Kommande tävlingar
17/04 INSTÄLLD ... Laholms BK - Guld
08/05 Guld-IAF - BK S:t Erik
01/07 Ölandsveckan 2021 - A-final
Rapporterade tävlingar
24/10 SM Par Junior, direktfinal
01/08 Gröna Hissen guldstänk
15/02 Munka Ljungby BS - Guldtävling
Publicerad: Tuesday 06 May 2014

Inrapportering av felaktigt deltagarantal i kval till SM-tävling

TK/SBF gjordes för en tid sedan uppmärksamma på att det kunde förekomma vissa oegentligheter i samband med Örebro Läns BF kval till SM-lag. Nedan följer TK:s beskrivning av ärendet samt de beslut man fattat.


Bakgrund
Till Tävlingskommittén (TK) har inkommit information om att Örebro Läns BF (ÖLBF) till SM Lag har anmält fler lag (18 lag) än vad som faktiskt deltog (8 lag). På uppdrag av TK har rikskonsulent Roger Wiklund vidtagit en omfattande utredning som har givit följande resultat:

I mitten av januari 2014 rapporterade ÖLBF till Svenska Bridgeförbundets (SBF) kansli att 18 lag deltar i säsongens DM/SM Lag. Detta trots att man ännu inte börjat ta emot anmälningar till tävlingen. När man sedan fick igång processen visade det sig att endast åtta lag anmält sig, vilka sedermera kom att spela en direktfinal. För att putsa siffrorna beslöt ÖLBF – retroaktivt – att en lokal lagserie skulle räknas in i kvalet till DM/SM Lag. På så sätt fick man med ytterligare åtta lag. Lagen som deltog i den lokala serien hade vid dess start ingen information om att de deltog i ett kval till DM/SM och heller inga lag från denna serie kvalades in till finalen i DM/SM Lag.

Vid samtal den 29 april med representant för ÖLBF, bekräftar denne utan omsvep att det förhållit sig på ovan beskrivna sätt.

TK:s bedömning
Det är ställt bortom allt tvivel att ÖLBF brutit mot det formella regelverkets, Tävlingsbestämmelser för Svenska Mästerskap 2013/2014, föreskrifter samt mot den vedertagna praxis som finns, att först när antalet deltagande lag säkerställts informera SBF om detta. Att ÖLBF:s handlande syftar till att söka frisera siffrorna ter sig tämligen uppenbart och ÖLBF har genom denna åtgärd tillskansat sig fler platser, till antalet två, i SM Lag semifinal än de varit berättigade till.

Utifrån sitt samtal med ÖLBF, är det rikskonsulent Roger Wiklunds uppfattning att ÖLBF inte medvetet försökt tillskansa sig fler platser genom sin felaktiga rapportering. Snarare är den bakomliggande orsaken att man varit för dåligt påläst på regelverket, vars orsak till del kan förklaras av att ÖLBF har en delvis ny tävlingsorganisation, och i efterhand försökt att rädda upp situationen själva istället för att kontakta SBF TK och be om hjälp. Handlingen är klandervärd, men utredningen ger ändå vid handen att det från början inte funnits något uppsåt att tillskansa sig fler platser.

Då det inträffade uppdagats först efter det att semifinalen i säsongens SM Lag spelats, finns ingen reell möjlighet att korrigera densamma. Att besluta om ny kvotering och efterföljande omspel av berörda semifinaler vore därför en orealistisk åtgärd.
Det är däremot TK:s bestämda uppfattning att det inträffade inte kan lämnas utan reprimand. Det är varje distriktsförbunds (dfb) ansvar att, i egenskap av arrangör av tävlingen, i förväg förvissa sig om vad det generella regelverket och de för den aktuella tävlingen specifika tävlingsbestämmelserna föreskriver. Detta ansvar kan dfb aldrig frånsäga sig. I de fall dfb är det minsta osäker måste man omgående – och innan tävlingen startats – ta kontakt med SBF TK.

TK:s beslut
TK tilldelar ÖLBF en skarp reprimand för det inträffade och kräver samtidigt av ÖLBF att de vidtar adekvata åtgärder inom sin organisation för att säkerställa att liknande incidenter inte inträffar i framtiden. En sådan åtgärd kan t ex vara att upprätta en checklista för kvaltävlingar till var och en av de olika SM-disciplinerna.

Utöver detta ska:
ÖLBF för samtliga kvaltävlingar till SM under säsongen 2014/2015 senast den 15 oktober 2014 till SBF TK inkomma med information om upplägg för respektive disciplin. Upplägget måste först godkännas av SBF TK innan det tas i drift. Informationen ställs till » epost f v b TK.

ÖLBF:s kvot i SM Lag semifinal, i det fall denna överstiger en (1) plats, minskas med en (1) plats per verksamhetsår till dess de två extra platser ÖLBF tillskansade sig i SM Lag 2014 är "återbetalda". Detta innebär att om ÖLBF 2015 har ett lagantal som ger två eller fler semifinalplatser kommer detta att reduceras med en plats, varefter en plats kvarstår att "återbetala" i 2016 års SM Lag. Om ÖLBF 2015 har ett lagantal som endast ger en semifinalplats, får ÖLBF behålla denna plats och "återbetalningen" skjuts ett år i taget framåt till dess den är fullgjord.

TK/SBF

ÖLBF har möjlighet att överklaga TK:s beslut till SBF:s styrelse fram till den 14/5 2014.

Svenska Bridgeförbundet, Karlsgatan 28, 703 41, Örebro, Tel: +46 (0)19-277 24 80