Kommande tävlingar
17/04 INSTÄLLD ... Laholms BK - Guld
08/05 Guld-IAF - BK S:t Erik
01/07 Ölandsveckan 2021 - A-final
Rapporterade tävlingar
24/10 SM Par Junior, direktfinal
01/08 Gröna Hissen guldstänk
15/02 Munka Ljungby BS - Guldtävling
Sundsvallsbridgen 2006-12-10PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 2006-11-06

Närvarande: Leif Sundqvist
Peter Glans
Eva Ribbenberg
Agneta Danielsson
Kent Sjöberg
Sven-Åke Arvendahl
Dan Bylund §§5-6

1. Mötets öppnande
Ordföranden Leif Sundqvist hälsar välkommen och öppnar mötet.

2. Föregående protokoll
Föregående mötes protokoll gicks igenom och lades till handlingarna.

3. Ekonomisk rapport
Eva Ribbenberg redogjorde för den ekonomiska situationen efter sammanslagningen. Noterades att Haga BS ännu inte bidragit med sin kassa till Sundsvallsbridgen.

4. Ekonomi – förvaltning av medel
Leif Sundqvist får i uppdrag att ta kontakt med banken och se vilka förutsättningar som finns att få lite bättre avkastning på sparade medel.

5. Allsvenskan – lokalproblem
Diskuteras de problem som uppstått med anledning av klagomål på vår lokal för att spela Allsvenskans div 2 Norra. Leif tar kontakt med förbundet Svensk Bridge för att redovisa för- och nackdelar med en eventuell flytt av arrangemanget till annan lokal.

6. Övertagande av brickläggningsmaskinen
Dan Bylund redovisar ett förslag om möjligheten att överta brickläggningsmaskinen från Medelpads Bridgeförbund. Styrelsen beslutar att föreslå att Sundsvallbridgen övertar maskinen under förutsättning att MBF:s krav om fri brickläggning begränsas till två år,.

7. Installation av Bridgemate
Beslutas att Leif och Kent ser till att installationen genomförs.

8. Rapport hyressänkning City
Beslutades att ge Leif Sundqvist i uppdrag att föra förhandlingar med City om att sänka hyran till 500 kronor och att Gaffelbys hyra skall vara 400 kronor.

9. SM-bidrag
Beslutas att dela ut 500 kronor till bidragsberättigade SM-deltagare efter inlämnad ansökan.
10. Övriga frågor
Diskuterades förslag till ny logotype. Kent Sjöberg får i uppdrag att ta kontakt med den student som gjort det mest intressanta förslaget för vissa justeringar. Beslutas att samtliga förslag till logotype för Sundsvallsbridgen kan erhålla ett ekonomiskt bidrag för sin insats.

11. Nästa möte
Nästa möte hålls den 5 december kl 17.00.

12. Mötets avslutning
Leif Sundqvist förklarar mötet för avslutat.


Vid protokolletKent Sjöberg Leif Sundqvist
Sekreterare JusterasSvenska Bridgeförbundet, Karlsgatan 28, 703 41, Örebro, Tel: +46 (0)19-277 24 80