Kommande tävlingar
26/06 Ölandsveckan: A-final
05/07 BK Björken Guld
13/07 SM Lag Mixed 2024
Rapporterade tävlingar
04/05 Kerstin Strandbergs Minne - IA
29/03 Trosa BS Guld
23/03 Laholmsguldet 2024
Publicerad: Wednesday 10 November 2010

Alerteringsregler

Gällande alerteringsregler finns i det generella regelverket för tävlingar inom SBF.

Regelverket uppdateras varje år och finns på
denna sida

Tolkningshjälp och vanliga frågor finns nedan.

Tolkningshjälp alerteringsregler | Vanliga frågor om alertering

Hur man alerterar

Om en spelare avger ett bud som ska alerteras, ska dennes partner genom att tydligt knacka i bordet, eller använda alertkortet i budlådan, göra motståndarna uppmärksamma på att ett sådant bud avgivits.

Den som alerterar är skyldig att se till att båda motståndarna uppfattar alerteringen.


Spel med skärmar

När man spelar med skärmar så ska även bud från och med 4och uppåt alerteras. Både spelaren som avger ett bud och dennes partner ska alertera.

Definition av artificiella bud

Artificiella bud definieras som pass eller ett aktivt bud som har en annan innebörd än; att man önskar spela i den angivna benämningen eller att man visar honnörsstyrka och längd där.
Öppningsbud ska lova minst 4 kort i den angivna färgen för att inte vara ett artificiellt bud. Sangöppningar ska innehålla en balanserad hand för att inte vara ett artificiellt bud. Om man på grund av handens specifika sangvänliga utseende i vissa fall väljer att behandla händer med fördelningen 6322 och 5422 som sangöppningar, så bedöms dessa öppningar fortfarande vara naturliga sangöppningar.

Exempel

Nedan följer ett antal exempel som ska göra det enklare att förstå hur alerteringsreglerna fungerar.

Öppningsbud

Väst - Nord - Öst - Syd
1
Om det inte behöver vara 4-korts så ska budet alerteras.
Om budet visar 6-16 poäng ska det alerteras.

Väst - Nord - Öst - Syd
1
Om budet kan innehålla enbart 4 och 5 kort eller fler i annan färg så ska det alerteras eftersom det är något som man rimligen inte kan förväntas att förstå utan en alert.

Väst - Nord - Öst - Syd
2
Om budet visar enda krav så ska det alerteras eftersom det är ett artificiellt bud.
Om budet visar 11-16 och minst 5-korts klöver så ska det inte alerteras.

Väst - Nord - Öst - Syd
1NT
Om budet visar 12-14 så ska det alerteras.

Väst - Nord - Öst - Syd
2
Om budet är naturligt med minst 5-korts så ska det inte alerteras oavsett styrka.
Om budet visar minst 5-korts hjärter med en 4-korts lågfärg som sidofärg så ska det alerteras eftersom det är ett artificiellt bud.
Om budet visar en svag hand med bägge högfärgerna så ska det alerteras eftersom det är ett artificiellt bud.


Efter 1 NT

Väst - Nord - Öst - Syd
1NT - pass - 2 - pass
2///NT
2är Stayman, och skall alerteras eftersom det är ett artificiellt bud.
Västs 2, som förnekar högfärg skall alerteras eftersom det är ett artificiellt bud.
Om Väst istället visar en 4-korts färg med 2 eller 2, är budgivningen naturlig och behöver inte alerteras. Om motparten vill veta om 2 kan innehålla fyrkorts spader så får de fråga. Budet behöver fortfarande inte alerteras.
Västs 2NT, som visar 4-4 högfärg skall alerteras eftersom det är ett artificiellt bud.

Väst - Nord - Öst - Syd
1NT - pass - 2
Om 2 är naturligt slutbud ska det inte alerteras.
Om 2 är naturligt och krav ska det alerteras eftersom det är något som man rimligen inte kan förväntas att förstå utan en alert.
Om 2 är överföring ska det alerteras eftersom det är ett artificiellt bud.

Naturliga bud

Väst - Nord - Öst - Syd
1 - pass - 2
Om det visar 6-9 poäng och visar ruter så ska budet inte alerteras.
Om det visar 10-12 poäng och visar ruter så ska budet alerteras eftersom det är eftersom det är något som man rimligen inte kan förväntas att förstå utan en alert(styrka).

Väst - Nord - Öst - Syd
1- pass - 3
Om det visar10-12 poäng och visar ruter så ska budet inte alerteras.
Om det visar 6-9 poäng och visar ruter så ska budet alerteras eftersom det är något som man rimligen inte kan förväntas att förstå utan en alert(styrka).

Väst - Nord - Öst - Syd
1 - pass - 1 - pass
2
Om budet kan innebära att du har 4-korts ruter och 5-korts klöver så ska budet alerteras eftersom det är något som man rimligen inte kan förväntas att förstå utan en alert.


Väst - Nord - Öst - Syd
1 - pass - 1 - pass
1 NT
Om man bjuder 1NT med 4-korts spader och en balanserad hand så behöver budet inte alerteras. Motståndarna förväntas förstå att så kan vara fallet.

NT-svar

Väst - Nord - Öst - Syd
1 - pass - 1NT
Om budet är avböjande sang så ska budet inte alerteras. Det är ett naturligt förslag att spela 1 NT.
Om budet är krav så ska det alerteras.
Om budet visar 9-12 poäng och 4 så ska det alerteras eftersom det är artificiellt bud.

Väst - Nord - Öst - Syd
1 - pass - 2NT
Om det är Stenbergs 2NT, så skall budet alerteras.
Om det är en naturlig NT-invit, så skall det inte alerteras.

Färgsvar

Väst - Nord - Öst - Syd
1 - pass - 2
Om 2 är 6-korts och svagt så ska det alerteras.

Väst - Nord - Öst - Syd
1 - 1 - pass - 3
Om 3 inte är krav ska det alerteras.


Väst - Nord - Öst - Syd
1 - 2 - 2
Om 2 inte är krav så skall det alerteras.


Väst - Nord - Öst - Syd
1 - D - 2
Om 2 inte är krav så skall det alerteras.
Om 2är krav så skall det inte alerteras.
Det följer av regeln att:

Bud av ny färg som inte är krav för minst en rond, ska alerteras i följande situationer.

- Bud av svarshanden i ny färg efter partnerns färgöppning på 1-tricksnivån (om man inte är förhandspassad).


De nämnda exemplen är tänkta som en hjälp för att förstå alerteringsreglerna. Skyldigheten att alertera inte är på något sätt begränsad till dessa nämnda exempel.Svenska Bridgeförbundet, Karlsgatan 28, 703 41, Örebro, Tel: +46 (0)19-277 24 80