Kommande tävlingar
17/04 INSTÄLLD ... Laholms BK - Guld
24/04 Anmälan till SM Lag semi
08/05 INSTÄLLD ... Guld-IAF - BK S:t
Rapporterade tävlingar
24/10 SM Par Junior, direktfinal
01/08 Gröna Hissen guldstänk
15/02 Munka Ljungby BS - Guldtävling
Sundsvallsbridgen » Trivselspel barometer 2018-12-03 [Tävlingsinfo] [PBN]
Sundsvallsbridgen

Trivselspel barometer 2018-12-03

Bricka 1

Sundsvallsbridgen, Sundsvall, Medelpad, Sverige 2018.12.03

Nord giv
ingen i zon
K
D9652
76
kn10843
98432
8
E1042
K75
107
kn743
Kkn53
ED6
EDkn65
EK10
D98
92

Optimalt kontrakt: 2 Ö= -90
 NT
N74766
S74766
Ö58466
V58466
Nord-Syd Öst-Väst  Kontrakt   Utspel   Resultat   NS/ÖV 
Emil Tibblin - Staffan Hedman Katarina Åkeborg - Bertil Häggström 2 S+1 9 140 15.0/3.0
Eva Angestad - Laila Näslund Marianne Nyberg - Elisabeth Haraldsson 3 S= 8 140 15.0/3.0
Dan Mattsson - Thore Wernkvist Inger Byström - Christer Hellström 3 S= 2 140 15.0/3.0
Lena Johansson - Poul Steckhahn Liane Svensson - Margareta Ljunggren 2 S+1 9 140 15.0/3.0
Linda Eklund - Ing-Marie Östman Gunilla Hermansson - Hjördis Smedberg 1NT N+1 5 120 8.0/10.0
Anna-Mari Öhlén - Mats Åsenlund Kerstin Westin - Ylva Papp 1NT S+1 3 120 8.0/10.0
Emma Sundström - Bo Sundström Torbjörn Larsson - Rolf Nyberg 2NT N= 3 120 8.0/10.0
Lars Hedberg - Roland Andersson Maud Ljung-Lapychak - Hans Gösta Engren 2 S= E 110 3.0/15.0
Kerstin Engström - Eva Engström Lars Magnusson - Göran Berggren 2 S= 8 110 3.0/15.0
Kerstin Selin - Birgitta Svensson Inga-Lisa Svanstedt - Elisabeth Jonasson 2 S-1 E -50 0.0/18.0
Louise Edholm - Roger Edholm     - 9.0/-

Bricka 2

Sundsvallsbridgen, Sundsvall, Medelpad, Sverige 2018.12.03

Öst giv
N-S i zon
K98
10753
E8
Dkn94
Ekn10
Ekn94
kn743
32
D753
D86
D952
K6
642
K2
K106
E10875

Optimalt kontrakt: 2NT S= 120
 NT
N95668
S95668
Ö47765
V47765
Nord-Syd Öst-Väst  Kontrakt   Utspel   Resultat   NS/ÖV 
Linda Eklund - Ing-Marie Östman Gunilla Hermansson - Hjördis Smedberg 3 V-3 E 150 18.0/0.0
Kerstin Selin - Birgitta Svensson Inga-Lisa Svanstedt - Elisabeth Jonasson 2 N+1 6 110 16.0/2.0
Lars Hedberg - Roland Andersson Maud Ljung-Lapychak - Hans Gösta Engren 1 V-1 9 50 14.0/4.0
Emil Tibblin - Staffan Hedman Katarina Åkeborg - Bertil Häggström Pass   7.0/11.0
Anna-Mari Öhlén - Mats Åsenlund Kerstin Westin - Ylva Papp Pass   7.0/11.0
Eva Angestad - Laila Näslund Marianne Nyberg - Elisabeth Haraldsson Pass   7.0/11.0
Emma Sundström - Bo Sundström Torbjörn Larsson - Rolf Nyberg Pass   7.0/11.0
Lena Johansson - Poul Steckhahn Liane Svensson - Margareta Ljunggren Pass   7.0/11.0
Kerstin Engström - Eva Engström Lars Magnusson - Göran Berggren Pass   7.0/11.0
Dan Mattsson - Thore Wernkvist Inger Byström - Christer Hellström 1 Ö+1 E -110 0.0/18.0
Louise Edholm - Roger Edholm     - 9.0/-

Bricka 3

Sundsvallsbridgen, Sundsvall, Medelpad, Sverige 2018.12.03

Syd giv
Ö-V i zon
E63
kn5
E10974
K65
kn742
ED42
2
EDkn10
D
K108
kn653
97432
K10985
9763
KD8
8

Optimalt kontrakt: 3D S-1 -100
 NT
N38687
S38687
Ö95756
V94755
Nord-Syd Öst-Väst  Kontrakt   Utspel   Resultat   NS/ÖV 
Kerstin Engström - Eva Engström Liane Svensson - Margareta Ljunggren 2 S+1 E 140 18.0/0.0
Torbjörn Larsson - Rolf Nyberg Gunilla Hermansson - Hjördis Smedberg 3 V-1 4 100 16.0/2.0
Lars Magnusson - Göran Berggren Linda Eklund - Ing-Marie Östman 2 N= D 90 13.0/5.0
Emma Sundström - Bo Sundström Inger Byström - Christer Hellström 2 N= D 90 13.0/5.0
Emil Tibblin - Staffan Hedman Lena Johansson - Poul Steckhahn 3 N-1 D -50 7.0/11.0
Maud Ljung-Lapychak - Hans Gösta Engren Eva Angestad - Laila Näslund 2 N-1 2 -50 7.0/11.0
Kerstin Westin - Ylva Papp Louise Edholm - Roger Edholm 3 N-1 D -50 7.0/11.0
Dan Mattsson - Thore Wernkvist Anna-Mari Öhlén - Mats Åsenlund 3 S-1 E -50 7.0/11.0
Kerstin Selin - Birgitta Svensson Marianne Nyberg - Elisabeth Haraldsson 3 N-2 K -100 2.0/16.0
Katarina Åkeborg - Bertil Häggström Inga-Lisa Svanstedt - Elisabeth Jonasson 2 V+1 E -110 0.0/18.0
Lars Hedberg - Roland Andersson     - -/7.4

Bricka 4

Sundsvallsbridgen, Sundsvall, Medelpad, Sverige 2018.12.03

Väst giv
alla i zon
E1032
10
EDkn43
D94
Kkn86
K7
10765
kn86
974
Ekn532
8
7532
D5
D9864
K92
EK10

Optimalt kontrakt: 4NT N= 630
 NT
N9117910
S9117910
Ö42533
V42533
Nord-Syd Öst-Väst  Kontrakt   Utspel   Resultat   NS/ÖV 
Lars Magnusson - Göran Berggren Linda Eklund - Ing-Marie Östman 3NT N+1 2 630 12.0/6.0
Emil Tibblin - Staffan Hedman Lena Johansson - Poul Steckhahn 3NT S+1 8 630 12.0/6.0
Kerstin Westin - Ylva Papp Louise Edholm - Roger Edholm 3NT S+1 6 630 12.0/6.0
Dan Mattsson - Thore Wernkvist Anna-Mari Öhlén - Mats Åsenlund 3NT S+1 6 630 12.0/6.0
Kerstin Selin - Birgitta Svensson Marianne Nyberg - Elisabeth Haraldsson 3NT S+1 6 630 12.0/6.0
Emma Sundström - Bo Sundström Inger Byström - Christer Hellström 3NT S+1 6 630 12.0/6.0
Katarina Åkeborg - Bertil Häggström Inga-Lisa Svanstedt - Elisabeth Jonasson 3NT S+1 6 630 12.0/6.0
Torbjörn Larsson - Rolf Nyberg Gunilla Hermansson - Hjördis Smedberg 3NT S= 5 600 3.0/15.0
Kerstin Engström - Eva Engström Liane Svensson - Margareta Ljunggren 3NT S= 6 600 3.0/15.0
Maud Ljung-Lapychak - Hans Gösta Engren Eva Angestad - Laila Näslund 2 N+2 3 130 0.0/18.0
Lars Hedberg - Roland Andersson     - -/7.4

Bricka 5

Sundsvallsbridgen, Sundsvall, Medelpad, Sverige 2018.12.03

Nord giv
N-S i zon
8543
76
D97
Ekn83
962
E543
K62
K72
EDkn107
Dkn102
3
965
K
K98
Ekn10854
D104

Optimalt kontrakt: 3D Ö-1 100
 NT
N69244
S69244
Ö74888
V74888
Nord-Syd Öst-Väst  Kontrakt   Utspel   Resultat   NS/ÖV 
Kerstin Selin - Birgitta Svensson Maud Ljung-Lapychak - Hans Gösta Engren 5 S= E 600 18.0/0.0
Kerstin Engström - Eva Engström Linda Eklund - Ing-Marie Östman 3 S+1 E 130 16.0/2.0
Torbjörn Larsson - Rolf Nyberg Lars Magnusson - Göran Berggren 2 S+1 9 110 12.0/6.0
Inga-Lisa Svanstedt - Elisabeth Jonasson Lena Johansson - Poul Steckhahn 2 S+1 9 110 12.0/6.0
Lars Hedberg - Roland Andersson Kerstin Westin - Ylva Papp 3 S= 2 110 12.0/6.0
Emma Sundström - Bo Sundström Anna-Mari Öhlén - Mats Åsenlund 2 S= 2 90 8.0/10.0
Liane Svensson - Margareta Ljunggren Emil Tibblin - Staffan Hedman 2 Ö+1 E -140 4.0/14.0
Katarina Åkeborg - Bertil Häggström Marianne Nyberg - Elisabeth Haraldsson 3 Ö= E -140 4.0/14.0
Gunilla Hermansson - Hjördis Smedberg Inger Byström - Christer Hellström 2 Ö+1 E -140 4.0/14.0
Louise Edholm - Roger Edholm Dan Mattsson - Thore Wernkvist 3 Ö+1 E -170 0.0/18.0
Eva Angestad - Laila Näslund     - 11.7/-

Bricka 6

Sundsvallsbridgen, Sundsvall, Medelpad, Sverige 2018.12.03

Öst giv
Ö-V i zon
EDkn72
53
ED1094
5
K43
E1097
kn85
K76
5
KD82
K72
E9842
10986
kn64
63
Dkn103

Optimalt kontrakt: 3 S= 140
 NT
N47495
S47495
Ö85947
V86948
Nord-Syd Öst-Väst  Kontrakt   Utspel   Resultat   NS/ÖV 
Inga-Lisa Svanstedt - Elisabeth Jonasson Lena Johansson - Poul Steckhahn 4 V-1 5 100 16.0/2.0
Louise Edholm - Roger Edholm Dan Mattsson - Thore Wernkvist 4 V-1 E 100 16.0/2.0
Katarina Åkeborg - Bertil Häggström Marianne Nyberg - Elisabeth Haraldsson 4 V-1 5 100 16.0/2.0
Gunilla Hermansson - Hjördis Smedberg Inger Byström - Christer Hellström 3 N-1 K -50 12.0/6.0
Lars Hedberg - Roland Andersson Kerstin Westin - Ylva Papp 4 N-2 K -100 9.0/9.0
Kerstin Engström - Eva Engström Linda Eklund - Ing-Marie Östman 4 N-2 E -100 9.0/9.0
Torbjörn Larsson - Rolf Nyberg Lars Magnusson - Göran Berggren 3 Ö+1 6 -170 5.0/13.0
Emma Sundström - Bo Sundström Anna-Mari Öhlén - Mats Åsenlund 3 Ö+1 8 -170 5.0/13.0
Kerstin Selin - Birgitta Svensson Maud Ljung-Lapychak - Hans Gösta Engren 4D N-2 K -300 2.0/16.0
Liane Svensson - Margareta Ljunggren Emil Tibblin - Staffan Hedman 4 V+1 5 -650 0.0/18.0
Eva Angestad - Laila Näslund     - 11.7/-

Bricka 7

Sundsvallsbridgen, Sundsvall, Medelpad, Sverige 2018.12.03

Syd giv
alla i zon
Kkn1064
E5
52
Ekn94
9875
kn10842
kn106
7
E
KD963
D93
KD86
D32
7
EK874
10532

Optimalt kontrakt: 4 N= 620
 NT
N9105108
S99598
Ö43835
V43835
Nord-Syd Öst-Väst  Kontrakt   Utspel   Resultat   NS/ÖV 
Emma Sundström - Bo Sundström Louise Edholm - Roger Edholm 4 N+1 D 650 18.0/0.0
Inger Byström - Christer Hellström Lars Magnusson - Göran Berggren 4 N= K 620 15.0/3.0
Katarina Åkeborg - Bertil Häggström Maud Ljung-Lapychak - Hans Gösta Engren 4 N= K 620 15.0/3.0
Kerstin Westin - Ylva Papp Eva Angestad - Laila Näslund 4 Ö-2 E 200 12.0/6.0
Gunilla Hermansson - Hjördis Smedberg Anna-Mari Öhlén - Mats Åsenlund 2 N+1 K 140 9.0/9.0
Lena Johansson - Poul Steckhahn Marianne Nyberg - Elisabeth Haraldsson 3 N= K 140 9.0/9.0
Kerstin Engström - Eva Engström Emil Tibblin - Staffan Hedman 4 Ö-1 E 100 6.0/12.0
Inga-Lisa Svanstedt - Elisabeth Jonasson Liane Svensson - Margareta Ljunggren 4 N-1 K -100 4.0/14.0
Linda Eklund - Ing-Marie Östman Torbjörn Larsson - Rolf Nyberg 2 Ö+1 E -140 1.0/17.0
Dan Mattsson - Thore Wernkvist Lars Hedberg - Roland Andersson 2 Ö+1 D -140 1.0/17.0
Kerstin Selin - Birgitta Svensson     - -/7.6

Bricka 8

Sundsvallsbridgen, Sundsvall, Medelpad, Sverige 2018.12.03

Väst giv
ingen i zon
kn2
E75
kn742
K543
EKD874
KD1063
8
kn
103
kn982
1095
D1076
965
4
EKD63
E982

Optimalt kontrakt: 5D N-1 -100
 NT
N910337
S910337
Ö431085
V431085
Nord-Syd Öst-Väst  Kontrakt   Utspel   Resultat   NS/ÖV 
Katarina Åkeborg - Bertil Häggström Maud Ljung-Lapychak - Hans Gösta Engren 3 V-1 Kn 50 18.0/0.0
Lena Johansson - Poul Steckhahn Marianne Nyberg - Elisabeth Haraldsson 5 S-1 E -50 16.0/2.0
Linda Eklund - Ing-Marie Östman Torbjörn Larsson - Rolf Nyberg 3 V= E -140 13.0/5.0
Dan Mattsson - Thore Wernkvist Lars Hedberg - Roland Andersson 3 V= 2 -140 13.0/5.0
Inger Byström - Christer Hellström Lars Magnusson - Göran Berggren 3 V+1 2 -170 9.0/9.0
Emma Sundström - Bo Sundström Louise Edholm - Roger Edholm 3 V+1 4 -170 9.0/9.0
Inga-Lisa Svanstedt - Elisabeth Jonasson Liane Svensson - Margareta Ljunggren 4 V= 2 -420 4.0/14.0
Kerstin Westin - Ylva Papp Eva Angestad - Laila Näslund 4 V= Kn -420 4.0/14.0
Gunilla Hermansson - Hjördis Smedberg Anna-Mari Öhlén - Mats Åsenlund 4 V= Kn -420 4.0/14.0
Kerstin Engström - Eva Engström Emil Tibblin - Staffan Hedman 4 V+1 2 -450 0.0/18.0
Kerstin Selin - Birgitta Svensson     - -/7.6

Bricka 9

Sundsvallsbridgen, Sundsvall, Medelpad, Sverige 2018.12.03

Nord giv
Ö-V i zon
54
D1054
D5
EDkn76
EK
EK872
K106
K43
Dkn987
3
Ekn9742
5
10632
kn96
83
10982

Optimalt kontrakt: 6NT V= -1440
 NT
N50300
S50400
Ö6129128
V71291212
Nord-Syd Öst-Väst  Kontrakt   Utspel   Resultat   NS/ÖV 
Emil Tibblin - Staffan Hedman Inga-Lisa Svanstedt - Elisabeth Jonasson 3NT Ö-1 10 100 18.0/0.0
Eva Angestad - Laila Näslund Dan Mattsson - Thore Wernkvist 5 Ö+1 10 -620 16.0/2.0
Lars Magnusson - Göran Berggren Anna-Mari Öhlén - Mats Åsenlund 3NT V+4 7 -720 8.0/10.0
Inger Byström - Christer Hellström Linda Eklund - Ing-Marie Östman 3NT V+4 Kn -720 8.0/10.0
Marianne Nyberg - Elisabeth Haraldsson Liane Svensson - Margareta Ljunggren 3NT V+4 Kn -720 8.0/10.0
Lars Hedberg - Roland Andersson Emma Sundström - Bo Sundström 3NT V+4 Kn -720 8.0/10.0
Kerstin Selin - Birgitta Svensson Kerstin Westin - Ylva Papp 3NT V+4 6 -720 8.0/10.0
Lena Johansson - Poul Steckhahn Maud Ljung-Lapychak - Hans Gösta Engren 3NT V+4 Kn -720 8.0/10.0
Kerstin Engström - Eva Engström Torbjörn Larsson - Rolf Nyberg 3NT V+4 6 -720 8.0/10.0
Gunilla Hermansson - Hjördis Smedberg Louise Edholm - Roger Edholm 6NT V+1 Kn -1470 0.0/18.0
Katarina Åkeborg - Bertil Häggström     - 10.0/-

Bricka 10

Sundsvallsbridgen, Sundsvall, Medelpad, Sverige 2018.12.03

Öst giv
alla i zon
1085
EK1075
kn
Kkn52
Dkn7
D9
K87652
E9
EK4
8642
ED9
D84
9632
kn3
1043
10763

Optimalt kontrakt: 4NT Ö= -630
 NT
N72542
S72542
Ö6107810
V6107910
Nord-Syd Öst-Väst  Kontrakt   Utspel   Resultat   NS/ÖV 
Lena Johansson - Poul Steckhahn Maud Ljung-Lapychak - Hans Gösta Engren 2 V+2 K -130 18.0/0.0
Lars Magnusson - Göran Berggren Anna-Mari Öhlén - Mats Åsenlund 3NT Ö= 6 -600 14.0/4.0
Marianne Nyberg - Elisabeth Haraldsson Liane Svensson - Margareta Ljunggren 3NT Ö= 6 -600 14.0/4.0
Gunilla Hermansson - Hjördis Smedberg Louise Edholm - Roger Edholm 3NT Ö= 3 -600 14.0/4.0
Emil Tibblin - Staffan Hedman Inga-Lisa Svanstedt - Elisabeth Jonasson 3NT Ö+1 Kn -630 7.0/11.0
Inger Byström - Christer Hellström Linda Eklund - Ing-Marie Östman 3NT Ö+1 2 -630 7.0/11.0
Eva Angestad - Laila Näslund Dan Mattsson - Thore Wernkvist 3NT Ö+1 2 -630 7.0/11.0
Kerstin Engström - Eva Engström Torbjörn Larsson - Rolf Nyberg 3NT Ö+1 3 -630 7.0/11.0
Lars Hedberg - Roland Andersson Emma Sundström - Bo Sundström 3NT V+2 6 -660 1.0/17.0
Kerstin Selin - Birgitta Svensson Kerstin Westin - Ylva Papp 3NT Ö+2 7 -660 1.0/17.0
Katarina Åkeborg - Bertil Häggström     - 10.0/-

Bricka 11

Sundsvallsbridgen, Sundsvall, Medelpad, Sverige 2018.12.03

Syd giv
ingen i zon
ED108
10532
E762
kn
K32
kn874
54
K987
kn765
EK6
98
10532
94
D9
KDkn103
ED64

Optimalt kontrakt: 5 S= 400
 NT
N711889
S711889
Ö62354
V62354
Nord-Syd Öst-Väst  Kontrakt   Utspel   Resultat   NS/ÖV 
Anna-Mari Öhlén - Mats Åsenlund Linda Eklund - Ing-Marie Östman 3NT N+1 5 430 18.0/0.0
Liane Svensson - Margareta Ljunggren Maud Ljung-Lapychak - Hans Gösta Engren 3NT N= 5 400 16.0/2.0
Kerstin Westin - Ylva Papp Katarina Åkeborg - Bertil Häggström 2 S+4 9 170 14.0/4.0
Gunilla Hermansson - Hjördis Smedberg Lars Hedberg - Roland Andersson 2 S+3 8 150 12.0/6.0
Lars Magnusson - Göran Berggren Louise Edholm - Roger Edholm 3 S+1 4 130 7.0/11.0
Torbjörn Larsson - Rolf Nyberg Inger Byström - Christer Hellström 2 S+2 4 130 7.0/11.0
Marianne Nyberg - Elisabeth Haraldsson Emil Tibblin - Staffan Hedman 3 S+1 2 130 7.0/11.0
Kerstin Engström - Eva Engström Inga-Lisa Svanstedt - Elisabeth Jonasson 3 S+1 7 130 7.0/11.0
Emma Sundström - Bo Sundström Eva Angestad - Laila Näslund 2NT N= 5 120 2.0/16.0
Dan Mattsson - Thore Wernkvist Kerstin Selin - Birgitta Svensson 2 S+1 8 110 0.0/18.0
Lena Johansson - Poul Steckhahn     - 8.3/-

Bricka 12

Sundsvallsbridgen, Sundsvall, Medelpad, Sverige 2018.12.03

Väst giv
N-S i zon
K762
87
K1094
E109
D109853
E106
kn
D72
kn4
KD2
D65
Kkn865
E
kn9543
E8732
43

Optimalt kontrakt: 4 N= 130
 NT
N510858
S510858
Ö72485
V72485
Nord-Syd Öst-Väst  Kontrakt   Utspel   Resultat   NS/ÖV 
Anna-Mari Öhlén - Mats Åsenlund Linda Eklund - Ing-Marie Östman 1NT Ö-2 2 100 18.0/0.0
Torbjörn Larsson - Rolf Nyberg Inger Byström - Christer Hellström 2 V= 4 -110 14.0/4.0
Kerstin Westin - Ylva Papp Katarina Åkeborg - Bertil Häggström 2 V= 8 -110 14.0/4.0
Dan Mattsson - Thore Wernkvist Kerstin Selin - Birgitta Svensson 2 V= 8 -110 14.0/4.0
Liane Svensson - Margareta Ljunggren Maud Ljung-Lapychak - Hans Gösta Engren 3 V= 8 -140 7.0/11.0
Marianne Nyberg - Elisabeth Haraldsson Emil Tibblin - Staffan Hedman 2 V+1 7 -140 7.0/11.0
Emma Sundström - Bo Sundström Eva Angestad - Laila Näslund 2 V+1 8 -140 7.0/11.0
Kerstin Engström - Eva Engström Inga-Lisa Svanstedt - Elisabeth Jonasson 2 V+1 4 -140 7.0/11.0
Lars Magnusson - Göran Berggren Louise Edholm - Roger Edholm 2 V+2 4 -170 1.0/17.0
Gunilla Hermansson - Hjördis Smedberg Lars Hedberg - Roland Andersson 2 V+2 8 -170 1.0/17.0
Lena Johansson - Poul Steckhahn     - 8.3/-

Bricka 13

Sundsvallsbridgen, Sundsvall, Medelpad, Sverige 2018.12.03

Nord giv
alla i zon
E76
9875
K543
D4
52
D10
E10862
K762
Dkn984
kn63
Dkn9
93
K103
EK42
7
Ekn1085

Optimalt kontrakt: 4 N= 620
 NT
N1071078
S1071078
Ö35354
V36354
Nord-Syd Öst-Väst  Kontrakt   Utspel   Resultat   NS/ÖV 
Inga-Lisa Svanstedt - Elisabeth Jonasson Marianne Nyberg - Elisabeth Haraldsson 4 S= 5 620 16.0/2.0
Lena Johansson - Poul Steckhahn Kerstin Westin - Ylva Papp 4 S= E 620 16.0/2.0
Kerstin Engström - Eva Engström Inger Byström - Christer Hellström 4 S= 5 620 16.0/2.0
Eva Angestad - Laila Näslund Gunilla Hermansson - Hjördis Smedberg 3 N+2 3 200 11.0/7.0
Kerstin Selin - Birgitta Svensson Emma Sundström - Bo Sundström 2 S+3 5 200 11.0/7.0
Linda Eklund - Ing-Marie Östman Louise Edholm - Roger Edholm 3 S= 2 140 8.0/10.0
Lars Magnusson - Göran Berggren Lars Hedberg - Roland Andersson 2 S+1 5 110 5.0/13.0
Anna-Mari Öhlén - Mats Åsenlund Torbjörn Larsson - Rolf Nyberg 2 S+1 D 110 5.0/13.0
Maud Ljung-Lapychak - Hans Gösta Engren Emil Tibblin - Staffan Hedman 1 Ö-1 E 100 2.0/16.0
Katarina Åkeborg - Bertil Häggström Dan Mattsson - Thore Wernkvist 2 S= 5 90 0.0/18.0
Liane Svensson - Margareta Ljunggren     - 9.4/-

Bricka 14

Sundsvallsbridgen, Sundsvall, Medelpad, Sverige 2018.12.03

Öst giv
ingen i zon
10753
E10985
D10
D3
Ekn2
kn6
954
Ekn864
D4
D73
Ekn863
K97
K986
K42
K72
1052

Optimalt kontrakt: 3NT Ö= -400
 NT
N33773
S33773
Ö1010669
V1010669
Nord-Syd Öst-Väst  Kontrakt   Utspel   Resultat   NS/ÖV 
Lars Magnusson - Göran Berggren Lars Hedberg - Roland Andersson 3NT Ö-2 6 100 18.0/0.0
Maud Ljung-Lapychak - Hans Gösta Engren Emil Tibblin - Staffan Hedman 1NT V= 5 -90 16.0/2.0
Eva Angestad - Laila Näslund Gunilla Hermansson - Hjördis Smedberg 3 V= 3 -110 13.0/5.0
Katarina Åkeborg - Bertil Häggström Dan Mattsson - Thore Wernkvist 2 Ö+1 8 -110 13.0/5.0
Linda Eklund - Ing-Marie Östman Louise Edholm - Roger Edholm 2 Ö+2 2 -130 8.0/10.0
Anna-Mari Öhlén - Mats Åsenlund Torbjörn Larsson - Rolf Nyberg 3 V+1 E -130 8.0/10.0
Lena Johansson - Poul Steckhahn Kerstin Westin - Ylva Papp 4 Ö= 8 -130 8.0/10.0
Kerstin Selin - Birgitta Svensson Emma Sundström - Bo Sundström 2NT Ö+3 8 -210 4.0/14.0
Kerstin Engström - Eva Engström Inger Byström - Christer Hellström 3NT Ö= 6 -400 2.0/16.0
Inga-Lisa Svanstedt - Elisabeth Jonasson Marianne Nyberg - Elisabeth Haraldsson 3NT Ö+1 2 -430 0.0/18.0
Liane Svensson - Margareta Ljunggren     - 9.4/-

Bricka 15

Sundsvallsbridgen, Sundsvall, Medelpad, Sverige 2018.12.03

Syd giv
N-S i zon
E
kn103
ED104
E8732
D97532
95
63
1096
Kkn1064
D876
975
4
8
EK42
Kkn82
KDkn5

Optimalt kontrakt: 7NT S= 2220
 NT
N131312613
S131312613
Ö00170
V00170
Nord-Syd Öst-Väst  Kontrakt   Utspel   Resultat   NS/ÖV 
Emma Sundström - Bo Sundström Katarina Åkeborg - Bertil Häggström 7NT N= 5 2220 18.0/0.0
Linda Eklund - Ing-Marie Östman Lars Hedberg - Roland Andersson 6NT N= 4 1440 15.0/3.0
Kerstin Engström - Eva Engström Marianne Nyberg - Elisabeth Haraldsson 6NT N= 4 1440 15.0/3.0
Dan Mattsson - Thore Wernkvist Lena Johansson - Poul Steckhahn 6 S= 3 1370 12.0/6.0
Gunilla Hermansson - Hjördis Smedberg Kerstin Selin - Birgitta Svensson 4 S+2 6 680 10.0/8.0
Liane Svensson - Margareta Ljunggren Kerstin Westin - Ylva Papp 5 S+2 5 640 7.0/11.0
Inger Byström - Christer Hellström Anna-Mari Öhlén - Mats Åsenlund 5 S+2 3 640 7.0/11.0
Lars Magnusson - Göran Berggren Eva Angestad - Laila Näslund 5 N+1 4 620 2.0/16.0
Maud Ljung-Lapychak - Hans Gösta Engren Inga-Lisa Svanstedt - Elisabeth Jonasson 5 N+1 6 620 2.0/16.0
Louise Edholm - Roger Edholm Torbjörn Larsson - Rolf Nyberg 5 S+1 7 620 2.0/16.0
Emil Tibblin - Staffan Hedman     - 12.0/-

Bricka 16

Sundsvallsbridgen, Sundsvall, Medelpad, Sverige 2018.12.03

Väst giv
Ö-V i zon
E103
K4
D1042
9542
Kkn865
E973
E96
3
974
865
8
EDkn876
D2
Dkn102
Kkn753
K10

Optimalt kontrakt: 4D S-1 -100
 NT
N58637
S59647
Ö84794
V84794
Nord-Syd Öst-Väst  Kontrakt   Utspel   Resultat   NS/ÖV 
Maud Ljung-Lapychak - Hans Gösta Engren Inga-Lisa Svanstedt - Elisabeth Jonasson 4D V-2 2 500 18.0/0.0
Kerstin Engström - Eva Engström Marianne Nyberg - Elisabeth Haraldsson 3 V-2 2 200 16.0/2.0
Liane Svensson - Margareta Ljunggren Kerstin Westin - Ylva Papp 3 V-1 9 100 14.0/4.0
Linda Eklund - Ing-Marie Östman Lars Hedberg - Roland Andersson 3 S-1 3 -50 11.0/7.0
Emma Sundström - Bo Sundström Katarina Åkeborg - Bertil Häggström 4 S-1 3 -50 11.0/7.0
Lars Magnusson - Göran Berggren Eva Angestad - Laila Näslund 2 V+1 2 -140 5.0/13.0
Inger Byström - Christer Hellström Anna-Mari Öhlén - Mats Åsenlund 3 Ö= 2 -140 5.0/13.0
Dan Mattsson - Thore Wernkvist Lena Johansson - Poul Steckhahn 3 V= 2 -140 5.0/13.0
Gunilla Hermansson - Hjördis Smedberg Kerstin Selin - Birgitta Svensson 3 V= 10 -140 5.0/13.0
Louise Edholm - Roger Edholm Torbjörn Larsson - Rolf Nyberg 5D S-2 E -300 0.0/18.0
Emil Tibblin - Staffan Hedman     - 12.0/-

Bricka 17

Sundsvallsbridgen, Sundsvall, Medelpad, Sverige 2018.12.03

Nord giv
ingen i zon
Dkn53
32
Kkn873
kn10
E987

E1095
E9863
K2
EKD9874
642
5
1064
kn1065
D
KD742

Optimalt kontrakt: 4 Ö= -420
 NT
N44243
S54245
Ö891088
V891088
Nord-Syd Öst-Väst  Kontrakt   Utspel   Resultat   NS/ÖV 
Torbjörn Larsson - Rolf Nyberg Lars Hedberg - Roland Andersson 6 Ö-1 K 50 18.0/0.0
Liane Svensson - Margareta Ljunggren Dan Mattsson - Thore Wernkvist 3 Ö+1 D -170 15.0/3.0
Katarina Åkeborg - Bertil Häggström Gunilla Hermansson - Hjördis Smedberg 3 Ö+1 10 -170 15.0/3.0
Marianne Nyberg - Elisabeth Haraldsson Maud Ljung-Lapychak - Hans Gösta Engren 3 Ö+2 D -200 12.0/6.0
Linda Eklund - Ing-Marie Östman Eva Angestad - Laila Näslund 4 Ö= D -420 6.0/12.0
Emil Tibblin - Staffan Hedman Kerstin Westin - Ylva Papp 4 Ö= K -420 6.0/12.0
Kerstin Selin - Birgitta Svensson Lars Magnusson - Göran Berggren 4 Ö= D -420 6.0/12.0
Lena Johansson - Poul Steckhahn Emma Sundström - Bo Sundström 4 Ö= D -420 6.0/12.0
Kerstin Engström - Eva Engström Anna-Mari Öhlén - Mats Åsenlund 4 Ö= D -420 6.0/12.0
Louise Edholm - Roger Edholm Inger Byström - Christer Hellström 4 Ö+1 4 -450 0.0/18.0
Inga-Lisa Svanstedt - Elisabeth Jonasson     - -/8.9

Bricka 18

Sundsvallsbridgen, Sundsvall, Medelpad, Sverige 2018.12.03

Öst giv
N-S i zon
K7542
kn7
Kkn107
96
Dkn8
ED1085
92
Dkn8
103
K643
D643
E102
E96
92
E85
K7543

Optimalt kontrakt: 3 S= 140
 NT
N88596
S88596
Ö55847
V55846
Nord-Syd Öst-Väst  Kontrakt   Utspel   Resultat   NS/ÖV 
Marianne Nyberg - Elisabeth Haraldsson Maud Ljung-Lapychak - Hans Gösta Engren 4 V-3 9 150 18.0/0.0
Katarina Åkeborg - Bertil Häggström Gunilla Hermansson - Hjördis Smedberg 4 V-2 9 100 16.0/2.0
Linda Eklund - Ing-Marie Östman Eva Angestad - Laila Näslund 3 V-1 7 50 11.0/7.0
Emil Tibblin - Staffan Hedman Kerstin Westin - Ylva Papp 3 V-1 9 50 11.0/7.0
Torbjörn Larsson - Rolf Nyberg Lars Hedberg - Roland Andersson 3 V-1 7 50 11.0/7.0
Lena Johansson - Poul Steckhahn Emma Sundström - Bo Sundström 3 V-1 9 50 11.0/7.0
Liane Svensson - Margareta Ljunggren Dan Mattsson - Thore Wernkvist 2 V= 9 -110 4.0/14.0
Louise Edholm - Roger Edholm Inger Byström - Christer Hellström 2 V= 6 -110 4.0/14.0
Kerstin Engström - Eva Engström Anna-Mari Öhlén - Mats Åsenlund 2 V= 6 -110 4.0/14.0
Kerstin Selin - Birgitta Svensson Lars Magnusson - Göran Berggren 3 Ö= 9 -140 0.0/18.0
Inga-Lisa Svanstedt - Elisabeth Jonasson     - -/8.9

Bricka 19

Sundsvallsbridgen, Sundsvall, Medelpad, Sverige 2018.12.03

Syd giv
Ö-V i zon
874
10962
D
K9865
KDkn103
Ekn84
Kkn5
3
96
KD73
9762
E107
E52
5
E10843
Dkn42

Optimalt kontrakt: 4D S-1 -100
 NT
N95334
S95334
Ö48977
V48977
Nord-Syd Öst-Väst  Kontrakt   Utspel   Resultat   NS/ÖV 
Inga-Lisa Svanstedt - Elisabeth Jonasson Kerstin Westin - Ylva Papp 4 V-1 D 100 16.0/2.0
Lars Hedberg - Roland Andersson Inger Byström - Christer Hellström 4 V-1 D 100 16.0/2.0
Gunilla Hermansson - Hjördis Smedberg Lena Johansson - Poul Steckhahn 4 V-1 D 100 16.0/2.0
Emil Tibblin - Staffan Hedman Dan Mattsson - Thore Wernkvist 5 S-2 K -100 11.0/7.0
Anna-Mari Öhlén - Mats Åsenlund Louise Edholm - Roger Edholm 5 S-2 K -100 11.0/7.0
Lars Magnusson - Göran Berggren Katarina Åkeborg - Bertil Häggström 2 V+1 D -140 6.0/12.0
Linda Eklund - Ing-Marie Östman Kerstin Selin - Birgitta Svensson 3 V= D -140 6.0/12.0
Kerstin Engström - Eva Engström Maud Ljung-Lapychak - Hans Gösta Engren 1 V+2 D -140 6.0/12.0
Torbjörn Larsson - Rolf Nyberg Eva Angestad - Laila Näslund 4 V= D -620 1.0/17.0
Emma Sundström - Bo Sundström Liane Svensson - Margareta Ljunggren 4 V= D -620 1.0/17.0
Marianne Nyberg - Elisabeth Haraldsson     - -/9.0

Bricka 20

Sundsvallsbridgen, Sundsvall, Medelpad, Sverige 2018.12.03

Väst giv
alla i zon
kn7
K10732
KDkn
1076
ED632
65
4
EDkn93
85
kn4
E87653
K82
K1094
ED98
1092
54

Optimalt kontrakt: 3 V= -140
 NT
N24645
S24645
Ö109598
V109598
Nord-Syd Öst-Väst  Kontrakt   Utspel   Resultat   NS/ÖV 
Kerstin Engström - Eva Engström Maud Ljung-Lapychak - Hans Gösta Engren 3 V-2 2 200 18.0/0.0
Linda Eklund - Ing-Marie Östman Kerstin Selin - Birgitta Svensson 4 V-1 7 100 14.0/4.0
Lars Hedberg - Roland Andersson Inger Byström - Christer Hellström 4 V-1 K 100 14.0/4.0
Gunilla Hermansson - Hjördis Smedberg Lena Johansson - Poul Steckhahn 3 Ö-1 10 100 14.0/4.0
Emil Tibblin - Staffan Hedman Dan Mattsson - Thore Wernkvist 2 V+2 K -130 9.0/9.0
Emma Sundström - Bo Sundström Liane Svensson - Margareta Ljunggren 4 V= K -130 9.0/9.0
Anna-Mari Öhlén - Mats Åsenlund Louise Edholm - Roger Edholm 2 V+1 K -140 6.0/12.0
Lars Magnusson - Göran Berggren Katarina Åkeborg - Bertil Häggström 3 V+2 3 -150 4.0/14.0
Torbjörn Larsson - Rolf Nyberg Eva Angestad - Laila Näslund 3 V+3 Kn -170 2.0/16.0
Inga-Lisa Svanstedt - Elisabeth Jonasson Kerstin Westin - Ylva Papp 4 N-3 8 -300 0.0/18.0
Marianne Nyberg - Elisabeth Haraldsson     - -/9.0

Bricka 21

Sundsvallsbridgen, Sundsvall, Medelpad, Sverige 2018.12.03

Nord giv
N-S i zon
kn654
Dkn2
1098
Kkn3
E32
K6
EKDkn7
D95
K1098
9854
3
E1087
D7
E1073
6542
642

Optimalt kontrakt: 4NT Ö= -430
 NT
N22432
S22422
Ö111191010
V111191010
Nord-Syd Öst-Väst  Kontrakt   Utspel   Resultat   NS/ÖV 
Katarina Åkeborg - Bertil Häggström Linda Eklund - Ing-Marie Östman 3NT V-1 4 50 18.0/0.0
Liane Svensson - Margareta Ljunggren Gunilla Hermansson - Hjördis Smedberg 1 V+3 3 -130 16.0/2.0
Torbjörn Larsson - Rolf Nyberg Kerstin Selin - Birgitta Svensson 1NT V+4 3 -210 13.0/5.0
Inga-Lisa Svanstedt - Elisabeth Jonasson Dan Mattsson - Thore Wernkvist 2NT V+3 4 -210 13.0/5.0
Emil Tibblin - Staffan Hedman Emma Sundström - Bo Sundström 3NT V= D -400 9.0/9.0
Kerstin Westin - Ylva Papp Marianne Nyberg - Elisabeth Haraldsson 3NT V= 4 -400 9.0/9.0
Inger Byström - Christer Hellström Eva Angestad - Laila Näslund 3NT V+1 3 -430 6.0/12.0
Lena Johansson - Poul Steckhahn Lars Magnusson - Göran Berggren 4 V+1 4 -450 4.0/14.0
Lars Hedberg - Roland Andersson Anna-Mari Öhlén - Mats Åsenlund 3NT V+2 5 -460 1.0/17.0
Kerstin Engström - Eva Engström Louise Edholm - Roger Edholm 3NT V+2 4 -460 1.0/17.0
Maud Ljung-Lapychak - Hans Gösta Engren     - 6.9/-

Bricka 22

Sundsvallsbridgen, Sundsvall, Medelpad, Sverige 2018.12.03

Öst giv
Ö-V i zon
D9743
Kkn962
1065
Ekn
1084
E
KDkn10763
10862
D75
Kkn7
E85
K5
E3
D98432
942

Optimalt kontrakt: 5D S-2 -300
 NT
N39783
S39783
Ö1036510
V1035510
Nord-Syd Öst-Väst  Kontrakt   Utspel   Resultat   NS/ÖV 
Liane Svensson - Margareta Ljunggren Gunilla Hermansson - Hjördis Smedberg 5 V-1 10 100 16.0/2.0
Emil Tibblin - Staffan Hedman Emma Sundström - Bo Sundström 5 V-1 5 100 16.0/2.0
Katarina Åkeborg - Bertil Häggström Linda Eklund - Ing-Marie Östman 5 V-1 2 100 16.0/2.0
Inger Byström - Christer Hellström Eva Angestad - Laila Näslund 3 V+1 10 -130 12.0/6.0
Torbjörn Larsson - Rolf Nyberg Kerstin Selin - Birgitta Svensson 3 V+2 2 -150 6.0/12.0
Inga-Lisa Svanstedt - Elisabeth Jonasson Dan Mattsson - Thore Wernkvist 4 V+1 5 -150 6.0/12.0
Lars Hedberg - Roland Andersson Anna-Mari Öhlén - Mats Åsenlund 3 V+2 2 -150 6.0/12.0
Lena Johansson - Poul Steckhahn Lars Magnusson - Göran Berggren 3 V+2 5 -150 6.0/12.0
Kerstin Engström - Eva Engström Louise Edholm - Roger Edholm 4 V+1 6 -150 6.0/12.0
Kerstin Westin - Ylva Papp Marianne Nyberg - Elisabeth Haraldsson 5 V= 5 -600 0.0/18.0
Maud Ljung-Lapychak - Hans Gösta Engren     - 6.9/-

Bricka 23

Sundsvallsbridgen, Sundsvall, Medelpad, Sverige 2018.12.03

Syd giv
alla i zon
873
E85
Kkn
K10953
K65
Kkn97
D8643
6
kn94
D10632
E9
E42
ED102
4
10752
Dkn87

Optimalt kontrakt: 4 S= 130
 NT
N105476
S105476
Ö38956
V38956
Nord-Syd Öst-Väst  Kontrakt   Utspel   Resultat   NS/ÖV 
Linda Eklund - Ing-Marie Östman Lena Johansson - Poul Steckhahn 3 Ö-1 E 100 17.0/1.0
Louise Edholm - Roger Edholm Lars Hedberg - Roland Andersson 3 Ö-1 2 100 17.0/1.0
Inger Byström - Christer Hellström Kerstin Selin - Birgitta Svensson 2 Ö= E -110 14.0/4.0
Lars Magnusson - Göran Berggren Liane Svensson - Margareta Ljunggren 3 Ö= E -140 8.0/10.0
Torbjörn Larsson - Rolf Nyberg Katarina Åkeborg - Bertil Häggström 3 Ö= D -140 8.0/10.0
Marianne Nyberg - Elisabeth Haraldsson Dan Mattsson - Thore Wernkvist 2 Ö+1 8 -140 8.0/10.0
Kerstin Westin - Ylva Papp Maud Ljung-Lapychak - Hans Gösta Engren 3 Ö= 7 -140 8.0/10.0
Eva Angestad - Laila Näslund Anna-Mari Öhlén - Mats Åsenlund 3 Ö= D -140 8.0/10.0
Inga-Lisa Svanstedt - Elisabeth Jonasson Emma Sundström - Bo Sundström 3 Ö+1 5 -170 2.0/16.0
Gunilla Hermansson - Hjördis Smedberg Emil Tibblin - Staffan Hedman 4 Ö+1 7 -650 0.0/18.0
Kerstin Engström - Eva Engström     - 8.2/-

Bricka 24

Sundsvallsbridgen, Sundsvall, Medelpad, Sverige 2018.12.03

Väst giv
ingen i zon
D
KD85
KD103
KD107
kn8642
E1042
7542
K1053
93
Ekn9
Ekn62
E97
kn76
86
98543

Optimalt kontrakt: 4 V= -420
 NT
N85635
S85635
Ö586107
V586107
Nord-Syd Öst-Väst  Kontrakt   Utspel   Resultat   NS/ÖV 
Lars Magnusson - Göran Berggren Liane Svensson - Margareta Ljunggren 3 N= K 110 18.0/0.0
Louise Edholm - Roger Edholm Lars Hedberg - Roland Andersson 2 N= 5 90 16.0/2.0
Inga-Lisa Svanstedt - Elisabeth Jonasson Emma Sundström - Bo Sundström 3 N-1 5 -50 14.0/4.0
Linda Eklund - Ing-Marie Östman Lena Johansson - Poul Steckhahn 2 V+1 K -140 10.0/8.0
Inger Byström - Christer Hellström Kerstin Selin - Birgitta Svensson 3 Ö= 9 -140 10.0/8.0
Marianne Nyberg - Elisabeth Haraldsson Dan Mattsson - Thore Wernkvist 2 V+1 3 -140 10.0/8.0
Torbjörn Larsson - Rolf Nyberg Katarina Åkeborg - Bertil Häggström 2 S-3 2 -150 5.0/13.0
Eva Angestad - Laila Näslund Anna-Mari Öhlén - Mats Åsenlund 2NT S-3 2 -150 5.0/13.0
Gunilla Hermansson - Hjördis Smedberg Emil Tibblin - Staffan Hedman 2 V+2 D -170 2.0/16.0
Kerstin Westin - Ylva Papp Maud Ljung-Lapychak - Hans Gösta Engren 4D N-2 3 -300 0.0/18.0
Kerstin Engström - Eva Engström     - 8.2/-