Kommande tävlingar
06/06 Inställd ... Patton lagguld -
25/06 Ölandsveckan 2020 - A-final I
11/07 SM Lag Mixed
Rapporterade tävlingar
15/02 Munka Ljungby BS - Guldtävling
08/02 Plattliret - BK S:t Erik
26/01 Rimbo BK - Jubileumsguld
Publicerad: Thursday 16 May 2013

LK 1223 SM Lag Mixed kval rond 4

Fall avgjort vid Festivalen av ett jourhavande LK på plats i Skövde. Här har skett ett muntligt sammanträde med inblandade parter. För samtliga fall som är avgjorda på det sättet kan det finnas fakta som inte framgår av det skriftliga materialet.
Domarna publiceras som en redogörelse för vilka domar som har skett under Vinterfestivalen. Domarna har inte samma prejudicerande värde som en ordinarie LK-dom.

LK bestod av Christer Grähs ordf, Carl Ragnarsson och Hans-Olof Hallén.
4 = +420
Öst giv
ingen i zon
E3
kn10752
kn73
kn92
K109762

ED98
K108
854
E43
1054
D754
Dkn
KD986
K62
E63

VästNordÖstSyd
   Tävlingsledarens rapport med domslut och motivering:
Väst spelade ut spader nio som Syd släppte till egen hand. Därnäst följde hjärter nio, Väst sakade spader och Öst vann med esset för att vända med ruter. Syd lade lågt, Väst inkasserade dam och ess i färgen (Syd avblockerade ruterkung) och spelade därefter en tredje ruter till bordets knekt. I sjätte stick spelar Syd hjärter knekt från bordet, Öst lägger en klöver, Syd hjärter sex och Väst sakar en spader. Spelföraren fortsätter med hjärter tio från bordet och sedan går meningarna isär.

Nord-Syd säger att Öst lagt hjärter tre på bordet och först därefter sagt något i stil med ”spelade du hjärter knekt i förra sticket, jag tyckte att jag hörde klöverknekt”.

Öst säger att hon höll hjärter tre i handen samtidigt som hon gjorde det nämnda uttalandet; liksom för att visa att ”jag hade en hjärter att bekänna med förra gången, hur gör vi nu?”. Hjärter tre låg enligt Öst och Väst aldrig på bordet förrän det var konstaterat att Öst hade en (faktiskt två) hjärter att bekänna med i föregående stick.

Parterna är således inte eniga i sak, varmed det är upp till tävlingsledaren att försöka bedöma vilken version som är troligast. Det mest frekventa är att det är den spelare som begått felaktigheten, som också misstaget sig angående händelseförloppet, utan att för den skulle medvetet ljuga. Därmed är det också betydligt vanligare att spelaren som upptäcker felet är den som har korrekt version av händelseförloppet. I tveksamma situationer ska TL därför döma till fördel för den icke-felande sidan.
I enlighet med detta dömde TL utifrån Nord-Syds version av händelseförloppet, varvid revoken är etablerad (Lag 63A1). TL uppmanade spelarna att fortsätta spelet. Öst-Väst vann efter revoken ytterligare ett stick, totalt fyra på brickan. Den icke-felande sidan vann inte revokesticket, men väl något stick efter revoken, varför korrigeringen blir ett stick (Lag 64A2), med följden att kontraktet gick hem, NS +420.

Ö-V (överklagande)
När Syd spelade hjärter tio från bordet, frågade jag om det var hjärter knekt Syd spelat i föregående stick. Jag trodde mig ha hört klöver knekt och jag tittade faktiskt inte vad som verkligen spelats från bordet. Jag ”viftade” då med hjärtertrean och sa att jag hade hjärter, och hur gör vi nu? Jag svär på att jag inte lagt hjärter tre på bordet före påpekandet.

N-S
Jag spelade hjärter knekt från bordet, Öst sakade klöver. När jag sedan spelade hjärter tio, lade Öst en hjärter på bordet och sedan sa hon ”men var det hjärter knekt du spelade förra gången, jag har ju hjärter, hur gör vi nu?” Därefter plockade hon upp hjärtertrean och viftade med den, som för att visa att hon hade hjärter. Jag sa att det är bäst att vi tillkallar TL omgående, vilket också gjordes. TL frågade alla fyra spelarna hur de var och en uppfattat situationen. Både jag och min partner såg tydligt att kortet lagts på bordet före uttalandet, motståndarna hävdade motsatsen. TL ställde frågan vid upprepade tillfällen med samma svar från båda sidor.

Synpunkter, om avvikande från ovan, framkomna under LK-mötet
Då Nord-Syd av LK tillfrågas om händelseförloppet, frågar Nord, som var träkarl på brickan, vad som enligt lagen krävs för att ett kort ska vara spelat. Nord fortsätter med att ”Öst vid bordet sagt något om att hon ju hade hjärter, visade fram den och lade den på bordet, och sedan kom påståendet om klöver knekt i förra sticket”.

Syds version avviker nu från den hon givit flera gånger vid bordet. ”Hon (Öst, LK:s anm) började prata om det förra sticket, vilken knekt som var spelad och att hon hade hjärter. Samtidigt visade hon fram sin hjärter och höll den väl synlig framför sig.” Ytterligare pressad på frågan om hjärter tre låg på bordet före uttalandet om knektarna eller ej, ger Syd ett tvekande svar.

Väst påstår att det var på hans förslag man skulle tillkalla TL, vilket bestrids av Syd – det var hon som ansåg att man skulle tillkalla TL.

Lagkommissionens beslut med domslut och motivering
När tävlingsledarens utredning vid bordet varit så noggrann, finns det normalt heller ingen anledning för LK att betvivla tävlingsledarens bedömning i ett s k tekniskt domslut. Nord-Syd, speciellt Syd om man ser till tävlingsledarens rapport och Nord-Syds synpunkter, har vid bordet med eftertryck påpekat att hjärter tre låg på bordet (eller hölls med tydlig avsikt att spelas (Lag 45C1)) innan kommentaren om föregående stick fälldes. Vid LK-mötet är Syd emellertid inte lika övertygande i sin beskrivning av händelseförloppet, utan ger ett mera tvekande svar. Det är således mera troligt att Syds beskrivning är den korrekta.

Revoken är därmed inte etablerad och måste korrigeras (Lag 62), varvid det exponerade klöverkortet blir ett stort straffkort (Lag 50).

Domslut: 4 Syd – 1, NS –50
Lagrum: 62, 50
Depositionsavgiften återbetalas.

Svenska Bridgeförbundet, Karlsgatan 28, 703 41, Örebro, Tel: +46 (0)19-277 24 80