Kommande tävlingar
25/01 DM-veteraner
26/01 Rimbo BK - Jubileumsguld
08/02 Plattliret - BK S:t Erik
Rapporterade tävlingar
05/01 Gävle BK - Gävleguldet
28/12 BK Allians - Guldtävling
07/12 Malmö BK - Guldtävling
BK Bridgehuset » måndag 14.00 scratch 2014-05-26 [Tävlingsinfo] [PBN]
BK Bridgehuset

måndag 14.00 scratch 2014-05-26

Bricka 1

BK Bridgehuset, Malmö, Sverige 2014.05.26

Nord giv
ingen i zon
974
kn9854
E974
10
6
ED
kn3
EK876543
EDkn105
K72
KD108
9
K832
1063
652
Dkn2

Optimalt kontrakt: 5NT Ö= -460
 NT
N11422
S11422
Ö111191011
V111191011
Nord-Syd Öst-Väst  Kontrakt   Utspel   Resultat   NS/ÖV 
Agneta Larsson - Sven-Arne Larsson Willy Landgren - Bibi Jönsson 6NT Ö-2 5 100 22/2
Greta Schöön - Stig Persson Cornelia Tiller - Calle Erlandsson 5 V-2 E 100 22/2
Lennart Lindahl - Rutger Persson Gun-Lis Ohlsson - Gull-Lis Andersson 6NT Ö-2 3 100 22/2
Hans Henrik Ramel - Leif Rosenblad Jan-Erik Ohlsson - Ulf Andersson 6 V-1 E 50 15/9
Bodil Wikström - Kjell-Erik Nordgren Stig Unoson - Agneta Johansson 6NT Ö-1 10 50 15/9
Hans Ryning - Kjell Öberg Gunilla Wallin - Christina Leander 6 V-1 10 50 15/9
Britta-Lena Rundcrantz - Sonja Christensson Ester Schneider - Gunvor Dieden 6 V-1 E 50 15/9
Lisbeth Greisson - Gun Jensen-Carlén Monica Mattsson - Gunilla Oredsson 3NT Ö= D -400 10/14
Göran Nyqvist - Sten Sjöström Marianne Servin - Ulla Öberg 3NT Ö+1 6 -430 8/16
Gunlis Åberg - Mona Andersson Ulla Hellqvist - Birgitta Strand 3NT Ö+2 10 -460 5/19
Ingrid Modén-Öberg - Barbro Jönnson Bertil Cohen - Jörgen Cohen 3NT V+2 5 -460 5/19
Ulf Ohlsson - Marianne Olsson Kent Bengtsson - Ingrid Bengtsson 3NT Ö+3 2 -490 1/23
Göran Öhrn - Stig Persson Göran Mattsson - Marie-Louise Mattsson 3NT V+3 8 -490 1/23

Bricka 2

BK Bridgehuset, Malmö, Sverige 2014.05.26

Öst giv
N-S i zon
2
KD
kn32
EK76532
10953
1075
D64
kn94
KDkn64
Ekn9864
K10
E87
32
E9875
D108

Optimalt kontrakt: 5D Ö-1 100
 NT
N1110339
S1010339
Ö239103
V239103
Nord-Syd Öst-Väst  Kontrakt   Utspel   Resultat   NS/ÖV 
Lisbeth Greisson - Gun Jensen-Carlén Monica Mattsson - Gunilla Oredsson 4 N+1 K 150 24/0
Bodil Wikström - Kjell-Erik Nordgren Stig Unoson - Agneta Johansson 4 N= K 130 21/3
Göran Nyqvist - Sten Sjöström Marianne Servin - Ulla Öberg 3 N+1 K 130 21/3
Hans Ryning - Kjell Öberg Gunilla Wallin - Christina Leander 4 Ö-1 D 50 18/6
Hans Henrik Ramel - Leif Rosenblad Jan-Erik Ohlsson - Ulf Andersson 3 Ö+1 D -170 12/12
Agneta Larsson - Sven-Arne Larsson Willy Landgren - Bibi Jönsson 3 Ö+1 E -170 12/12
Ulf Ohlsson - Marianne Olsson Kent Bengtsson - Ingrid Bengtsson 2 Ö+2 8 -170 12/12
Göran Öhrn - Stig Persson Göran Mattsson - Marie-Louise Mattsson 3 Ö+1 8 -170 12/12
Britta-Lena Rundcrantz - Sonja Christensson Ester Schneider - Gunvor Dieden 3 Ö+1 E -170 12/12
Greta Schöön - Stig Persson Cornelia Tiller - Calle Erlandsson 5D N-1 E -200 6/18
Gunlis Åberg - Mona Andersson Ulla Hellqvist - Birgitta Strand 4 Ö= E -420 3/21
Ingrid Modén-Öberg - Barbro Jönnson Bertil Cohen - Jörgen Cohen 4 Ö= E -420 3/21
Lennart Lindahl - Rutger Persson Gun-Lis Ohlsson - Gull-Lis Andersson 4D Ö= E -590 0/24

Bricka 3

BK Bridgehuset, Malmö, Sverige 2014.05.26

Syd giv
Ö-V i zon
Kkn95
542
E6
D974
87
EDkn109
Dkn7
Kkn5
E1063
873
42
E1063
D42
K6
K109853
82

Optimalt kontrakt: 4 V= -620
 NT
N47354
S47354
Ö961089
V961089
Nord-Syd Öst-Väst  Kontrakt   Utspel   Resultat   NS/ÖV 
Bodil Wikström - Kjell-Erik Nordgren Göran Nyqvist - Sten Sjöström 3 Ö-2 8 200 24/0
Gun-Lis Ohlsson - Gull-Lis Andersson Ulf Ohlsson - Marianne Olsson 3 S= E 110 22/2
Hans Ryning - Kjell Öberg Lisbeth Greisson - Gun Jensen-Carlén 4 V-1 E 100 19/5
Ulla Hellqvist - Birgitta Strand Jan-Erik Ohlsson - Ulf Andersson 4 V-1 E 100 19/5
Göran Mattsson - Marie-Louise Mattsson Hans Henrik Ramel - Leif Rosenblad 3 S-1 8 -50 16/8
Ester Schneider - Gunvor Dieden Kent Bengtsson - Ingrid Bengtsson 2 V+1 E -140 12/12
Britta-Lena Rundcrantz - Sonja Christensson Gunilla Wallin - Christina Leander 3 V= 6 -140 12/12
Ingrid Modén-Öberg - Barbro Jönnson Göran Öhrn - Stig Persson 1 V+2 7 -140 12/12
Willy Landgren - Bibi Jönsson Bertil Cohen - Jörgen Cohen 3 N-3 8 -150 7/17
Greta Schöön - Stig Persson Gunlis Åberg - Mona Andersson 1NT V+2 4 -150 7/17
Agneta Larsson - Sven-Arne Larsson Marianne Servin - Ulla Öberg 2 V+2 E -170 3/21
Lennart Lindahl - Rutger Persson Stig Unoson - Agneta Johansson 3 V+1 E -170 3/21
Monica Mattsson - Gunilla Oredsson Cornelia Tiller - Calle Erlandsson 3NT V+1 4 -630 0/24

Bricka 4

BK Bridgehuset, Malmö, Sverige 2014.05.26

Väst giv
alla i zon
K832
K83
64
kn1098
94
92
Ekn1083
EKD4
Ekn105
1065
KD7
532
D76
EDkn74
952
76

Optimalt kontrakt: 4 V= -130
 NT
N43654
S43654
Ö910688
V910688
Nord-Syd Öst-Väst  Kontrakt   Utspel   Resultat   NS/ÖV 
Ingrid Modén-Öberg - Barbro Jönnson Göran Öhrn - Stig Persson 4 V-1 3 100 24/0
Gun-Lis Ohlsson - Gull-Lis Andersson Ulf Ohlsson - Marianne Olsson 3 V= K -110 15/9
Agneta Larsson - Sven-Arne Larsson Marianne Servin - Ulla Öberg 2 V+1 3 -110 15/9
Hans Ryning - Kjell Öberg Lisbeth Greisson - Gun Jensen-Carlén 3 V= 3 -110 15/9
Ester Schneider - Gunvor Dieden Kent Bengtsson - Ingrid Bengtsson 2 V+1 Kn -110 15/9
Monica Mattsson - Gunilla Oredsson Cornelia Tiller - Calle Erlandsson 2 V+1 3 -110 15/9
Göran Mattsson - Marie-Louise Mattsson Hans Henrik Ramel - Leif Rosenblad 2 V+1 Kn -110 15/9
Greta Schöön - Stig Persson Gunlis Åberg - Mona Andersson 3 V= 3 -110 15/9
Britta-Lena Rundcrantz - Sonja Christensson Gunilla Wallin - Christina Leander 3 V= 3 -110 15/9
Willy Landgren - Bibi Jönsson Bertil Cohen - Jörgen Cohen 2 V+2 3 -130 5/19
Ulla Hellqvist - Birgitta Strand Jan-Erik Ohlsson - Ulf Andersson 3 V+1 2 -130 5/19
Lennart Lindahl - Rutger Persson Stig Unoson - Agneta Johansson 2NT Ö+1 5 -150 2/22
Bodil Wikström - Kjell-Erik Nordgren Göran Nyqvist - Sten Sjöström 3 S-2 E -200 0/24

Bricka 5

BK Bridgehuset, Malmö, Sverige 2014.05.26

Nord giv
N-S i zon
83
EK72
E1096
kn98
E102
D96
32
76532
KD765
105
Kkn75
KD
kn94
kn843
D84
E104

Optimalt kontrakt: 2 Ö= -110
 NT
N57846
S57846
Ö76587
V76587
Nord-Syd Öst-Väst  Kontrakt   Utspel   Resultat   NS/ÖV 
Lisbeth Greisson - Gun Jensen-Carlén Göran Öhrn - Stig Persson 3 N= 8 140 24/0
Agneta Larsson - Sven-Arne Larsson Göran Mattsson - Marie-Louise Mattsson 2 N= K 110 21/3
Gunilla Wallin - Christina Leander Ulf Ohlsson - Marianne Olsson 2 N= K 110 21/3
Jan-Erik Ohlsson - Ulf Andersson Cornelia Tiller - Calle Erlandsson 3 Ö-2 Kn 100 18/6
Stig Unoson - Agneta Johansson Gun-Lis Ohlsson - Gull-Lis Andersson 3 Ö-1 Kn 50 14/10
Hans Ryning - Kjell Öberg Hans Henrik Ramel - Leif Rosenblad 2 Ö-1 4 50 14/10
Ingrid Modén-Öberg - Barbro Jönnson Willy Landgren - Bibi Jönsson 2 Ö-1 9 50 14/10
Ester Schneider - Gunvor Dieden Ulla Hellqvist - Birgitta Strand 2 Ö= 3 -110 10/14
Monica Mattsson - Gunilla Oredsson Greta Schöön - Stig Persson 2 Ö+1 3 -140 4/20
Bertil Cohen - Jörgen Cohen Bodil Wikström - Kjell-Erik Nordgren 3 Ö= 3 -140 4/20
Gunlis Åberg - Mona Andersson Göran Nyqvist - Sten Sjöström 3 Ö= Kn -140 4/20
Britta-Lena Rundcrantz - Sonja Christensson Kent Bengtsson - Ingrid Bengtsson 2 Ö+1 4 -140 4/20
Lennart Lindahl - Rutger Persson Marianne Servin - Ulla Öberg 2 Ö+1 8 -140 4/20

Bricka 6

BK Bridgehuset, Malmö, Sverige 2014.05.26

Öst giv
Ö-V i zon
9
10972
EKD106
kn73
EDkn85
E53
5
EK105
K106
kn64
974
D986
7432
KD8
kn832
42

Optimalt kontrakt: 5D S-2 -300
 NT
N29633
S29633
Ö1146108
V1145108
Nord-Syd Öst-Väst  Kontrakt   Utspel   Resultat   NS/ÖV 
Lisbeth Greisson - Gun Jensen-Carlén Göran Öhrn - Stig Persson 4 V-2 E 200 24/0
Ester Schneider - Gunvor Dieden Ulla Hellqvist - Birgitta Strand 4 V-1 D 100 21/3
Bertil Cohen - Jörgen Cohen Bodil Wikström - Kjell-Erik Nordgren 4 V-1 E 100 21/3
Ingrid Modén-Öberg - Barbro Jönnson Willy Landgren - Bibi Jönsson 4 N-2 K -100 18/6
Monica Mattsson - Gunilla Oredsson Greta Schöön - Stig Persson 2 V+1 E -140 16/8
Agneta Larsson - Sven-Arne Larsson Göran Mattsson - Marie-Louise Mattsson 2 V+2 K -170 10/14
Gunilla Wallin - Christina Leander Ulf Ohlsson - Marianne Olsson 3 V+1 E -170 10/14
Jan-Erik Ohlsson - Ulf Andersson Cornelia Tiller - Calle Erlandsson 3 V+1 E -170 10/14
Gunlis Åberg - Mona Andersson Göran Nyqvist - Sten Sjöström 3 V+1 E -170 10/14
Britta-Lena Rundcrantz - Sonja Christensson Kent Bengtsson - Ingrid Bengtsson 2 V+2 E -170 10/14
Stig Unoson - Agneta Johansson Gun-Lis Ohlsson - Gull-Lis Andersson 4 Ö= E -620 2/22
Hans Ryning - Kjell Öberg Hans Henrik Ramel - Leif Rosenblad 4 V= E -620 2/22
Lennart Lindahl - Rutger Persson Marianne Servin - Ulla Öberg 4 V= E -620 2/22

Bricka 7

BK Bridgehuset, Malmö, Sverige 2014.05.26

Syd giv
alla i zon
KD963
kn8
9863
K5
kn87
97643

Dkn842
10542
K102
Ekn52
106
E
ED5
KD1074
E973

Optimalt kontrakt: 6 S= 1370
 NT
N81271011
S81271110
Ö51622
V41622
Nord-Syd Öst-Väst  Kontrakt   Utspel   Resultat   NS/ÖV 
Gunilla Wallin - Christina Leander Gunlis Åberg - Mona Andersson 6D S= 9 1540 24/0
Hans Ryning - Kjell Öberg Bertil Cohen - Jörgen Cohen 3NT S+2 4 660 21/3
Cornelia Tiller - Calle Erlandsson Göran Nyqvist - Sten Sjöström 3NT N+2 3 660 21/3
Jan-Erik Ohlsson - Ulf Andersson Monica Mattsson - Gunilla Oredsson 3NT S+1 D 630 16/8
Britta-Lena Rundcrantz - Sonja Christensson Ulf Ohlsson - Marianne Olsson 3NT S+1 2 630 16/8
Ingrid Modén-Öberg - Barbro Jönnson Lisbeth Greisson - Gun Jensen-Carlén 3NT S+1 4 630 16/8
Ester Schneider - Gunvor Dieden Bodil Wikström - Kjell-Erik Nordgren 3NT S= D 600 11/13
Kent Bengtsson - Ingrid Bengtsson Gun-Lis Ohlsson - Gull-Lis Andersson 3NT S= D 600 11/13
Marianne Servin - Ulla Öberg Stig Unoson - Agneta Johansson 3 N+3 Kn 170 8/16
Göran Öhrn - Stig Persson Agneta Larsson - Sven-Arne Larsson 4 S+1 7 150 5/19
Lennart Lindahl - Rutger Persson Hans Henrik Ramel - Leif Rosenblad 3 S+2 3 150 5/19
Greta Schöön - Stig Persson Göran Mattsson - Marie-Louise Mattsson 2 S+2 2 130 2/22
Ulla Hellqvist - Birgitta Strand Willy Landgren - Bibi Jönsson 3NT S-1 9 -100 0/24

Bricka 8

BK Bridgehuset, Malmö, Sverige 2014.05.26

Väst giv
ingen i zon
2
K2
E87642
EK62
87
93
KD1093
9743
D106543
ED10
5
1085
EKkn9
kn87654
kn
Dkn

Optimalt kontrakt: 5NT N= 460
 NT
N8911911
S8811811
Ö34242
V34242
Nord-Syd Öst-Väst  Kontrakt   Utspel   Resultat   NS/ÖV 
Britta-Lena Rundcrantz - Sonja Christensson Ulf Ohlsson - Marianne Olsson 3NT S+2 7 460 24/0
Ingrid Modén-Öberg - Barbro Jönnson Lisbeth Greisson - Gun Jensen-Carlén 5 S= 8 450 21/3
Lennart Lindahl - Rutger Persson Hans Henrik Ramel - Leif Rosenblad 5 S= 8 450 21/3
Marianne Servin - Ulla Öberg Stig Unoson - Agneta Johansson 3NT S+1 8 430 18/6
Gunilla Wallin - Christina Leander Gunlis Åberg - Mona Andersson 3NT S= 3 400 16/8
Hans Ryning - Kjell Öberg Bertil Cohen - Jörgen Cohen 3 S+2 8 200 14/10
Greta Schöön - Stig Persson Göran Mattsson - Marie-Louise Mattsson 3 S+1 7 170 12/12
Ulla Hellqvist - Birgitta Strand Willy Landgren - Bibi Jönsson 2 Ö-3 Kn 150 10/14
Ester Schneider - Gunvor Dieden Bodil Wikström - Kjell-Erik Nordgren 4 N-1 6 -50 5/19
Jan-Erik Ohlsson - Ulf Andersson Monica Mattsson - Gunilla Oredsson 3NT N-1 4 -50 5/19
Göran Öhrn - Stig Persson Agneta Larsson - Sven-Arne Larsson 3 S-1 7 -50 5/19
Cornelia Tiller - Calle Erlandsson Göran Nyqvist - Sten Sjöström 4 S-1 5 -50 5/19
Kent Bengtsson - Ingrid Bengtsson Gun-Lis Ohlsson - Gull-Lis Andersson 3NT S-3 6 -150 0/24

Bricka 9

BK Bridgehuset, Malmö, Sverige 2014.05.26

Nord giv
Ö-V i zon
K10
EKkn
D982
ED94
D42
D65432
EK10
kn
kn98765
87
76
1075
E3
109
kn543
K8632

Optimalt kontrakt: 4NT N= 430
 NT
N10117610
S10117610
Ö22672
V22672
Nord-Syd Öst-Väst  Kontrakt   Utspel   Resultat   NS/ÖV 
Ester Schneider - Gunvor Dieden Göran Öhrn - Stig Persson 3NT N+2 5 460 24/0
Gunilla Wallin - Christina Leander Agneta Larsson - Sven-Arne Larsson 3NT N+1 7 430 19/5
Kent Bengtsson - Ingrid Bengtsson Greta Schöön - Stig Persson 3NT N+1 7 430 19/5
Göran Nyqvist - Sten Sjöström Jan-Erik Ohlsson - Ulf Andersson 3NT N+1 9 430 19/5
Lennart Lindahl - Rutger Persson Bodil Wikström - Kjell-Erik Nordgren 3NT N+1 8 430 19/5
Hans Henrik Ramel - Leif Rosenblad Marianne Servin - Ulla Öberg 3NT N= 8 400 12/12
Gunlis Åberg - Mona Andersson Lisbeth Greisson - Gun Jensen-Carlén 3NT N= 5 400 12/12
Cornelia Tiller - Calle Erlandsson Göran Mattsson - Marie-Louise Mattsson 3NT N= 9 400 12/12
Ingrid Modén-Öberg - Barbro Jönnson Ulla Hellqvist - Birgitta Strand 2NT S+3 E 210 8/16
Willy Landgren - Bibi Jönsson Hans Ryning - Kjell Öberg 2NT N+1 6 150 6/18
Ulf Ohlsson - Marianne Olsson Stig Unoson - Agneta Johansson 4 N= 8 130 3/21
Monica Mattsson - Gunilla Oredsson Bertil Cohen - Jörgen Cohen 3 N+1 8 130 3/21
Britta-Lena Rundcrantz - Sonja Christensson Gun-Lis Ohlsson - Gull-Lis Andersson 2 V-1 K 100 0/24

Bricka 10

BK Bridgehuset, Malmö, Sverige 2014.05.26

Öst giv
alla i zon
72
D63
KD874
1032
96543
E98
kn10
K96
Ekn10
kn1054
E52
D75
KD8
K72
963
Ekn84

Optimalt kontrakt: 2 Ö= -110
 NT
N78657
S78657
Ö65785
V65785
Nord-Syd Öst-Väst  Kontrakt   Utspel   Resultat   NS/ÖV 
Hans Henrik Ramel - Leif Rosenblad Marianne Servin - Ulla Öberg 3 Ö-2 9 200 24/0
Britta-Lena Rundcrantz - Sonja Christensson Gun-Lis Ohlsson - Gull-Lis Andersson 2NT S= 6 120 21/3
Ingrid Modén-Öberg - Barbro Jönnson Ulla Hellqvist - Birgitta Strand 1NT S+1 8 120 21/3
Ester Schneider - Gunvor Dieden Göran Öhrn - Stig Persson 3 N= 10 110 18/6
Monica Mattsson - Gunilla Oredsson Bertil Cohen - Jörgen Cohen 2 V-1 K 100 16/8
Ulf Ohlsson - Marianne Olsson Stig Unoson - Agneta Johansson 1NT S= 5 90 13/11
Cornelia Tiller - Calle Erlandsson Göran Mattsson - Marie-Louise Mattsson 2 N= Kn 90 13/11
Lennart Lindahl - Rutger Persson Bodil Wikström - Kjell-Erik Nordgren 1 V= K -80 10/14
Göran Nyqvist - Sten Sjöström Jan-Erik Ohlsson - Ulf Andersson 2NT S-1 9 -100 8/16
Kent Bengtsson - Ingrid Bengtsson Greta Schöön - Stig Persson 2 V= 4 -110 5/19
Willy Landgren - Bibi Jönsson Hans Ryning - Kjell Öberg 2 V= K -110 5/19
Gunlis Åberg - Mona Andersson Lisbeth Greisson - Gun Jensen-Carlén 2 V+1 3 -140 2/22
Gunilla Wallin - Christina Leander Agneta Larsson - Sven-Arne Larsson 2NT S-2 8 -200 0/24

Bricka 11

BK Bridgehuset, Malmö, Sverige 2014.05.26

Syd giv
ingen i zon
KD1075
kn1054
8
kn43
94
ED73
kn1053
E109
Ekn632
K6
EK7
D86
8
982
D9642
K752

Optimalt kontrakt: 4NT V= -430
 NT
N43343
S43343
Ö91010910
V91010910
Nord-Syd Öst-Väst  Kontrakt   Utspel   Resultat   NS/ÖV 
Bodil Wikström - Kjell-Erik Nordgren Hans Henrik Ramel - Leif Rosenblad 4 V-1 K 50 21/3
Gunilla Wallin - Christina Leander Willy Landgren - Bibi Jönsson 4 Ö-1 6 50 21/3
Bertil Cohen - Jörgen Cohen Cornelia Tiller - Calle Erlandsson 3NT Ö-1 2 50 21/3
Lisbeth Greisson - Gun Jensen-Carlén Ester Schneider - Gunvor Dieden 4 Ö-1 4 50 21/3
Jan-Erik Ohlsson - Ulf Andersson Göran Öhrn - Stig Persson 2NT Ö+2 4 -180 16/8
Gun-Lis Ohlsson - Gull-Lis Andersson Marianne Servin - Ulla Öberg 3NT Ö= 6 -400 11/13
Stig Unoson - Agneta Johansson Britta-Lena Rundcrantz - Sonja Christensson 3NT V= Kn -400 11/13
Ulf Ohlsson - Marianne Olsson Monica Mattsson - Gunilla Oredsson 3NT Ö= 8 -400 11/13
Greta Schöön - Stig Persson Ulla Hellqvist - Birgitta Strand 3NT Ö= 4 -400 11/13
Kent Bengtsson - Ingrid Bengtsson Hans Ryning - Kjell Öberg 3NT Ö+1 9 -430 3/21
Göran Mattsson - Marie-Louise Mattsson Göran Nyqvist - Sten Sjöström 3NT Ö+1 2 -430 3/21
Ingrid Modén-Öberg - Barbro Jönnson Gunlis Åberg - Mona Andersson 3NT Ö+1 4 -430 3/21
Lennart Lindahl - Rutger Persson Agneta Larsson - Sven-Arne Larsson 3NT Ö+1 2 -430 3/21

Bricka 12

BK Bridgehuset, Malmö, Sverige 2014.05.26

Väst giv
N-S i zon
95
8753
D10652
K6
Ekn
EKkn2
Kkn843
E10
K1083
1064
97
kn875
D7642
D9
E
D9432

Optimalt kontrakt: 4NT V= -430
 NT
N53353
S53363
Ö8910710
V8910710
Nord-Syd Öst-Väst  Kontrakt   Utspel   Resultat   NS/ÖV 
Lisbeth Greisson - Gun Jensen-Carlén Ester Schneider - Gunvor Dieden 3NT V-2 2 100 22/2
Greta Schöön - Stig Persson Ulla Hellqvist - Birgitta Strand 3NT V-2 5 100 22/2
Ingrid Modén-Öberg - Barbro Jönnson Gunlis Åberg - Mona Andersson 3NT V-2 5 100 22/2
Stig Unoson - Agneta Johansson Britta-Lena Rundcrantz - Sonja Christensson 3NT Ö-1 6 50 15/9
Ulf Ohlsson - Marianne Olsson Monica Mattsson - Gunilla Oredsson 3NT V-1 2 50 15/9
Jan-Erik Ohlsson - Ulf Andersson Göran Öhrn - Stig Persson 3NT V-1 5 50 15/9
Bertil Cohen - Jörgen Cohen Cornelia Tiller - Calle Erlandsson 3NT Ö-1 4 50 15/9
Göran Mattsson - Marie-Louise Mattsson Göran Nyqvist - Sten Sjöström 1 V+2 5 -110 10/14
Gun-Lis Ohlsson - Gull-Lis Andersson Marianne Servin - Ulla Öberg 3NT Ö= 4 -400 6/18
Bodil Wikström - Kjell-Erik Nordgren Hans Henrik Ramel - Leif Rosenblad 3NT V= 5 -400 6/18
Lennart Lindahl - Rutger Persson Agneta Larsson - Sven-Arne Larsson 3NT Ö= 2 -400 6/18
Kent Bengtsson - Ingrid Bengtsson Hans Ryning - Kjell Öberg 3NT Ö+1 7 -430 2/22
Gunilla Wallin - Christina Leander Willy Landgren - Bibi Jönsson 5D S-6 E -1700 0/24

Bricka 13

BK Bridgehuset, Malmö, Sverige 2014.05.26

Nord giv
alla i zon
E9843

EKDkn75
92
kn
D107643
92
ED84
1076
EK85
83
kn763
KD52
kn92
1064
K105

Optimalt kontrakt: 7D Ö-4 1100
 NT
N4114115
S4114125
Ö72912
V72912
Nord-Syd Öst-Väst  Kontrakt   Utspel   Resultat   NS/ÖV 
Ulla Hellqvist - Birgitta Strand Gunilla Wallin - Christina Leander 5D N= E 750 24/0
Stig Unoson - Agneta Johansson Hans Henrik Ramel - Leif Rosenblad 4 N+2 E 680 18/6
Agneta Larsson - Sven-Arne Larsson Bodil Wikström - Kjell-Erik Nordgren 4 S+2 Kn 680 18/6
Kent Bengtsson - Ingrid Bengtsson Lisbeth Greisson - Gun Jensen-Carlén 4 N+2 E 680 18/6
Ingrid Modén-Öberg - Barbro Jönnson Greta Schöön - Stig Persson 4 N+2 K 680 18/6
Lennart Lindahl - Rutger Persson Hans Ryning - Kjell Öberg 4 N+2 E 680 18/6
Gun-Lis Ohlsson - Gull-Lis Andersson Jan-Erik Ohlsson - Ulf Andersson 4 N+1 E 650 10/14
Marianne Servin - Ulla Öberg Britta-Lena Rundcrantz - Sonja Christensson 4 S+1 9 650 10/14
Göran Nyqvist - Sten Sjöström Willy Landgren - Bibi Jönsson 5 S= 6 650 10/14
Ulf Ohlsson - Marianne Olsson Ester Schneider - Gunvor Dieden 4 S= 7 620 5/19
Bertil Cohen - Jörgen Cohen Göran Mattsson - Marie-Louise Mattsson 4 N= E 620 5/19
Monica Mattsson - Gunilla Oredsson Gunlis Åberg - Mona Andersson 3 S+3 E 230 2/22
Göran Öhrn - Stig Persson Cornelia Tiller - Calle Erlandsson 4 N= 3 130 0/24

Bricka 14

BK Bridgehuset, Malmö, Sverige 2014.05.26

Öst giv
ingen i zon
KDkn4
KDkn64
D53
10
62
932
E1098
KD83
E7
10
K7642
E7542
109853
E875
kn
kn96

Optimalt kontrakt: 6D S-2 -300
 NT
N111092
S111092
Ö1112338
V1112338
Nord-Syd Öst-Väst  Kontrakt   Utspel   Resultat   NS/ÖV 
Kent Bengtsson - Ingrid Bengtsson Lisbeth Greisson - Gun Jensen-Carlén 4 N= 2 420 24/0
Marianne Servin - Ulla Öberg Britta-Lena Rundcrantz - Sonja Christensson 3 N+1 E 170 20/4
Bertil Cohen - Jörgen Cohen Göran Mattsson - Marie-Louise Mattsson 3 N+1 E 170 20/4
Ingrid Modén-Öberg - Barbro Jönnson Greta Schöön - Stig Persson 3 N+1 E 170 20/4
Ulf Ohlsson - Marianne Olsson Ester Schneider - Gunvor Dieden 3 N= E 140 16/8
Agneta Larsson - Sven-Arne Larsson Bodil Wikström - Kjell-Erik Nordgren 5 N-1 E -50 11/13
Monica Mattsson - Gunilla Oredsson Gunlis Åberg - Mona Andersson 4 N-1 E -50 11/13
Göran Nyqvist - Sten Sjöström Willy Landgren - Bibi Jönsson 5 N-1 E -50 11/13
Lennart Lindahl - Rutger Persson Hans Ryning - Kjell Öberg 4 N-1 E -50 11/13
Stig Unoson - Agneta Johansson Hans Henrik Ramel - Leif Rosenblad 4 Ö= 7 -130 6/18
Göran Öhrn - Stig Persson Cornelia Tiller - Calle Erlandsson 4 Ö+2 5 -170 4/20
Gun-Lis Ohlsson - Gull-Lis Andersson Jan-Erik Ohlsson - Ulf Andersson 5 Ö= E -400 2/22
Ulla Hellqvist - Birgitta Strand Gunilla Wallin - Christina Leander 5 Ö+1 E -420 0/24

Bricka 15

BK Bridgehuset, Malmö, Sverige 2014.05.26

Syd giv
N-S i zon
kn10652
106
105
E732
D943
D98742
kn7
D

EK
EK9432
K8654
EK87
kn53
D86
kn109

Optimalt kontrakt: 4 V= -420
 NT
N42365
S42365
Ö8111077
V8101077
Nord-Syd Öst-Väst  Kontrakt   Utspel   Resultat   NS/ÖV 
Hans Ryning - Kjell Öberg Agneta Larsson - Sven-Arne Larsson 4 V-3 2 150 23/1
Willy Landgren - Bibi Jönsson Cornelia Tiller - Calle Erlandsson 5 V-3 E 150 23/1
Marianne Servin - Ulla Öberg Bodil Wikström - Kjell-Erik Nordgren 5 Ö-1 10 50 15/9
Monica Mattsson - Gunilla Oredsson Ingrid Modén-Öberg - Barbro Jönnson 4 V-1 Kn 50 15/9
Jan-Erik Ohlsson - Ulf Andersson Greta Schöön - Stig Persson 4 V-1 5 50 15/9
Göran Mattsson - Marie-Louise Mattsson Lisbeth Greisson - Gun Jensen-Carlén 4 V-1 Kn 50 15/9
Göran Öhrn - Stig Persson Bertil Cohen - Jörgen Cohen 3NT V-1 6 50 15/9
Gunlis Åberg - Mona Andersson Kent Bengtsson - Ingrid Bengtsson 4 V-1 10 50 15/9
Stig Unoson - Agneta Johansson Göran Nyqvist - Sten Sjöström 4 Ö= E -130 7/17
Britta-Lena Rundcrantz - Sonja Christensson Hans Henrik Ramel - Leif Rosenblad 3 Ö+1 E -130 7/17
Ulf Ohlsson - Marianne Olsson Ulla Hellqvist - Birgitta Strand 3 S-2 D -200 4/20
Gun-Lis Ohlsson - Gull-Lis Andersson Gunilla Wallin - Christina Leander 4 V+1 E -450 2/22
Lennart Lindahl - Rutger Persson Ester Schneider - Gunvor Dieden 4D Ö= E -510 0/24

Bricka 16

BK Bridgehuset, Malmö, Sverige 2014.05.26

Väst giv
Ö-V i zon
K105
D
EDkn106
K862
D83
K75432
92
109
642
8
K853
EDkn54
Ekn97
Ekn1096
74
73

Optimalt kontrakt: 4 N= 420
 NT
N798109
S79899
Ö53534
V63534
Nord-Syd Öst-Väst  Kontrakt   Utspel   Resultat   NS/ÖV 
Hans Ryning - Kjell Öberg Agneta Larsson - Sven-Arne Larsson 3NT S= 3 400 22/2
Jan-Erik Ohlsson - Ulf Andersson Greta Schöön - Stig Persson 3NT N= E 400 22/2
Göran Mattsson - Marie-Louise Mattsson Lisbeth Greisson - Gun Jensen-Carlén 3NT N= E 400 22/2
Ulf Ohlsson - Marianne Olsson Ulla Hellqvist - Birgitta Strand 2NT N+1 4 150 18/6
Britta-Lena Rundcrantz - Sonja Christensson Hans Henrik Ramel - Leif Rosenblad 2NT N= 8 120 16/8
Gun-Lis Ohlsson - Gull-Lis Andersson Gunilla Wallin - Christina Leander 3NT S-1 5 -50 11/13
Stig Unoson - Agneta Johansson Göran Nyqvist - Sten Sjöström 3NT N-1 Kn -50 11/13
Göran Öhrn - Stig Persson Bertil Cohen - Jörgen Cohen 3NT N-1 4 -50 11/13
Gunlis Åberg - Mona Andersson Kent Bengtsson - Ingrid Bengtsson 3NT N-1 4 -50 11/13
Marianne Servin - Ulla Öberg Bodil Wikström - Kjell-Erik Nordgren 3NT S-2 10 -100 5/19
Willy Landgren - Bibi Jönsson Cornelia Tiller - Calle Erlandsson 3NT N-2 8 -100 5/19
Monica Mattsson - Gunilla Oredsson Ingrid Modén-Öberg - Barbro Jönnson 4 S-3 10 -150 1/23
Lennart Lindahl - Rutger Persson Ester Schneider - Gunvor Dieden 4 S-3 10 -150 1/23

Bricka 17

BK Bridgehuset, Malmö, Sverige 2014.05.26

Nord giv
ingen i zon
94
Kkn86
EK42
1064
KD53
93
D983
K95
kn876
D10742
7
E87
E102
E5
kn1065
Dkn32

Optimalt kontrakt: 3D Ö-1 100
 NT
N89658
S89658
Ö54685
V54685
Nord-Syd Öst-Väst  Kontrakt   Utspel   Resultat   NS/ÖV 
Hans Henrik Ramel - Leif Rosenblad Agneta Larsson - Sven-Arne Larsson 1 N+2 7 140 24/0
Stig Unoson - Agneta Johansson Kent Bengtsson - Ingrid Bengtsson 2 N+2 E 130 22/2
Ester Schneider - Gunvor Dieden Hans Ryning - Kjell Öberg 2NT S= 5 120 19/5
Britta-Lena Rundcrantz - Sonja Christensson Bodil Wikström - Kjell-Erik Nordgren 2NT S= 3 120 19/5
Göran Nyqvist - Sten Sjöström Monica Mattsson - Gunilla Oredsson 2 S= K 90 15/9
Bertil Cohen - Jörgen Cohen Ulla Hellqvist - Birgitta Strand 1NT S= 3 90 15/9
Willy Landgren - Bibi Jönsson Göran Öhrn - Stig Persson 3 V-1 K 50 12/12
Greta Schöön - Stig Persson Ulf Ohlsson - Marianne Olsson Pass   10/14
Jan-Erik Ohlsson - Ulf Andersson Ingrid Modén-Öberg - Barbro Jönnson 3 S-1 9 -50 8/16
Gun-Lis Ohlsson - Gull-Lis Andersson Gunlis Åberg - Mona Andersson 3NT S-2 3 -100 6/18
Marianne Servin - Ulla Öberg Göran Mattsson - Marie-Louise Mattsson 2NT S-3 3 -150 3/21
Lisbeth Greisson - Gun Jensen-Carlén Cornelia Tiller - Calle Erlandsson 3 N-3 7 -150 3/21
Lennart Lindahl - Rutger Persson Gunilla Wallin - Christina Leander 3NT S-5 5 -250 0/24

Bricka 18

BK Bridgehuset, Malmö, Sverige 2014.05.26

Öst giv
N-S i zon
532
Dkn873

EKD84
Dkn
K52
K10964
953
K98
E1064
kn32
1076
E10764
9
ED875
kn2

Optimalt kontrakt: 4 S= 620
 NT
N978107
S978108
Ö36535
V36535
Nord-Syd Öst-Väst  Kontrakt   Utspel   Resultat   NS/ÖV 
Gun-Lis Ohlsson - Gull-Lis Andersson Gunlis Åberg - Mona Andersson 4 S= 4 620 17/7
Stig Unoson - Agneta Johansson Kent Bengtsson - Ingrid Bengtsson 4 S= 4 620 17/7
Marianne Servin - Ulla Öberg Göran Mattsson - Marie-Louise Mattsson 4 S= 4 620 17/7
Ester Schneider - Gunvor Dieden Hans Ryning - Kjell Öberg 4 S= D 620 17/7
Jan-Erik Ohlsson - Ulf Andersson Ingrid Modén-Öberg - Barbro Jönnson 4 S= 9 620 17/7
Bertil Cohen - Jörgen Cohen Ulla Hellqvist - Birgitta Strand 4 S= 10 620 17/7
Lisbeth Greisson - Gun Jensen-Carlén Cornelia Tiller - Calle Erlandsson 4 S= 4 620 17/7
Lennart Lindahl - Rutger Persson Gunilla Wallin - Christina Leander 4 S= 9 620 17/7
Göran Nyqvist - Sten Sjöström Monica Mattsson - Gunilla Oredsson 3 N= 8 110 8/16
Willy Landgren - Bibi Jönsson Göran Öhrn - Stig Persson 4 S-1 2 -100 5/19
Britta-Lena Rundcrantz - Sonja Christensson Bodil Wikström - Kjell-Erik Nordgren 4 S-1 9 -100 5/19
Hans Henrik Ramel - Leif Rosenblad Agneta Larsson - Sven-Arne Larsson 3NT N-2 7 -200 1/23
Greta Schöön - Stig Persson Ulf Ohlsson - Marianne Olsson 3 S-2 4 -200 1/23

Bricka 19

BK Bridgehuset, Malmö, Sverige 2014.05.26

Syd giv
Ö-V i zon
Dkn5
3
KD43
ED1054
K2
952
E107
Kkn732
E964
ED106
862
86
10873
Kkn874
kn95
9

Optimalt kontrakt: 2 S= 110
 NT
N67687
S67687
Ö65655
V75655
Nord-Syd Öst-Väst  Kontrakt   Utspel   Resultat   NS/ÖV 
Britta-Lena Rundcrantz - Sonja Christensson Agneta Larsson - Sven-Arne Larsson 2 V-4 3 400 24/0
Marianne Servin - Ulla Öberg Ulf Ohlsson - Marianne Olsson 1NT V-2 3 200 21/3
Göran Mattsson - Marie-Louise Mattsson Jan-Erik Ohlsson - Ulf Andersson 3 Ö-2 9 200 21/3
Gunilla Wallin - Christina Leander Ester Schneider - Gunvor Dieden 2NT N+1 4 150 18/6
Monica Mattsson - Gunilla Oredsson Gun-Lis Ohlsson - Gull-Lis Andersson 2 N= 8 90 15/9
Ingrid Modén-Öberg - Barbro Jönnson Göran Nyqvist - Sten Sjöström 2 N= 2 90 15/9
Hans Henrik Ramel - Leif Rosenblad Bertil Cohen - Jörgen Cohen 1NT N-1 4 -50 8/16
Kent Bengtsson - Ingrid Bengtsson Lennart Lindahl - Rutger Persson 2 N-1 E -50 8/16
Göran Öhrn - Stig Persson Gunlis Åberg - Mona Andersson 1 N-1 6 -50 8/16
Lisbeth Greisson - Gun Jensen-Carlén Willy Landgren - Bibi Jönsson 3 N-1 8 -50 8/16
Ulla Hellqvist - Birgitta Strand Cornelia Tiller - Calle Erlandsson 2 N-1 2 -50 8/16
Stig Unoson - Agneta Johansson Greta Schöön - Stig Persson 3NT S-2 3 -100 1/23
Bodil Wikström - Kjell-Erik Nordgren Hans Ryning - Kjell Öberg 2 N-2 8 -100 1/23

Bricka 20

BK Bridgehuset, Malmö, Sverige 2014.05.26

Väst giv
alla i zon
104
kn642
EK654
kn7
EKkn85
D5
9
K9642
D962
EK107
kn72
D10
73
983
D1083
E853

Optimalt kontrakt: 5 V= -650
 NT
N17314
S17314
Ö969117
V969117
Nord-Syd Öst-Väst  Kontrakt   Utspel   Resultat   NS/ÖV 
Stig Unoson - Agneta Johansson Greta Schöön - Stig Persson 4 V-1 E 100 23/1
Marianne Servin - Ulla Öberg Ulf Ohlsson - Marianne Olsson 3NT Ö-1 3 100 23/1
Gunilla Wallin - Christina Leander Ester Schneider - Gunvor Dieden 4 V= E -620 19/5
Ulla Hellqvist - Birgitta Strand Cornelia Tiller - Calle Erlandsson 4 V= E -620 19/5
Hans Henrik Ramel - Leif Rosenblad Bertil Cohen - Jörgen Cohen 4 V+1 E -650 8/16
Bodil Wikström - Kjell-Erik Nordgren Hans Ryning - Kjell Öberg 4 V+1 E -650 8/16
Kent Bengtsson - Ingrid Bengtsson Lennart Lindahl - Rutger Persson 4 V+1 E -650 8/16
Monica Mattsson - Gunilla Oredsson Gun-Lis Ohlsson - Gull-Lis Andersson 4 V+1 E -650 8/16
Göran Mattsson - Marie-Louise Mattsson Jan-Erik Ohlsson - Ulf Andersson 4 V+1 E -650 8/16
Göran Öhrn - Stig Persson Gunlis Åberg - Mona Andersson 4 V+1 E -650 8/16
Lisbeth Greisson - Gun Jensen-Carlén Willy Landgren - Bibi Jönsson 4 V+1 E -650 8/16
Britta-Lena Rundcrantz - Sonja Christensson Agneta Larsson - Sven-Arne Larsson 4 V+1 E -650 8/16
Ingrid Modén-Öberg - Barbro Jönnson Göran Nyqvist - Sten Sjöström 4 V+1 K -650 8/16

Bricka 21

BK Bridgehuset, Malmö, Sverige 2014.05.26

Nord giv
N-S i zon
E8732
Ekn72
103
E8
Kkn1054
D43
K54
kn2
6
85
D9876
D10753
D9
K1096
Ekn2
K964

Optimalt kontrakt: 4 N= 620
 NT
N881099
S881099
Ö55244
V55244
Nord-Syd Öst-Väst  Kontrakt   Utspel   Resultat   NS/ÖV 
Bodil Wikström - Kjell-Erik Nordgren Göran Öhrn - Stig Persson 2D V-5 E 1100 24/0
Jan-Erik Ohlsson - Ulf Andersson Stig Unoson - Agneta Johansson 3NT S+1 Kn 630 21/3
Ingrid Modén-Öberg - Barbro Jönnson Göran Mattsson - Marie-Louise Mattsson 3NT S+1 4 630 21/3
Hans Henrik Ramel - Leif Rosenblad Gun-Lis Ohlsson - Gull-Lis Andersson 4 N= 6 620 15/9
Agneta Larsson - Sven-Arne Larsson Ester Schneider - Gunvor Dieden 4 N= 6 620 15/9
Willy Landgren - Bibi Jönsson Greta Schöön - Stig Persson 4 S= Kn 620 15/9
Gunlis Åberg - Mona Andersson Cornelia Tiller - Calle Erlandsson 4 N= 5 620 15/9
Kent Bengtsson - Ingrid Bengtsson Gunilla Wallin - Christina Leander 3NT S= 4 600 10/14
Ulla Hellqvist - Birgitta Strand Lisbeth Greisson - Gun Jensen-Carlén 3 N+1 Kn 170 8/16
Ulf Ohlsson - Marianne Olsson Lennart Lindahl - Rutger Persson 3 S= 2 140 6/18
Marianne Servin - Ulla Öberg Monica Mattsson - Gunilla Oredsson 4 S-1 Kn -100 3/21
Britta-Lena Rundcrantz - Sonja Christensson Hans Ryning - Kjell Öberg 3NT S-1 4 -100 3/21
Bertil Cohen - Jörgen Cohen Göran Nyqvist - Sten Sjöström 4 N-2 6 -200 0/24

Bricka 22

BK Bridgehuset, Malmö, Sverige 2014.05.26

Öst giv
Ö-V i zon
107
ED109
KDkn873
E
K953
87
10542
952
EDkn64
542
96
1087
82
Kkn63
E
KDkn643

Optimalt kontrakt: 5 S= 450
 NT
N11111178
S11111178
Ö00060
V00060
Nord-Syd Öst-Väst  Kontrakt   Utspel   Resultat   NS/ÖV 
Agneta Larsson - Sven-Arne Larsson Ester Schneider - Gunvor Dieden 4 S+3 2 510 21/3
Kent Bengtsson - Ingrid Bengtsson Gunilla Wallin - Christina Leander 4 N+3 9 510 21/3
Ulla Hellqvist - Birgitta Strand Lisbeth Greisson - Gun Jensen-Carlén 4 N+3 10 510 21/3
Britta-Lena Rundcrantz - Sonja Christensson Hans Ryning - Kjell Öberg 4 S+3 8 510 21/3
Gunlis Åberg - Mona Andersson Cornelia Tiller - Calle Erlandsson 4 S+2 5 480 16/8
Marianne Servin - Ulla Öberg Monica Mattsson - Gunilla Oredsson 5 S= 3 450 11/13
Bodil Wikström - Kjell-Erik Nordgren Göran Öhrn - Stig Persson 5 S= 3 450 11/13
Jan-Erik Ohlsson - Ulf Andersson Stig Unoson - Agneta Johansson 4 S+1 5 450 11/13
Willy Landgren - Bibi Jönsson Greta Schöön - Stig Persson 5 S= 5 450 11/13
Hans Henrik Ramel - Leif Rosenblad Gun-Lis Ohlsson - Gull-Lis Andersson 5 S+2 8 440 6/18
Ulf Ohlsson - Marianne Olsson Lennart Lindahl - Rutger Persson 3NT S= 5 400 3/21
Ingrid Modén-Öberg - Barbro Jönnson Göran Mattsson - Marie-Louise Mattsson 3NT N= E 400 3/21
Bertil Cohen - Jörgen Cohen Göran Nyqvist - Sten Sjöström 6 S-1 K -50 0/24