Kommande tävlingar
06/11 Kamras Minne
13/11 Uppsala Lagguld
04/12 Malmö BK - Guld
Rapporterade tävlingar
10/10 Enaträffen
08/08 SM Par Open - Final - Omgång 2
07/08 SM Par Open - Final - Omgång 1
Publicerad: Saturday 05 April 2014

LK 1307 Allsvenskan 2013 div 2 Västra

Fall avgjort av ett jourhavande LK under Allsvenskan div 2.
Domen publiceras som en redogörelse för vilka domar som har skett. Domen har inte samma prejudicerande värde som en ordinarie LK-dom.

LK bestod av Sven-Olov Flodqvist (ordf), Jan Kamras och Carl Ragnarsson

3 +2 -200
Nord giv
ingen i zon
85
E86
1093
K6432
ED106
K1073
Kkn72
10
kn73
D942
E65
875
K942
kn5
D84
EDkn9

VästNordÖstSyd
  pass  pass  11 
 Dbl  12  Dbl  2 
 3  pass  pass  pass 

1 Slask
2 Alerterades ej, enligt överenskommelse så visar det klöver


Tävlingsledarens detaljerade faktaredogörelse och domslut:
Blev tillkallad av Väst efter brickan var färdigspelad då Nord förklarade att 1 skulle ha alerterats och förklarats som klöver. Väst ansåg att hans hand hade blivit svårvärderad och ville ha en bedömning.
Nord-Syds överenskommelse av 1 är att det är överföring till klöver, något som Syd vid detta tillfälle glömt bort. Syd bjöd då 2 som balanserad hand och 4-stöd i spader. För Nord som inte får ta hänsyn till den glömda alerteringen är betydelsen av 2 naturligt med "bra" kort och längre ruter. Bägge dubblingarna av Väst och Öst är UD visande styrka.
Syd har avgett en felaktig förklaring till motståndarna då han inte alerterade 1. Lag 21B1a. Väst trodde sig nu inte ha så bra kort och bjöd bara 3. Öst-väst har på denna bricka lidit skada och har rätt till en korrigerad poäng. Lag21B3. Lag12C1c säger att den icke felande sidan ska erhålla det mest gynnsamma resultat som varit troligt. För att bedöma detta frågade jag några spelare och 4 av 6 spelare, med informationen om att 1 visar klöver valde att börja med straffdubbelt av 2. På 2 kommer Nord att bjuda 3 då han tror Syd har spader och ruter. För Syds del kan Nords 3 vara bjudet på 4 spader och längre ruter och ovilja att spela 2 X. Han kommer att passa där Väst på nytt har till en straffdubbling. Min bedömning är att Nord-Syd tar 3 stick i 3. Det mest gynnsamma troliga resultatet är då 3 X -6 -1400. Öst-Västs lag vinner således 15 IMP på brickan.


N-S (överklagande)
Inte säkert att det går att bjuda straffdubbelt då det är mycket UD av motståndarna.
Varför bjuda 3 då man kan bjuda 2Nt/3 på vägen till 3 ?
Motståndarna protesterade på brickan och ville ha upp budgivningen i 4. Då är det onödigt hårt med -1400.

Ö-V
Inga synpunkter mer än att en tredje dubbling i budgivningen är straffdubbelt.

Juryns beslut med domslut och motivering:
Då det var 4 av 6 tillfrågade spelare som dubblade och 2 spelare som hamnade i 4 valde juryn att vikta poängen med 2/3 3 X -6 och 1/3 4 +1. Istället för tävlingsledarens beslut på 15 IMP till Öst-Västs lag så blir det 12 IMP till Öst-Väst.

Lagkommissionens svar
Syds uteblivna alertering har skadat Öst-Väst. Om Öst fått korrekt förklaring av 1 hade han mer eller mindre pressats att bjuda sin hjärter direkt snarare än att dubbla ett artificiellt bud, och Väst hade kunnat bjuda ett tämligen självklart 4, snarare än att spekulera med en straffdubbling av 2. Öst har ju ofta 5-korts hjärter.
Att vikta -450 med ett hypotetiskt resultat som 3X -6 är inte realistiskt av flera skäl:
(1) Nord kan även utan OI se och förstå att Syd troligen glömt överenskommelsen, då Syd knappast har en naturlig reversehand med ruter och spader när motståndarna föredrar att straffdubbla 2 snarare än att bjuda sin gemensamma hjärter.
(2) Enda alternativet till ruter och spader är att 2 bjudits i kraft av viss klöveranpassning, och ett logiskt bud är då att ta bort straffdubblingen med 2NT, snarare än med 3, för att be partnern välja lågfärg.
(3) Rundfrågningen verkar ha gjorts baserat på att Öst bjuder dubbelt på 1 även med korrekt förklaring, vilket vi alltså betvivlar då han inte har 4-4 i högfärgerna.

LK dömer 4 +1 -450.


Svenska Bridgeförbundet, Karlsgatan 28, 703 41, Örebro, Tel: +46 (0)19-277 24 80