Kommande tävlingar
13/10 Simulutantävling 50 kr
05/11 Kamras Minne
10/11 Simulutantävling 50 kr
Rapporterade tävlingar
07/08 SM Par Open - Final - Omgång 5
07/08 Guldgruvan - Final C
07/08 Guldgruvan - Final A
Publicerad: Thursday 11 September 2014

Avgifter

Nya regler fr o m 1 juli 2014.


De ändrade och höjda klubbavgifterna som är beslutade för partävlingar, trädde i kraft för tävlingar rapporterade från och med den 1 september 2014.

Debitering av klubbavgift sker med en avgift per spelare och speltillfälle.
Denna avgift ska ingå i spelavgiften och debiteras klubbens Ruterkonto så snart tävlingen rapporterats.

Kostnad per spelare och speltillfälle

Partävling
Per spelare och speltillfälle vid spel om:

  • Bronspoäng, 3.50 kr
  • Silverpoäng, 7.50 kr
  • Guldpoäng, 15.00 kr


Definition av speltillfälle

Vid partävling räknas ett speltillfälle som:

Brons
En dag- eller kvällstävling med minst 18 brickor är ett speltillfälle.
Färre än 18 brickor räknas som ett halvt speltillfälle.

Silver
En silvertävling.

Guld
En guldtävling över en eller två dagar.

Vid flerkvällarstävlingar och liknande (brons) får dessa inte räknas som en tävling. Varje spelkväll är ett speltillfälle.

Manuella rapporter
Manuella rapporter ska inte användas annat än för udda tävlingsformer där förprogrammerad Ruterrapport saknas. I de fall arrangör använder sig av
manuell rapport, ska denna alltid åtföljas av en detaljerad beskrivning av tävlingsupplägget, t ex Silvertävling 32 par, 17 ronder, 3 br/rond

Lagtävling
I lagtävling harmoniseras kostnaden med antalet spelade brickor precis som vi delar ut MP på det sättet.
För att räkna ut kostnaden/spelare räknar man kostnaden/bricka x antalet brickor och delar med 8.

Lagtävling/match
Brons 1,15:- per bricka
Silver 1,30:- per bricka
Guld 5:- per bricka

Undantag: Lagbarometer har samma kostnad som partävling.

Manuella rapporter
Manuella rapporter ska inte användas annat än för udda tävlingsformer där förprogrammerad Ruter - eller Spaderrapport saknas.

I de fall arrangör använder sig av manuell rapport, ska denna alltid åtföljas av en detaljerad beskrivning av tävlingsupplägget, t ex
Lagserie silverpoäng, totalt 28 st 24 - brickorsmatcher
Svenska Bridgeförbundet, Karlsgatan 28, 703 41, Örebro, Tel: +46 (0)19-277 24 80