Kommande tävlingar
17/04 Laholms BK - Guldtävling
08/05 Guld-IAF - BK S:t Erik
01/07 Ölandsveckan 2021 - A-final
Rapporterade tävlingar
24/10 SM Par Junior, direktfinal
01/08 Gröna Hissen guldstänk
15/02 Munka Ljungby BS - Guldtävling

Protokoll Styrelsemöte Sundsvallsbridgen 2018-11-28

Närvarande:
Leif Sundqvist
Kent Sjöberg
Birgitta Wiberg
Anneli Sagersten
Birgitta Svensson
Ing-Britt Nyholm

1. Mötets öppnande
Ordföranden Leif Sundqvist hälsade välkommen och öppnade mötet.

2. Föregående protokoll
Föregående protokoll från 4/9 föredrogs av Leif och lades till handlingarna.

3. Ekonomiska läget
Leif redogjorde för den ekonomiska ställningen och den följer budgeten.

4. Konsekvenser av Harmonis ev. nedläggning
Då anslutningen varit dålig på den klubbens speltillfällen, så kan en eventuell nedläggning ske inom kort. Leif redogjorde för vad detta skulle innebära i minskade hyresinkomster.
Leif hade tagit fram en hyreskalkyl, som gicks igenom. Hyresförhandlingar med alla klubbarna BFR och Centrum startar den 10 december.

5. Avslutningsfest 2018-12-17
Inbjudan upprättas av Leif och festen subventioneras som tidigare, pris för medlemmar 120kr och för icke medlemmar 150kr.
Styrelseledamöter och andra funktionärer bjuds utan kostnad. Max antal deltagare är 60st.
Birgitta kontaktar Margaretha angående mat, kaffe och kaka samt ordnar med blommor till dukning av borden.
Kent inskaffar drycker till maten samt lotteri med priser.
Bordsplacering med lottning som tidigare. Ing-Britt gör bordsmärkning och lotter till borden.
Ing-Britt gör inköp av dukar, servetter, glas, kaffemuggar och skedar.
Dukning sker kl. 15.00 som tidigare år och de som har möjlighet hjälper till.

6. Poängligor hösten 2018
Leif sammanställer de tre bäst placerade i respektive liga som erhåller penningpriser.
Första pris är 600kr, andra pris är 400kr samt tredje pris är 300kr, totalt 2.600 kr.
Leif kontaktar Linda och ser till att pengar finns till detta.
Närvaropriser i form av chokladask delas ut till de spelare som uppnått utsatt gränsvärde och som är närvarande vid avslutningen. Leif köper in chokladaskarna till dessa.

7. Övriga frågor
• Kent ordnar bridgekurs med start torsdag 24 januari 2019.
• Styrelsemiddag kommer att ske i slutet av januari 2019

8. Nästa möte
Nästa möte sker den 29 januari 2019 kl. 17.30 i bridgelokalen.

9. Avslutning
Ordförande avslutade mötet.Vid protokollet Justeras


Ing-Britt Nyholm Leif Sundqvist
Sekreterare Ordförande
Svenska Bridgeförbundet, Karlsgatan 28, 703 41, Örebro, Tel: +46 (0)19-277 24 80