Kommande tävlingar
06/06 Inställd ... Patton lagguld -
25/06 Ölandsveckan 2020 - A-final I
11/07 SM Lag Mixed
Rapporterade tävlingar
15/02 Munka Ljungby BS - Guldtävling
08/02 Plattliret - BK S:t Erik
26/01 Rimbo BK - Jubileumsguld
Publicerad: Saturday 05 April 2014

LK 1304 Bud efter otillåten information i Elitserien

Vid behandlingen av detta ärende har deltagit Christer Grähs, ordförande, Sven-Olov Flodqvist, Jan Kamras, Tommy Gullberg och Torbjörn Gustavsson.

3 -1 -50
Öst giv
kn842
Dkn103
kn863
6
EK7
976
54
ED532
D106
K42
E7
K10874
953
E85
KD1092
kn9

VästNordÖstSyd
   11  1 
 22  3  pass  pass 
 pass 

1 2+
2 Förklarades som högfärgerna


Tävlingsledarens detaljerade faktaredogörelse:
Blev tillkallad efter att brickan var färdigspelad. I budgivningen hade N frågat om betydelsen av 2 och fått svaret att det var högfärgerna, Väst bjöd det som visandes och hållfråga. NS hade invändningar mot att Väst passade ner 3 med tanke på OI:n. För att utröna vilka alternativ som finns för Väst i den uppkomna situationen så utfrågades 5 spelare vad de gjort på Västs hand, 4 sa X och 1 passade. Eftersom X är ett logiskt alternativ och pass kan vara föreslaget (man vill undvika haveri) av OI:n så tillät jag inte Västs pass.

Under utredningen av ÖVs metoder så spelar de att i ostörd budgivning så visar 1 - 2 högfärgerna och svaga kort. Öst var väl inte helt säker på hur de spelade i det här läget och hur han skulle tolka budgivningen efter 2-budet. Öst kunde inte säga vilken styrka och längder 2-budet innebar och ej heller vad en dubbling på 3 skulle innebära. Med denna information har de allra flesta jag frågat bjudit 4 på Östs hand efter Västs dubbling av 3. Efter 4 kommer ÖV att hamna i 5 där budgivningen tar slut. Har även kollat om NS ska kunna hitta en dubbling av 5 men de tillfrågade har inte haft en enda tanke på att dubbla 5.

Ö-V (överklagande)
Jag bjöd 2 som bridgemässigt lovar klöverfärg och minst öppningsstyrka, när "släden" kom tillbaka med pass av Öst blir min logiska tolkning att Öst har visat 11-12 hp jämn hand och utan -håll. Jag "vet" nu att vi har 24-25 hp samt 2-2 i ruter utan håll och kan nu inte på allvar tro att någon utgång är bjudbar. Därför blir pass av mig det naturliga bridgebudet. Jag förutsätter att 1: Öst bjuder 3 Nt med -håll. 2: X=tillägg utan -håll. 3: 4 med stöd. 4: 3 i hö = naturligt. Alla dessa bud får väl anses som logiska när partnern har visat öppningsstyrka och -färg. Mitt enda alternativ vid bordet var att bjuda X (som många valt) och det budet pekar STARKT på OI kom jag fram till för det kan leda till 3 Nt om det är rätt att spela (vilket det var). Jag kan då inte längre äga 5-5 i hö, 4-5 eller 5-4 i hö är också uteslutet, alltså kommer partner bjuda 3 Nt med aktuell hand. Därför kom jag fram till vid bordet (det tog faktiskt lång tid) att X är inget etiskt alternativ till pass.

N-S
Vi anser att dubbelt på Västs kort inte är ett bud han hade valt vid bordet. Han är en mycket naturlig bridgespelare där bud är naturliga och dubblingar är straff. Vi anser att 3 är ett logiskt bud på Västs hand. Detta bud är seminaturligt. Man har förnekat 4-korts högfärg med 2-budet. Fortsatta budgivningen bör gå 4 av Öst. 4 kan mycket väl vara det enda som går hem. T ex QJxx, AJx, xx, KJxx. Nord bör få chansen att utnyttja sin "tablefeeling" genom att dubbla. Han har ett bra utspel i Dam och spelföraren har visat svaghet i . Vi yrkar på 4 X - 3 = 800

Juryns beslut med domslut och motivering:
Har inte hållits något jurymöte då detta hände i en av de sista brickorna för helgen.

Tävlingsledarens domslut med motivering och lagrum:
Ändrade resultatet till 5 Ö -2 +200 till NS. Lag 16B, 12C1

Lagkommissionens svar
Väst har otillåten information på grund av Östs förklaring av budet 2 (Lag16A). Öst var också lite tveksam i sin förklaring om vad 2 skulle betyda och det förmedlade också otillåten information.
Det innebär att det finns otillåten information som gör att Väst har fått vetskap om att Öst tolkat 2 som 5-5 i högfärgerna men också att Öst har uttryckt en viss osäkerhet kring detta.
Utan otillåten information så är Västs naturliga bud dubbelt. Västs tolkning av 2 borde också innebära att man är i en kravsituation. Den otillåtna informationen indikerar att det finns en risk att Öst kommer basera sin fortsatta budgivning på att Väst har 5-5 i högfärgerna. Det gör att dubbelt har blivit mindre attraktivt av den otillåtna informationen. Samtidigt har pass blivit mer attraktivt. LK anser att det är mindre sannolikt att Väst kommer att välja 3 utan otillåten information. Det stödjs också av tävlingsledarens undersökning.
LK har ingen anledning att misstro att Väst har försökt göra sitt bästa för att vara så etisk som möjligt. Västs försök har dock lett till att man kommer undvika ett budhaveri Samtidigt har chansen minskat att Öst kommer bjuda 3NT (även om denna har -håll) och med Östs förklaring av 2.
LK vill vara tydliga med att om Väst valt dubbelt och Öst nu bjudit 3NT så hade LK godkänt den budsekvensen. Öst har då inte haft någon otillåten information och Väst har valt ett bud som den sammanlagda otillåtna informationen inte indikerar före ett annat bud.
LK anser att dubbelt är ett uppenbart logiskt alternativ och samtidigt det bud som den otillåtna informationen inte indikerar. Därmed bedöms Väst välja dubbelt (Lag 16B).

Det innebär att resultatet ska korrigeras till det mest troliga resultatet utan felaktigheten. Alternativt kan LK välja att vikta scoren för att skipa rättvisa och samtidigt ta hänsyn till flera tänkbara resultat (Lag 12C1c). LK har övervägt olika varianter av viktning. Det finns flera tänkbara slutkontrakt som både skulle vara bättre och sämre än 5. Exempelvis ser inte LK det som uteslutet att Öst kan komma att bjuda 3NT efter partnerns dubbling. Inte minst eftersom Öst redan sin första förklaring uttryckt en viss osäkerhet om partnerns 2. Att det mest troliga scenariot är att man kommer att hamna i 5 har dock tävlingsledaren fastställt via sin undersökning.
Sammantaget innebär det att viktning skulle i IMP leda till ett likartat resultat som tävlingsledarens domslut. Det gör att LK avstår från att vikta scoren.

LK avslår överklagandet och fastställer tävlingsledarens domslut.

Svenska Bridgeförbundet, Karlsgatan 28, 703 41, Örebro, Tel: +46 (0)19-277 24 80