Kommande tävlingar
03/10 INSTÄLLD... Jubileumsguld
04/10 INSTÄLLD...BK Tre Sang - Jubil
24/10 SM Par Junior, direktfinal
Rapporterade tävlingar
01/08 Gröna Hissen guldstänk
15/02 Munka Ljungby BS - Guldtävling
08/02 Plattliret - BK S:t Erik
Publicerad: Tuesday 19 November 2013

Protokoll styrelsemöte Svensk Bridge 131018

PDF-fil för utskrift
Protokoll styrelsemöte Svensk Bridge 131018 i Örebro

Närvarande styrelsen:
Mats Qviberg MQV
Jan Kamras JKA
Carl Ragnarsson CRA
Helena Axelsson HAX
Lasse Persson LPE
Christer Grähs CGR
Pontus Silow PSI

Övriga:
Johan Grönkvist JGR
Carina Westlin CWE
Micke Melander MME
Bo Appelqvist BAP
Roger Wiklund RWI
Sixten Ek SEK
Pia Malmgren PMA

Frånvarande:
P-O Eriksson POE

§ 153 Öppnande av möte

MQV hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§154 Fastställande av dagordning
Dagordningen godkändes


§ 155 Justering av föregående protokoll
Föregående protokoll är justerat och godkänt.

§156 Genomgång av åtgärdslistan
Åtgärdslistan gicks igenom.

§157 Disciplinnämnden
Sju fall väntar på bedömning.
DN:s ärendehantering måste snabbas upp. RWI har tagit fram ett förslag på nytt arbetssätt som godkänts av styrelsen.
I korthet innebär den nya påföljdspolicyn som gäller sedan den 1/7 2013 att ringa förseelser ska ge varning, övriga förseelser ska ge tidsbestämda straff och återfall ska ge minst sex månaders avstängning.
Vad gäller återfall bör dock finnas en tidsgräns, där eventuell förseelse räknas som en förstagångsförseelse. DN uppmanas att snarast besluta om en sådan policy.

§158 Rapport från Tävlingskommittén (TK)
Elitserien för 2013 är färdigspelad.
För första gången har arrangemanget gått över två helger. Deltagarna är positiva till detta upplägg som ska förbättras ytterligare till kommande år.
På förslag från spelare flyttas spelet förmodligen till Örebro Scandic Väst där spel och boende kan ske på samma ställe.

§159 Rapport från Organisationskommittén (OK)

SLC:
Det är dåligt med anmälningar till sidotävlingarna vid finalveckan i SLC, det är däremot en hel del sålda hytter.

Vinterfestivalen:
Fyra lag är anmälda till SM Mixed lag

Festivalen:
Förändringar inför 2014 års Festival.
• Alla SM Par-finaler spelas över 14 minuter med 1 minut paus (15+1 tidigare). Det gör att spelet tar slut betydligt tidigare än tidigare år.
• Anmälningar till Chairman's Cup kommer att ske i Spader.
• Kvartsfinalen i Chairman's Cup (tisdag) spelas över 4x16 brickor med skärmar.
• Sista dansen (tisdag) kvarstår i nuvarande format (32 brickor utan paus). Orsaken är att Jubileumssilver startar kl 14.00 så det inte finns utrymme i lokalen.
• Sista dansen (tisdag) hade 81 deltagare år 2013. Det har dock beslutats att liksom år 2013 endast 2 par (eller fler, ifall det är avhopp) ska kvala in till finalen via Sista dansen.
• Jubileumssilver med guldstänk (tisdag) spelas över 36 brickor (tidigare 32). Spelet slutar i tid för middag och fest på kvällen.
• Planen/förhoppningen är att Zia ska komma till festivalen. Då kommer han att spela Jubileumssilver tillsammans med den som leder Bronsliraren efter Brons 7 (måndag kväll). De bästa 3 av 7 resultaten kommer att räknas i tävlingen Zia-liraren.
• Det blir ingen bankett (tisdag). I stället kommer det antagligen att bli en festkväll med dans där insläpp sker 21.00 och middag får ske på stadens restauranger.
• Det kommer inte att bli någon föranmälan till Klöver- och Ruter-tävlingarna (onsdag). Alla med rätt mästarvärdighet är välkomna att komma till spel kl 09.30.
• Silver 7 (torsdag, Gröna Hissen) spelas inte som Danish (1 mot 2 utan hänsyn till tidigare möten) utan som vanlig Gröna Hissen. Viss kritik hade framförts.
• Det finns önskemål från spelarna att slopa matchen om 3/4 plats i Chairman's Cup/Bonuscupen (torsdag). Den matchen kvarstår dock för att fördela medaljer och inteckningspoäng i vandringspriset. Dessutom vill vi ha parallella jämförbara resultat med den BBO-sända finalen.
• SM Par Open - Sista chansen (torsdag) kommer att kvala in 2-5 par för att tävlingen inte ska vara för enkel att ställa upp i (i stället för som senaste året ca 20 inkvalade par). Semifinalen kommer att spelas med det antal par det blir.
• Det fanns ett förslag att ej tillsatta platser till SM Par Open - Semifinal per den 1 maj skulle tillfalla övriga distrikt. Förslaget avslogs till fördel för föregående lösning.
• SM Par Open - Semifinal kommer att spelas över 60 brickor (tidigare 66). Definitivt beslut kommer dock att tas av TK.
• TK har i uppdrag att titta på carry-over i Guldgruvan (lördag -> söndag). Rekommendationen är att behålla carry-over endast i A-finalen, och möjligen modifiera storleken på den


§160 Rapport från medlemskommittén (MK)

• MK ska se över kostnaderna för tidningen samt se om det går att öka annonsintäkterna.
• JNM Par och Camp kommer att arrangeras på Scandic Väst i Örebro under påsken 2014.


§161 Rapport från Utbildningskommittén (UtbK)

35 personer är anmälda till bridgelärarseminarium i Uppsala 15-17 november, av dessa är 4 från våra grannländer Norge och Danmark.
Riktlinjer/anvisningar ska tas fram för hur Utbk ska bedriva sitt arbete.
Beslut: MME ansvarar för att ta fram riktlinjer/anvisningar för Utbk.


§162 Rapport från kansliet

• Ett nordiskt kanslimöte har genomförts i Falkenberg. Länderna utbytte information om sitt sätt att arbeta, avslutade och kommande projekt.
• Kansliet är fortsatt underbemannat och vi ligger efter med främst bokföringen.

§163 Medlemsstatistik
Vi har 933 fler betalande medlemmar än i mitten av september 2012.
Totalt hade vi 25 204 medlemmar i början av oktober, det är 1153 fler medlemmar än i mitten av september 2012
En kontroll visar att ca 60% av I-medlemmarna fortsätter att betala efter två år.

§164 Internationellt
• Damlandslaget har varit till Bali och spelat VM samt till Kina och spelat en inbjudningstävling.
Rapport från kaptenen inväntas.
• EBL arrangerar NBO Officers Seminar i Berlin. 30/1-2/2. JGR, MME och RWI representerar Sverige. JKA finns på plats som arrangör.

§165 Personalfrågor
JGR och MME har träffats och kommit överens om hur man kommer att arbeta. MME fortsätter att vara verksamhetschef och JGR blir Generalsekreterare. JGR tillträder sin tjänst den 28 oktober.
Beslut: Styrelsen beslöt att flytta kansliet till Örebro så snart som möjligt.

§166 Ekonomi/Budget
Pga personalsituationen ligger Vi efter med bokföringen, därmed fanns inga nya siffror att visa.

§167 Riksstämman
Genomgång av Riksstämman och vem som gör vad.

§168 Kommande möten
Konstituerande möte 19 oktober

§169 Mötets avslutande
MQV tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Vid Pennan
Carina Westlin

Justeras
Mats Qviberg
Svenska Bridgeförbundet, Karlsgatan 28, 703 41, Örebro, Tel: +46 (0)19-277 24 80