Kommande tävlingar
03/10 INSTÄLLD... Jubileumsguld
04/10 INSTÄLLD...BK Tre Sang - Jubil
24/10 SM Par Junior, direktfinal
Rapporterade tävlingar
01/08 Gröna Hissen guldstänk
15/02 Munka Ljungby BS - Guldtävling
08/02 Plattliret - BK S:t Erik
Publicerad: Tuesday 31 January 2012TL Steg 3 utbildningen i Örebro 13 – 15 januari 2012

Pierre Winberg, Bollnäs var den ende deltagaren av nio med TL Steg 2 licens som klarade av att ta steget upp till TL Steg 3 och kunde prova in den nya TL-västen. Stort grattis.

13-15 januari 2012 hölls en TL Steg 3 kurs i Örebro som vände sig till de som har Steg 2 licens och som vill ta licens för att vara TL vid guldtävlingar och andra förbundsarrangemang. Utbildningen var också förberedande till Steg 4 som är EBL:s internationella utbildning.

För elittävlingsledare och de som aspirerar på att vara tävlingsledare under Bridgefestivalen, var utbildningen ett måste.

Precis som de senaste åren gör man såväl praktik som teori på plats och kan därför dela ut nya guldlicenser direkt efter avslutad utbildning till de som blivit godkända.

Årets utbildning leddes av Carl Ragnarsson (TK:s ordf.), Christer Grähs (LK:s ordf.), Thomas Winther (FSB)och Henrik Johansson (elit TL) som till sin hjälp vid simuleringarna hade elittävlingsledarna Pontus Adolfson, Linus Jorner och Ryszard Sliwinski.

Fredag
Kursen började sent fredag eftermiddag med att Carl Ragnarsson hälsade de 25 deltagarna välkomna och presenterade kursledningen. Därefter talade han över ämnet Att vara Steg 3 tävlingsledare.

Genomgång av viktiga lagar var nästa programpunkt. Christer Grähs gick igenom ett antal lagar som många tävlingsledare kan ha svårigheter med att hantera.

Som avslutning för dagen orienterades det om Morgondagens simuleringsövningar och det gavs prov på hur man bör agera som tävlingsledare.

Lördag
Lördagen ägnades åt fyra pass Simuleringar i tre grupper om 7-8 deltagare i varje. Varje deltagare gjorde minst sex simuleringar som bedömdes och låg som grund för eventuell licens tillsammans med det teoretiska provet.

Hälften av deltagarna hade simuleringar som hade ett genomsnittligt godkännande eller bättre.

Ett pass fick plats mellan simuleringarna, Hur arbeta med bedömningsfall belystes av Carl Ragnarsson rent allmänt och av Christer Grähs med sex instruktiva bedömningsfall.
Bl a förekom detta för att belysa hur komplicerat det kan vara vid bedömningsfall:Nord giv
ingen i zon
E4
D984
103
E8654
D8
kn6
Dkn98754
kn7
K953
E7
EK62
K103
kn10762
K10532

D92

VästNordÖstSyd
  pass  1NT  21 
 2  2  3  3 
 4  4  Dbl2  pass 
 5  Dbl  pass  pass 
 pass 

1 Högfärgsfråga
2 Tankepaus 5 sek

Utspel sp E

Väst har otillåten information på grund av partnerns fundering innan dubblingen av 4hj (Lag 16A).

Den otillåtna informationen antyder att det är rätt att bjuda över motståndarnas 4hj .
Väst har i budgivningen visat upp en okravshand med en lång ruterfärg. Väst vet också att motståndarna har maximalt 9 hjärter tillsammans och har dessutom defensiv hjälp utanför rutern.
I normalfallet innehåller också handen för många förlorare för att 5ru ska ha goda chanser till hemgång.
Väst kan inte anses ha en mycket avvikande hand i förhållande till sin tidigare budgivning.
Därmed borde Öst vara mest lämpad att fatta beslut om slutkontraktet. Öst har med sin dubbling uttryckt att han vill spela 4hj X.
LK finner att budet 5 ru kan vara påverkat av partnerns långsamma dubbling och att pass är ett logiskt alternativ (Lag 16B).

Den ickefelande sidan har bidragit till sin egen skada genom utspelet av sp E som gör att 5ru går hem. Utspelet bedöms inte vara ett allvarligt fel och det innebär att NS inte mister någon rätt till kompensation (Lag 12C1b).

Scoren är svårbedömd. 4hj går hem med hj E i utspel men med andra utspel måste man göra rätt i hj för hemgång. För att skipa rättvisa väljer LK att vikta scoren (Lag 12C1c).

I 75% av fallen erhåller NS +590 vilket ger 0.75 av 15 imp (550+590 = 1140) = 11,25 imp
I 25% av fallen erhåller NS -100 vilket ger 0.25 av 10 imp (550-100= 450) = 2,5 imp

Det innebär att NS vinner 13,75 imp vilket avrundas till 14 imp.

Söndag
Teoretiskt prov med 15 uppgifter och de flesta med underuppgifter, svettades 24 deltagare med under 2 timmar på söndagsförmiddagen.
Grundlig Genomgång av frågorna på provet gjordes därefter av Christer Grähs under tiden som proven rättades.

Pierre Winberg, Bollnäs var den ende deltagaren av nio med TL Steg 2 licens som klarade av att ta steget upp till TL Steg 3 och kunde prova in den nya TL-västen. Stort grattis.

Utvärdering och avslutning satte punkt för årets TL Steg 3 utbildning. 20 av deltagarna lämnade sina omdömen av utbildningen. Här en sammanfattning, där man använde svarsskalans 1-5.

Ditt helhetsintryck om utbildningen? 4,50
Valet av ort för konferensen? 4,50
Hur var hotellet, konferenslokalerna och kostpaketet? 3,40
Kurspasset Välkommen och övergripande om rollen som tävlingsledare? 4,20
Genomgång av viktiga lagar. 4,25
Simuleringsövningar. 4,70
Teoriprov. 4,00
Genomgång av provet. 4,45
Ska förbundet fortsätta att satsa på träffar av den här typen? 5,00

Här nedan finns länken till de bilder och dokument som användes
under de olika teoretiska och praktiska momenten vid
utbildningen. Alla dokument är i PDF-format.
» länk

/ thomas w


Svenska Bridgeförbundet, Karlsgatan 28, 703 41, Örebro, Tel: +46 (0)19-277 24 80