande hälsade Tora Philip särskilt välkommen till mötet. Dagordningen godkändes sedan flera ledamöter anmält att de hade punkter att ta upp under övriga frågor.

2. Protokollet från styrelsemötet den 11 mars 2007 gicks igenom och lades till handlingarna.

3. Ekonomisk rapportering. Kalle Persson lämnade en resultatrapport.

4. Tävlingsverksamheten. Micke Almgren rapporterade att DM-Lag färdigspelats. Mats Bud skall iordningsställa en enkät till lagen angående lagspelet. Då annonseringen angående lagtävlingen fått viss kritik, beslöts att till nästa spelår göra centrala utskick till samtliga klubbar med tydlig och omfattande information. Arrangemangen bör likaså delegeras bättre. - Göran rapporterade att DM-par är slutspelat. Vårt distrikt har preliminärt 15 platser till finalen. Juniorerna fick betala full spelavgift, men beslöts att vid nästa möte ta upp frågan om juniorer skall spela för ½ avgift vid samliga av Förbundet ordnade tävlingar. Alla distrikt har ännu inte slutrapporterat antal par i DM-spelen varför Göran endast kunde lämna preliminär rapport om platserna till finalen. I damtävlingen går preliminärt 4 par till final, i veteraner 6 par och i mixed 3 par.
Damligan och Stockholmsserien flyter på. När det gäller Stockholmsserien skall Mats via mail (dock brevledes till de tre lag som inte har mail-adress) skicka en gemensam inbjudan till samtliga lagkaptener i alla divisioner till sista speldagen den 30 maj 2007.-
Vid styrelsens höstmöte bör nästa års tävlingar ventileras mot bakgrund av årets erfarenheter. – Göran rapporterade att han skall göra en sammanställning av årets resultat från Rallyt. Han kommer att nästa år vara ansvarig för denna tävling. – Ett brev från Botkyrka BS angående deras inställda Rallytävling på långfredagen diskuterades. Göran skulle enligt brevet ha fått ett mail angående önskemål om vidarebefordran av deras inbjudan till denna tävling. Tyvärr har Göran aldrig fått detta mail och styrelsen beklagar det inträffade. Göran tar kontakt med ansvarig tävlingsledare i Botkyka BS med en förklaring. Med anledning av det inträffade beslöts att i centralutskicken till hösten bifoga en skrivelse med uppmaning till klubbarna att i fortsättningen be om bekräftelse på avsända mail till Förbundet.

5. Sanktioner. Fyra ansökningar att få anordna guldtävlingar har inkommit från S:t Erik: 1 september 2007 Juniorkräftguld, 13 oktober 2007 Plattliret, 26-27 januari 2008 Open Team och 17 maj 2008 I-A-S- par. Samtliga ansökningar beviljades och Anna vidarebefordrar dem till Mästarkommittéen FSB.

6. Ungdomsbridgen. Via Micke rapporterade Birgitta att det ordnas en Pro-Am tävling på S:t Erik den 31 maj 2007 samtidigt med Svensk Bridge simultantävling. Amatörerna lottas ihop med någon duktig spelare och överskottspengarna går till ungdomsbridgen.

7. Korpbridgen. Via Micke rapporterade Birgitta att hon och Henning Deichmann ser optimistiskt på en ny säsong. Eventuellt kan de lag som i dag spelar i Stockholmsseriens ”division 4 Dag” gå in i korpen till hösten.

8. Övriga frågor. Tora Philip berättade att valberedningen är i arbete med att söka finna styrelsemedlemmar från andra bridgeklubbar än S:t Erik, som är överrepresenterad i styrelsen. Man har också diskuterat att utöka styrelsemedlemmarnas antal eftersom en representant från Stub slutat. – Beslöts att sekreteraren i fortsättning sköter delgivning och utskick av styrelseprotokollen. – Beslöts att låna ut Förbundets Bridge-mate till FSB, som vill använda dem vid årets bridgevecka i Jönköping. Göran frågar FSB om vi som ersättning kan få frispel att utnyttja i Jönköping. – Förbundet kan skicka ett lag till Chairman Cup, som får spela gratis. Beslöts att lägga in detta på hemsidan. Anna och Gunila skriver ett utkast som sänds till FSB, som kan lägga in det på vår hemsida. – I samband med vårt arbetsmöte i augusti lär Göran oss hur Bridge-mate fungerar. – Anna meddelar Niclaes på nytt att han inte längre är ansvarig för vår hemsida. All information han har tidigare skall vidarebefordras till Anna. – Anna rapporterade att FSB från den 1 juli 2007 har ett nytt system för debitering av mästarpoäng. Med anledning av detta bör vi räkna med en viss fördyring vid rapportering av mästarpoäng och ta med detta vid beräkning av budgeten. – Vid nästa möte skall vi ta upp frågan om fritt deltagande vid arrangemang av kvalen till DM-tävlingar skall godkännas på klubbarna.

9. Nästa möte söndagen den 3 juni 2007 på S:t Erik Kronobergsgatan 12 kl 16.00. Kl 14.00 sker utbildning av Ruter för dem som så vill. Anna vidtalar Tomas Larsson om detta.

10. Mötet avslutades.


Vid protokollet Justeras:


Gunila Langius Anna Roos
Åtgärdslista:


1 Enkät till DM-lagens lagkapten Mats
2 Inbjudan till gemensam sista speldag i Stockholmsserien Mats
3 Skicka in beviljade sanktioner till mästarkommittéen Anna
4 Framföra ett beklagande till Botkyrka BS Göran
5 Fråga FSB om ev ersättning för utlånade bridge-mate Göran
6 Skriva utkast till annons om gratisspel i Chairman Cup Anna, Gunila
7 Meddela Niclaes angående hemsidan Anna
8 Fråga Tomas Larsson angående Ruterutbildning Anna
Svenska Bridgeförbundet, Karlsgatan 28, 703 41, Örebro, Tel: +46 (0)19-277 24 80