Kommande tävlingar
06/11 Kamras Minne
13/11 Uppsala Lagguld
04/12 Malmö BK - Guld
Rapporterade tävlingar
10/10 Enaträffen
08/08 SM Par Open - Final - Omgång 2
07/08 SM Par Open - Final - Omgång 1
Publicerad: Saturday 26 April 2014

LK 1312 Bud efter tankepaus i DM-lag

Vid behandlingen av detta ärende har deltagit Christer Grähs, ordförande, Sven-Olov Flodqvist, Jan Kamras, Tommy Gullberg och Torbjörn Gustavsson.6 = 980
Nord giv
ingen i zon
E105
E10954

Ekn632
K974
732
EKDkn4
4
863
8
109762
D1098
Dkn2
KDkn6
853
K75

VästNordÖstSyd
  1  pass  2NT1 
 3  42  5  Dbl3 
 pass  6  pass  pass 
 pass 

1 4 stöd UK
2 Kontroll / Ingen ök
3 Fundering före X = "bjud inte mer"


Tävlingsledarens rapport med domslut och motivering:
Enligt lag 16B1b om otillåten information, anser jag att Nord kan ha varit påverkad av funderingen före X.
Av de jag har frågat har merparten sagt pass efter förklaring om överenskommelse att X är en ”bjud inte mer” dubbling, det vill säga varning för dåliga kort eller onödiga värden i ruter. Därför är Pass ett logiskt alternativ och enligt lag 12 har jag därför korrigerat brickan till 5 ruter dubbelt med 3 straff. 1 bord av 10 har spelat 5 X med 2 straff, övriga är hjärterkontrakt.

N-S (överklagande)
Pass är inget logiskt alternativ på Nords hand. Efter Stenbergs 2 nt = utgångskrav är Nord redan övertygad om att slam ska spelas. Budet (3 ruter in) 4 ruter är sökande, ska vi spela 6 eller 7 hjärter. Efter Syd’s X på 5 ruter nöjde sig Nord med 6 hjärter.

Ö-V
1) Att 4 ru är krav till 6 eller 7 hj har inte hävdats vid bord eller jury sammanträde
2) FÖRSVARET MOT 5 x ÄR INTE SJÄLVKLART: hj A ut och K hos partner kan leda till spadervända som vid det bord som spelade samma kontrakt med samma budgivning, Nord-Syd vid det andra bordet är ett mycket samspelt par.
Nord spelar försvar baserat på att partnern har en ruter honnör.


Juryns beslut med domslut och motivering:
Juryn gick på TLs linje och dömde 5X med 3 straff.

Lagkommissionens svar
Nord har otillåten information på grund av Syds tankepaus innan sin dubbling på 5.

Den otillåtna informationen indikerar att det är rätt av Nord att bjuda över 5X. LK anser att pass är ett logiskt alternativ och samtidigt det bud som den otillåtna informationen inte indikerar. Syd kunde mycket väl med tanke på sin dubbling ha haft bortkastade värden i . När en spelare erhåller otillåten information från partnern så får den bland logiska alternativ inte välja ett som den otillåtna informationen indikerar. Därmed får Väst inte välja 6 utan måste välja pass.

Det innebär att resultatet ska korrigeras till det mest troliga resultatet utan felaktigheten. Det resultatet är 5X -3 +500. LK anser att risken att Nord (som är en mycket duktig spelare) ska vända med är så liten att vi inte väljer att vikta scoren.

LK avslår överklagandet och fastställer juryns domslut.

Tillämpliga lagar 12C, 16A samt 16B.


Svenska Bridgeförbundet, Karlsgatan 28, 703 41, Örebro, Tel: +46 (0)19-277 24 80