Kommande tävlingar
17/04 Laholms BK - Guldtävling
08/05 Guld-IAF - BK S:t Erik
01/07 Ölandsveckan 2021 - A-final
Rapporterade tävlingar
24/10 SM Par Junior, direktfinal
01/08 Gröna Hissen guldstänk
15/02 Munka Ljungby BS - Guldtävling
Sundsvallsbridgen 2006-12-11PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 2006-12-11

Närvarande: Leif Sundqvist
Peter Glans, fr o m §7
Eva Ribbenberg
Agneta Danielsson
Kent Sjöberg

1. Mötets öppnande
Ordföranden Leif Sundqvist hälsar välkommen och öppnar mötet.

2. Föregående protokoll
Föregående mötes protokoll gicks igenom och lades till handlingarna.

3. Ekonomisk rapport
Eva Ribbenberg redogjorde för den ekonomiska situationen efter sammanslagningen.
Trots stora investeringar i form av Bridgemate och utrustning i cafeterian så är ekonomin fortfarande god.

4. Fullmakt för placering av medel
Beslutas att ge Leif Sundqvist fullmakt att för föreningens räkning placera medel på räntebärande konto alternativ räntefonder i bank.

5. Slutliga inbetalningar från klubbarna
Noterades att Haga BS och BK Allians ännu inte bidragit med sin kassa till Sundsvallsbridgen. De styrelser som finns skall kontaktas för överföringen av medlen.

6. Hyresfrågor
Leif redovisar att hyresförhandlingen med City är avklarad och att överenskommelsen om ny hyra är accepterad.

7. Brickläggningsmaskinen
Styrelsen beslutar att budet om fri brickläggning till MBF begränsas till två år kvarstår.

8. Bidragsansökan från junior
Beslutas att bevilja ett bidrag om 400 kronor till Hilda Sätherberg för medverkan i bridgeläger sommaren 2006 i enlighet med inlämnad ansökan under förutsättning att Medelpads Bridgeförbund bidrar med lika mycket.

9. Julfesten
Delades ut uppdrag inför den stundande julfesten.

10. Lucia mixeden
Beslutats att i stället för den inställda luciamixeden den 10/12, anmäla till MBF att vi istället arrangerar vår barometer den 2 januari, och föreslå att den tävlingen ingår i Medelpadsrallyt som vanlig barometer. Anmälningsavgiften höjs till 60 kronor och att 5 priser delas ut. Inbjudan skickas ut av Kent Sjöberg.


11. Rapport Allsvenskan div 2
Rapporteras att tävlingarna genomfördes i Mittuniversitetets lokaler på ett bra sätt. Leif Sundqvist meddelar förbundet om de extra kostnader som uppstått och ser till så att den överenskomna ersättningen betalas till Sundsvallsbridgen.

12. Måndagsbridgen
Frågan om bronspoäng och krav på att spelare som deltar i måndagstävlingarna skall vara medlem togs upp. Beslut i ärendet tas senare.

13. Övriga frågor
• Diskuterades förslaget till ny logotype. Beslutas att betala 500 kronor för vinnande bidrag från Pär Höglund. De två övriga bidragen belönas med 100 kronor/vardera.
• Inbjudan till DM-damer skickas ut av Kent Sjöberg.

14. Nästa möte
Nästa möte hålls den 23 januari kl 17.00.

15. Mötets avslutning
Leif Sundqvist förklarar mötet för avslutat.


Vid protokolletKent Sjöberg Leif Sundqvist
Sekreterare JusterasSvenska Bridgeförbundet, Karlsgatan 28, 703 41, Örebro, Tel: +46 (0)19-277 24 80