Kommande tävlingar
03/10 INSTÄLLD... Jubileumsguld
04/10 INSTÄLLD...BK Tre Sang - Jubil
24/10 SM Par Junior, direktfinal
Rapporterade tävlingar
01/08 Gröna Hissen guldstänk
15/02 Munka Ljungby BS - Guldtävling
08/02 Plattliret - BK S:t Erik
Publicerad: Wednesday 28 May 2014

Protokoll styrelsemöte Svenska Bridgeförbundet 140516

Protokoll från styrelsemöte för Svenska Bridgeförbundet 140516 på Smådalarö

PDF-fil för utskrift

Närvarande styrelsen:
Mats Qviberg MQV
Jan Kamras JKA
Lasse Persson LPE
Christer Grähs CGR
Pontus Silow PSI
P-O Eriksson POE

Övriga:
Johan Grönkvist JGR
Carina Westlin CWE
Micke Melander MME
Roger Wiklund RWI
Sixten Ek SEK

Frånvarande:
Carl Ragnarsson CRA
Pia Malmgren PMA
Helena Axelsson HAX

§ 28 Öppnande av möte
MQV hade röstproblem pga av förkylning och överlämnade till JKA att leda mötet.
JKA hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§29 Fastställande av dagordning
Dagordningen godkändes

§ 30 Justering av föregående protokoll
Föregående protokoll är justerat och godkänt.

§31 Genomgång av åtgärdslistan
Åtgärdslistan gicks igenom.
Angående logotypförfrågan från föregående möte ges MME i uppdrag att ta fram ett förslag på hur en allmän logotyp för samtliga klubbar/distrikt ska kunna se ut.
ITK tar in åsikter från varumärkesexpert och frågan kan därefter lyftas på distriktsträffen i höst.

§32 Rapport från medlemskommittén (MK)

DN: Ett fall ligger kvar sedan ett drygt år tillbaka. I övrigt ligger handläggningstiderna i DN på en önskvärd nivå och avhandlas såväl korrekt som effektivt.

25-55: Har som tidigare rapporterats färdigställts och publicerats/marknadsförts. Ett mycket svalt intresse har noterats för denna produkt.

Minikurser: Ett antal minikurser är färdigställda och har "provkörts" med ett mycket gott resultat. De har i viss mån marknadsförts men vi kommer att göra ytterligare insatser framöver.

Icke anslutna klubbar
: En koncentrerad insats har gjorts på västkusten. Resultatet är en nyanslutning av klubb samt en som är på väg in i förbundet. Med tanke på det positiva resultatet kommer vi att fortsätta denna kampanj och möjligen "utbilda" våra distrikt att själva leta reda på och värva icke anslutna klubbar.

Junior NM/Camp: Vi har genomfört ett JNM-par samt Camp på Scandic Väst i Örebro.
39 par ställde upp i JNM-par och 86 deltagare var med på lägret. Vi fick svenska segrare i U25 i form av Mikael Grönkvist-Daniel Gullberg. I U21 tog Ida Grönkvist-Mikael Rimstedt guld och Johan Säfsten – Ola Rimstedt brons. I girlsklassen tog Irma och Moa Petersen silver.

§33 Rapport från Tävlingskommittén (TK)
Tävlingsbestämmelser och regelverk för 2014/2015

Generellt regelverk för tävlingar i Svenska Bridgeförbundet 2014/2015, är under korrekturläsning. Dokumentet ersätter det generella regelverk som gällt för 2013/2014 fr o m 1 juli 2014.

Tävlingsbestämmelser för Allsvenskan 2014 finns framtaget är publicerat på hemsidan.

Tävlingsbestämmelser för Svenska Mästerskap 2014/2015 är under korrekturläsning och kommer att publiceras på hemsidan före 1 juli.

Tävlingsbestämmelser för Svenska Mästarpoäng 2014/2015 ska vara klar för publicering i samband med verksamhetsårsskiftet 1 juli 2014. TK beslöt vid januarimötet att låta rankingpoäng från samtliga silver- och guldtävlingar från de senaste 24 månaderna ingå i rankingen, istället för som tidigare endast de arton största posterna under samma intervall. Ändringen träder formellt ikraft den 1 juli 2014, men implementeringen kommer att göras först när ”nya Spader” är sjösatt.

Införandet av fragment av silverpoäng är överlagt på ITK att få in i våra system inom ramen för BIT-projektet.

Tävlingsprogrammet för 2014/2015 är fastställt. Dokumentet finns publicerat på hemsidan.

Styrelsen informerades om ett distrikts felaktiga inrapportering av deltagarantal i kval till SM-tävling, hantering av ärendet och beslut om åtgärd. Distriktet har inte överklagat ärendet som därmed anses avslutat.

§34 Rapport från uttagningskommittén/Internationellt (UK)
Styrelsen informerades om att ett tyskt par i det vinnande veteranlaget vid VM i Bali har dömts för fusk.
Under EM i Opatija hålls även EBL:s generalförsamling, med val av president och styrelse.
Från svenskt håll kommer JKA att ställa upp för omval till styrelsen.
För presidentposten kandiderar Yves Aubry från Frankrike och Panos Gerontopoulos från Grekland

Beslut: Styrelsen beslöt att MME representerar Sverige vid generalförsamlingen.

§35 Rapport från organisationskommittén (OK)

Svenska cupen
Omgång två är slutspelad och det kan konstateras att vi i framtiden skall försöka undvika trelagsmöten i så stor omfattning. Dock är stålbadet nu gjort och vi kan från och med nu köra rena cupmatcher ända fram till slutspelet.
Frågan om SC ska arrangeras varje år eller endast vid t ex jubileumsår ska diskuteras vid distriktsträffen.

Bridgefestivalen 2014
Förberedelser går nu in i slutspurten. Det görs färre investeringar och en del åtstramningar för att kunna ge tillbaka resurser till förbundet.
Ett nytt biljettsystem för tävlingarna införs i år, man betalar med en, två respektive tre kuponger beroende på om man spelar brons, silver eller guldtävling. Varje kupong kostar 80 kr och kan återinlösas.
Ser man till bokningar på hotellen kommer det att bli succé igen.
Det är också fler anmälningar till Chairmans´s Cup än vad vi någonsin tidigare haft vid samma tidpunkt.

Vinterfestivalen
OK har mer eller mindre gett upp att själva arrangera själva Vinter¬festivalen och samtalar istället med Karlstad BK om att arrangera SM Lag Mixed vid deras norma¬la mixed-guldhelg under den första helgen i maj. Vi kommer i sådana fall att i viss mån gå in med egen personal för att stötta arrangemanget.

§36 Rapport Ekonomi och kansli
Ekonomiprognosen pekar mot ett förlustresultat om ca 5-800 000 kr beroende på om en del leveranser för BIT hamnar före eller efter verksamhetsårets slut.
JGR och POE arbetar för att hitta nya hyresgäster av kanslilokalerna i Gävle.

Beslut: JGR ska undersöka varför spelavgifterna för bronstävlingar har sjunkit med ca 200 000 kr under 2013/2014.

Personal
• Stefan Westlund har slutat men hjälper till med vissa frågor och ärenden
• Yvonne Ström fortsätter att arbeta, tillsvidare hemifrån.
• Ett personalmöte arrangerades i Örebro i februari.

Kansli
• Vi kommer att byta till ett modernare och bättre telefonsystem med införande fr o m 1 september.
• Flytten till Örebro och idrottens hus är genomförd.
• Vi jobbar en hel del med förenklingar och förbättringar av bl a mästarbevis.

§37 Medlemsstatistik
Vid slutredovisningen för 2013/2014 hade vi ca 340 fler betalande medlemmar än under 2012/2013.
Totalt hade vi 27365 medlemmar vilket är ca 100 fler än föregående år.
Vi fortsätter att öka andelen betalande medlemmar, vi fortsätter att minska med I-medlemmar och vi minskar antalet juniorer.

Beslut: MK får i uppdrag att se över I-medlemskapet samt sätta ihop ett kampanjmaterial för bridgelärare.

§38 Distriktsträff 2014
MME informerade om hur vi ligger till med planen inför Distriktsträffen som ska genomföras tillssammans med SISU.
Få anmälningar har kommit in. Ett informationsbrev med påminnelse ska skickas ut till distrikten före maj månads slut.

§39 Rapport från IT-kommittén (ITK)
BIT-projektet går nästan enligt plan.
Istället för två större releaser under 2014 blir det tre mindre för att ha bättre kontroll och säkerhet i övergången.
En första release kommer inför Festivalen, en andra inför Distriktsträffen och en tredje i slutet av december.

Björn Andersson är anställd på 50% i BIT-projektet ifrån 1 April och fram till årets slut.
ITK har hittat en ny IT-partner för kansliets drift, IT-kontoret. Offerten för flyttkostnader ligger något över ITK-s attesträtt varför styrelsen måste godkänna kostnaden.

Beslut: Styrelsen beslutar att godkänna flyttkostnader till en ny IT-partner.
Styrelsen beslöt att ITK får skänka den gamla dataservern till ett behövande förbund bland våra grannar.

§40 Minnesfond Magnus Göransson
En anonym bidragsgivare kontaktade SBF för att hedra den nyligen bortgångne bridgespelaren Magnus Göransson. Bidragsgivaren skänker med start 2014, 100 000 kr/år under fem år + upp till 100 000 kr ytterligare under det första året beroende på hur mycket pengar som kommer in från andra bidragsgivare. Pengarna ska gå till att stötta juniorbridgen.
Juniorerna får ansöka om bidrag för bridge.

Beslut: Lars Persson och Roger Wiklund utsågs av styrelsen till att fördela gåvan efter hand att ansökningar inkommer.

§41 Övriga frågor
• En skrivelse som inkommit till styrelsen behandlades.
En utesluten spelare önskade få strafflindring för att ansöka om återinträde i SBF och därmed kunna börja spela tävlingsbridge igen.

Beslut: Det tidigare beslutet kvarstår och ansökan om återinträde kan göras fr o m 1 mars 2015.

• Diskuterades huruvida vi ska instifta utmärkelser som ”Årets spelare, Årets rookie etc.
Styrelsen överlåter till MK att se över vad som kan göras och rekommenderar att någon form av pris utdelas till Årets Rookie.

Beslut: MK får i uppdrag att undersöka intresse samt ta fram ett förslag på åtgärd till septembermötet.

§42 Kommande möten
19-20 september vid distriktsträffen
29 november i Stockholm
Februari Telefonmöte
8-10 maj i Falkenberg

§43 Mötets avslutande
JKA tackade för visat intresse och avslutade mötet.


Vid Pennan
Carina Westlin

Justeras
Mats Qviberg

Justeras
Johan Grönkvist

Justeras
Micke Melander
Svenska Bridgeförbundet, Karlsgatan 28, 703 41, Örebro, Tel: +46 (0)19-277 24 80