Kommande tävlingar
06/11 Kamras Minne
13/11 Uppsala Lagguld
04/12 Malmö BK - Guld
Rapporterade tävlingar
10/10 Enaträffen
08/08 SM Par Open - Final - Omgång 2
07/08 SM Par Open - Final - Omgång 1
Protokoll Styrelsemöte Sundsvallsbridgen 2019-04-23

Närvarande:
Leif Sundqvist
Kent Sjöberg
Birgitta Wiberg
Anneli Sagersten
Birgitta Svensson
Ing-Britt Nyholm


1. Mötets öppnande
Ordföranden Leif Sundqvist hälsade välkommen och öppnade mötet.

2. Föregående protokoll
Föregående mötesprotokoll 29/01 föredrogs av Leif, som rapporterade att BFR vill ha nya hyresförhandlingar och lades därefter till handlingarna. Leif skickar kallelse.
Tävlingsledarkurs kommer att anordnas av Medelpads Bridgeförbund med assistans av bridgekonsulenten Thomas Winter den 18/19 maj 2019 i bridgelokalen i Sundsvall.

3. Ekonomiska läget
Leif presenterade kassören Linda Eklunds rapport om det ekonomiska läget t o m 2019-04-22, som var mycket bra. Utgifter på ca 30tkr tillkommer fram till bokslut 2019-06-30. Harmoni har upphört och överlämnat kvarvarande ekonomiska medel till Sundsvallsbridgen, vilket ungefär motsvarar den hyra, som skulle ha utgått under uppsägningstiden.

4. Klubbavgift 2019-2020 (ingår i FSB:s medlemsavgift)
Klubbavgiften beslutades vara oförändrad, d.v.s. 35 kronor och totalt 310 kr.

5. Kostnadsersättningar styrelsen
Som tidigare år, så fastställdes på årsmötet ett rambelopp att fördela inom styrelsen. Uppdrogs till ordförande och kassör att fördela denna summa enligt tidigare principer.

6. Våravslutningsfest 20/5 kl. 18.00
Beslöt att arrangera denna fest enligt tidigare modell. Beslöts följande:
• Pris 130 kr för medlemmar och 160 kr för övriga och max 60 personer får deltaga.
• Dukning kl.16.00, då lokalen är upptagen tidigare på dagen.
• Leif sätter upp anslag, ordnar priser och köper choklad till de 2 poängligorna.
• Birgitta W kontaktar Margaretha för traditionell förtäring och köper blommor till bordsdukningen.
• Kent ordnar med dryck och lotterier med priser.
• Ing-Britt köper dukar m.m. för bordsdukningen och bordslottningen.7. Spelprogram 2019-2020
Leif skickar ut mail till tävlingsledarna om inskick av förslag till spelprogram. Innevarande spelårs program bifogas i mailet. Tävlingsledarna skall skicka förslag till program till Leif snarast möjligt.
Kent undersöker om möjlighet till fredagsspel start mitten/slutet av september.
Leif kontaktar Per Jansson, Alnö, om han har mallar i sin dator för att kunna göra underlag till en förenklad spelkalender.

8. Sommarbridge
Kent skickar ut mail med förfrågan till fjolårets kvällsvärdar när de kan ställa upp denna sommar. Sommarbridgen spelas på tisdagar kl. 18.00 och annons om detta kommer att finnas i tidningen Svensk Bridge. Sommarbridgen pågår 28/5-20/8 2019.


9. Övriga frågor
• Frågan om den befintliga skrivaren håller på att bli sliten, då utskrifterna inte ser bra ut.
Kent fick i uppdrag att kolla upp med Emil Tibblin, om han vill kolla skicket på skrivaren.
Vid behov av en ny skrivare, så fick Kent i uppdrag att inköpa en ny sådan.

• Storstädning av lokalen bedömdes lämplig att utföra under sommaren. Birgitta W kontaktar den person, som utförde den ifjol och kollar om intresse finns att ta uppdraget.

• Beslöts om inköp av 200 nya kortlekar till brickläggningsmaskinen. Leif beställer detta.

• Tisdag / onsdag 27/28 augusti startar höstens ligabridge.

• Måndag- och torsdagsspel startar första veckan i september.


10. Nästa möte
Beslutades att nästa möte sker tisdagen 20 augusti 2019 kl. 17.00 i bridgelokalen.


11. Mötets avslutning
Ordförande avslutade mötet.
Vid protokollet Justeras
Ing-Britt Nyholm Leif Sundqvist Sekreterare Ordförande
Svenska Bridgeförbundet, Karlsgatan 28, 703 41, Örebro, Tel: +46 (0)19-277 24 80