Kommande tävlingar
17/04 Laholms BK - Guldtävling
08/05 Guld-IAF - BK S:t Erik
01/07 Ölandsveckan 2021 - A-final
Rapporterade tävlingar
24/10 SM Par Junior, direktfinal
01/08 Gröna Hissen guldstänk
15/02 Munka Ljungby BS - Guldtävling
Protokoll Styrelsemöte Sundsvallsbridgen 2018-04-25

Närvarande:
Leif Sundqvist
Jan Ödén
Anneli Sagersten
Birgitta Wiberg
Ing-Britt Nyholm


1. Mötets öppnande
Ordföranden Leif Sundqvist hälsade välkommen och öppnade mötet.

2. Föregående protokoll
Föregående mötesprotokoll 13/2föredrogs av Leif och lades till handlingarna.

3. Ekonomiska läget
Leif presenterade Klas Löfgrens rapport om det ekonomiska läget t o m 2018-04-19, som var mycket bra.

4. Klubbavgift 2018-19 (ingår i FSB:s medlemsavgift)
Klubbavgiften beslutades vara oförändrad, d.v.s. 35 kronor och totalt 310kr.

5. Kostnadsersättningar styrelsen
Fastställdes på årsmötet om en ram på 9.000kronor att fördela inom styrelsen. Uppdrogs till ordförande och kassör att fördela denna summa enligt tidigare principer.

6. Ny kassör
Klas Löfgren har meddelat att han avgår och valberedningen Liane Svensson söker ersättare.

7. Våravslutningsfest 21/5 kl. 18.00
Beslöt att arrangera denna fest enligt tidigare modell. Beslöts följande:
• Pris 130kr för medlemmar och 160kr för övriga och max 60 personer.
• Dukning kl.16.00, då lokalen är upptagen tidigare på dagen.
• Leif Sundqvist sätter upp anslag, ordnar priser och köper choklad till de 2 poängligorna.
• Birgitta Wiberg kontaktar Margaretha för traditionell förtäring och köper blommor till bordsdukningen.
• Kent Sjöberg ordnar med dryck och lotterier med priser.
• Ing-Britt Nyholm köper dukar m.m. för bordsdukningen.

8. Spelprogram 2018-2019
Leif skickar ut mail till tävlingsledarna om inskick av förslag till spelprogram. Innevarande spelårs program bifogas i mailet. Tävlingsledarna skall skicka förslag till program till Leif snarast möjligt.
Jan Ödén har meddelat att han utgår som tävlingsledare.


9. Sommarbridge
Kent Sjöberg skickar ut mail med förfrågan till fjolårets kvällsvärdar när de kan ställa upp denna sommar. Sommarbridgen spelas på tisdagar kl. 18.00 och annons om detta kommer att finnas i tidningen Svensk Bridge.


10. Övriga frågor

• Service av brickläggningsmaskinen kommer att ske under sommaren.

• Storstädning av lokalen kommer att utföras i sommar. Birgitta kontaktar föreslagen person med en förfrågan.

• Några medlemmar har efterfrågat s.k. frispel som vinst förutom Sverigelotter. Medlemmarna får uttala sig om detta i en enkät till hösten.

• Årsmöte kommer att äga rum måndag17 september 2018 klockan 17.15.


11. Nästa möte
Beslutades att nästa möte sker tisdagen 21 augusti 2018 kl. 17.00.


12. Mötets avslutning
Ordförande avslutade mötet.
Vid protokollet Justeras
Ing-Britt Nyholm Leif Sundqvist Sekreterare Ordförande
Svenska Bridgeförbundet, Karlsgatan 28, 703 41, Örebro, Tel: +46 (0)19-277 24 80