Kommande tävlingar
06/11 Kamras Minne
13/11 Uppsala Lagguld
04/12 Malmö BK - Guld
Rapporterade tävlingar
10/10 Enaträffen
08/08 SM Par Open - Final - Omgång 2
07/08 SM Par Open - Final - Omgång 1
Publicerad: Sunday 06 April 2014

LK 1311 Felaktig förklaring i lokal serie

Vid behandlingen av detta ärende har deltagit Christer Grähs, Jan Kamras, Tommy Gullberg, Torbjörn Gustavsson och Sven-Olov Flodqvist.3 Dubbelt = -530
Öst giv
ingen i zon
kn97
832
ED42
E93
8
K10964
873
kn1054
E42
EDkn7
Kkn10
876
KD10653
5
965
KD2

VästNordÖstSyd
   1NT1  Dbl2 
 23  pass  pass  2 
 pass  pass  3  pass 
 pass  Dbl  pass  pass 
 pass 

1 14-16
2 enfärgshand
3 ingen alert


Tävlingsledarens detaljerade faktaredogörelse och domslut:
Matchen spelades i en lokal serie och TL fanns inte på plats vid speltillfället.
Skriftlig protest inlämnades av NS. Vid förfrågan till ÖV om inlämnade uppgifter fick TL svar från lagkaptenen:
"Följande har jag fått från vingarna:
1. Oklart vilken överenskommelse de hade efter 1NT X
2.Budet 3 förklarades inte som att 2 var överföring till 2 utan att det kunde vara det.
Sammanfattningsvis så hade de inte koll på hur de spelade efter 1NT X.
3 kunde varit helt fel och den risken tog Öst när han fick det dubblat."

Med hänvisning till ovanstående och den diskussion som följde efter brickan (se NS synpunkter nedan) gör TL bedömningen att det var oklart för ÖV vilken överenskommelse man hade. ÖV är ett mycket samspelt par. Därmed bedömer TL det som felaktig förklaring enligt §21 B 1 b.

Ö-V (överklagande)
Undertecknad satt Öst på den aktuella brickan. Jag och min partner hade ingen överenskommelse hur vi skulle hantera budläget efter min öppning på 1 NT följt av D från syd. Jag visste inte om partnern visade äkta ruter eller om det var överföring. I första budronden valde jag att betrakta det som äkta varför jag inte alerterade budet. Efter Syds bud 2 och Nords pass bedömde jag att styrkefördelningen var relativt jämn mellan paren och jag chansade då på att min partner kunde ha hjärter (att 2 var överföring). I mitt beslut fanns också risken att min partners 2 var äkta och att han då skulle korrigera till 4. Vi förnekar 5-korts hf med 1 NT och därmed räknade jag med att min partner skulle dra rätt slutsats; passa eller korrigera. Jag har ju god anpassning i ruter, jag har en bra NT-hand och vi är inte i zonen.
Tävlingsledaren hävdar att N/S inte hade haft korrekt information, att 2 var överföring. Saken är den att det fanns ingen överenskommelse och det fanns därför ingen ”korrekt information” att förhålla sig till. Eftersom det inte fanns någon överenskommelse har Ö/V inte kunnat undanhålla någon korrekt information till N/S.


N-S
1NT visade 14-16, D på 1NT visade DONT (alerterades även om det inte behövs längre)
2 förklarades med att det var för att spela. Typ en form av slinkning
Nord frågar Väst vad 3 betyder och får då svaret att det teoretiskt skulle kunna vara en väg mot 3 NT. Efter budgivningen påpekar Väst att Öst har förklarat 2 felaktigt. Diskussion uppkommer och Öst påpekar att han först trodde på den förklaringen han uppgett (han passade mycket riktigt på 2), men att han senare kom på att det var överföring till hjärter, och då bjöd 3. Dock utan att upplysa om att han förklarat fel i första läget. Är öst skyldig att korrigera sin förklaring under budgivningen?
Brickan spelades som 3D med jämn hemgång. På andra bordet spelades 3 med hemgång. Anser du att resultatet 3D ska gälla?

Juryns beslut med domslut och motivering:
ÖV har gett en felaktig förklaring genom att inte alertera 2. Detta är information som NS har rätt till. ÖV har gett en felaktig förklaring genom att inte alertera 2, vars betydelse både Öst och Väst tycks ha gemensam syn på. Oavsett om det är en uttalad överenskommelse eller en uppfattning p g a samspelthet ska detta förmedlas till motståndarna.
NS dubbling är klart påverkad av att Väst har Ruter och alltså har man troligen 3 stick där och partnern kan ju ha nåt stick bakom sangöppnaren (tex överstöld i Ruter), dvs den är varken vild eller chansartad med givna förutsättningar.
Därmed skall resultatet korrigeras till 2 -2 vilket är fullt rimligt om Syd fått korrekt information
(Om man spelat med skärmar med syd och väst på samma sida hade problemet aldrig uppstått, då syd fått korrekt information och med stor sannolikhet passat.)

Tävlingsledarens domslut med motivering och lagrum:
Då uppgifterna inom paret (ÖV) går isär förutsätter man felaktig förklaring (§21 B 1 b och §75 och i detta fall innebär det en utebliven alertering av 2. Om nord-syd hade haft korrekt information, dvs att 2 var överföring (det var det som avsågs när budet bjöds och den överenskommelse som väst trodde man hade), hade syd haft möjlighet att säga pass på 2.
Nord-syd har lidit skada och därmed ska resultatet korrigeras (§ 21 B 3 och §12 C). Nords dubbling av 3 är inte bra, men kan inte anses vara "vild eller chansartad".

Domslutet blir att väst spelar 2 som går två straff och +100 för nord-syd. Vid andra bordet fick nord-syd +140. ÖV vinner 40 poäng och 1 IMP (i stället för 530+140=670 och 12 IMP).
Slutresultatet blir därmed 30-75 i IMP, 7-23 i VP.

Tillägg från ÖV efter att fallet har skickats in:
Det är dock inte en korrekt beskrivning till lagkommissionen när det skrivs "att ÖV är ett mycket samspelt par". Förvisso har vi varit bridgekollegor i många år men inte spelat särskilt frekvent med varandra (dock i samma lag). Under de senaste 1-2 åren spelar vi dock mera regelbundet men har en resa kvar innan vi kan betraktas som "mycket sampelta". Detta gäller inte minst vårt system. Vi spelar nu ett system som är en blandning av två tidigare klöversystem som vi spelat med andra partners. Detta genererar löpande (tyvärr) tappade IMP på grund av bristande samspelthet i olika systemfrågor. Till exempel i detta aktuella fallet spelade vi nyligen med svag NT (10-12 hp) och använde då Nilslands slinkningar som försvar efter 1 NT - D. Sedan en tid bytte vi till mera "normala" 14-16 hp och bestämde då att också stryka Nilslands slinkningar som försvar. Dock hade vi vid speltillfället inte diskuterat något nytt försvar mot 1 NT - D. (Det har vi emellertid gjort nu , 2 ruter hade varit förslag på slutbud).
Vi vill att du vidarebefordrar denna information till Lagkommissionen.

Lagkommissionens svar
De olika paren har lämnat till vissa delar motstridiga uppgifter. Tävlingsledaren och juryn (som har god kunskap om de aktuella paren) har gjort bedömningen att Öst-väst har någon form av överenskommelse om att 2 är överföring. Det är möjligt att den överenskommelsen inte är baserad på uttalade överenskommelser utan snarare av samspelthet.

Den fortsatta budgivningen med 3 av Öst styrker också att man har någon förkunskap om 2 kan vara/är överföring. Öst-väst har gjort vissa förklaringar av sin budgivning men har inte på tillfredsställande sätt lyckas förmedla de överenskommelser som de har på grund av samspelthet. Om Nord-syd hade erhållit bättre förklaringar från Öst-väst så hade slutkontraktet troligen inte blivit 3X. Det innebär att Nord-syd har lidit skada på grund av den felaktiga förklaringen.

LK tror inte att Syd kommer säga pass på 2. Inte ens om Syd får rätt förklaring. Det blir dock betydligt mindre attraktivt för Nord att dubbla 3. Det är troligt att Nord i stället kommer att bjuda 3. Nord-syd ska erhålla det mest gynsamma resultat som varit troligt utan den felaktiga förklaringen. Det resultatet är 3= +140.

LK ändrar resultatet till att Nord-syd spelar 3 = +140.

Tillämpliga lagar 12C, 21B, 40A samt 75

Svenska Bridgeförbundet, Karlsgatan 28, 703 41, Örebro, Tel: +46 (0)19-277 24 80