Kommande tävlingar
06/11 Kamras Minne
13/11 Uppsala Lagguld
04/12 Malmö BK - Guld
Rapporterade tävlingar
10/10 Enaträffen
08/08 SM Par Open - Final - Omgång 2
07/08 SM Par Open - Final - Omgång 1
Publicerad: Sunday 06 April 2014

LK 1308 Felaktigt ifylld deklaration i Allsvenskan div 3

Vid behandlingen av detta ärende har deltagit Christer Grähs, ordförande, Sven-Olov Flodqvist, Jan Kamras, Tommy Gullberg och Torbjörn Gustavsson.4 -1 +50
Nord giv
ingen i zon
kn43
kn105
KD82
KD6
E10986
E3
E10976
10
D52
872
4
Ekn9832
K7
KD965
kn53
754

VästNordÖstSyd
  pass  pass  21 
 2  3  4  pass 
 pass  pass 

1 alert


Tävlingsledarens detaljerade faktaredogörelse:
Deklarationskortet var felaktigt ifyllt.
På kortet stod på öppningsbuden 2 Ru/Hj/Sp:
Ozon: 6-korts, 6-10 hcp, Zon: 5+, 3-8 hcp
Skulle vara omvända zonförhållanden.

Ö-V (överklagande)
Valde fel spelföring eftersom spadern måste sitta 4-1 och hjärtern 6-2. Med aktuell sits kan jag stjäla tredje hjärtern.
Spel: E, E, -stöld, E, -stöld, med -sak, till stöld, -stöld. Här kan jag nu stjäla en och spela en fjärde rond till stöld med D. Stjäl syd över och vänder med sakar jag min sista ruter och måste få de två sista sticken på E-10 i Spader, sitter K hos nord får jag på D och har mina 10 stick.

Valt spelsätt pga känd 6-korts hos syd var att spela från bordet i stick 9 för att peta in nord.

Ö-V
Att deklarationskortet var felaktigt ifyllt enligt ovanstående beskrivning är korrekt.
Med det alternativa spelsätt som spelföraren anger är syd inne när han stjäl över med K.
Syd har då 7 och K och D kvar.
Syd har fått korträkning och vet att spelföraren har två spader och en ruter kvar, nord har tre spader. I det läget finns det ingen anledning att spela för en uppercut, så den sannolika vändan blir trumf för att nord inte ska bli inpetad.

Juryns beslut med domslut och motivering:
Juryn konstaterar att deklarationen är felaktigt ifylld.
Man kan i och med det inte utesluta att spelföraren kan spela brickan annorlunda.
Även om spelföraren ändrar sin spelföring innebär det inte att försvaret med automatik gör fel i slutspelet utan kan mycket väl hitta rätt försvar.

Juryn beslutar att resultatet står, men rekommenderar överklagan till LK då split score kan vara ett alternativt domslut.

Tävlingsledarens domslut med motivering och lagrum:
Konstaterar att det står fel i deklarationen
Resultatet står, men rekommenderar överklagande till juryn.

Lagkommissionens svar
Nord-syd har på grund av sin felaktigt ifyllda deklaration lämnat felaktig information till Öst-väst. Om Öst fått korrekt information är det möjligt att han valt den spelplan som beskrivs i överklagandet.
Om Öst väljer den spelplanen så kommer det uppstå ett tre-korts slutläge. Om Syd i det läget vänder med så kommer Nord bli inpetad. Vilket leder till hemgång.
Syd borde dock i slutläget kunna reda ut att han i stället ska vända med trumf. Det finns dock en lite möjlighet att Syd gör fel och vänder med .

För att skipa rättvisa och samtidigt skydda den icke felande sidan väljer LK att utdöma en viktad score. Öst bedöms att i 20 % av fallen gå hem i 4 och 80 % av fallen gå en bet.
20% av 420-100=320 innebär 0,2*8 IMP=+1,6 IMP
80% av -50-100=-150 innebär 0,8*4 IMP=-3,2 IMP
Det innebär att Öst-väst med avrundning till förmån för den icke felande sidan kommer förlora 1 IMP (1,6 IMP-3,2 IMP) i stället för det spelade resultatet som innebar att Öst-väst förlorade 4 IMP.

LK godkänner därmed överklagandet och utdömer en viktad score som innebär att Nord-syd vinner 1 IMP på brickan.

Tillämpliga lagar 12C, 21B samt 40B
Svenska Bridgeförbundet, Karlsgatan 28, 703 41, Örebro, Tel: +46 (0)19-277 24 80