Kommande tävlingar
17/04 Laholms BK - Guldtävling
08/05 Guld-IAF - BK S:t Erik
01/07 Ölandsveckan 2021 - A-final
Rapporterade tävlingar
24/10 SM Par Junior, direktfinal
01/08 Gröna Hissen guldstänk
15/02 Munka Ljungby BS - Guldtävling
Protokoll Styrelsemöte Sundsvallsbridgen 2018-02-13


Närvarande:
Leif Sundqvist
Kent Sjöberg
Klas Löfgren
Birgitta Wiberg
Ing-Britt Nyholm

1. Mötets öppnande
Ordföranden Leif Sundqvist hälsade välkommen och öppnade mötet.

2. Föregående protokoll
Föregående protokoll från 2017-11-21 föredrogs av Leif och lades till handlingarna.

3. Ekonomiska läget
Klas hade upprättat resultaträkning för perioden 1/7 2017-10/2 2018 samt gick igenom posterna i denna. Ekonomiläget påvisade ett starkt resultat för perioden.

4. Juniorbidrag läger Falkenberg
Detta läger äger rum i 3dagar, 28mars-1april 2018, och MBF och Sundsvallsbridgen delar på kostnaden för 5 juniorer samt lämnar bidrag till ledaren Anders Strömberg. Beräknad delkostnad för klubben ca 6000 kr beslutades.

5. Swish
Klas informerade om att nu har Sundsvallsbridgen öppnat ett swishkonto med nummer 1232570299 att användas endast för klubben. Kostnaden är 500 kr per år och per transaktion 2kr.
Kent ordnar med informationen, swishlogga och kontonumret på disken vid spelanmälan.

6. Loomis
Klas tog upp förändring i inlämning av kontanter till Forex upphör. Nytt inlämningsställe är Loomis i hörnet Tullgatan/Köpmangatan, där kontanterna tillsammans med specifikation i påse läggs i sluten box. Redovisning kommer sedan på kontot.

7. Onsdagstävlingar under våren 2018
Sundsvallsbridgen har infört 5 nya spelkvällar, 28 februari, 28 mars, 18 april, 16 maj, alla dessa av typen Barometer IAF samt den 2 maj i form av en Simultantävling. Starttid klockan 18 alla dagar. Spel 24 brickor med egen partner, priser i form av penningpriser och lotter kommer att delas ut. Spelavgift 50 kronor.

8. Övriga frågor
• Gardintvätt, Liane har erbjudit sig att utföra detta för 500 kronor, beslutades.
• Ej kaffe på kurskvällarna, ca 2 timmar ingen paus, beslutades.
• Ersättning till Liane för kaffekokning på måndagar 100kr, beslutades.
• Diskuterades en höjning av antalet brickor på måndagsbridgen. Beslöts att ingen ändring skall ske förrän inför höststarten. Då skall vi också ange antalet brickor i bridgekalendern, speciellt om vi beslutar att variera antalet brickor för olika tävlingar.
• City förslag om samarbete gällande lotter godkändes.
• Kent tog upp möjlighet för Anders Strömberg, att söka bidrag för ungdomsverksamhet via
SISU ( Gunnar Wallberg), Idrottsförbunden, Svenska Bridgeförbundet och från Sundsvalls
kommun.
.
9. Nästa möte
Nästa möte onsdag 25 april klockan 17.00 på bridgelokalen.
10. Mötets avslutning
Ordförande avslutade mötet.

Vid protokollet Justeras


Ing-Britt Nyholm Leif Sundqvist
Sekreterare Ordförande
Svenska Bridgeförbundet, Karlsgatan 28, 703 41, Örebro, Tel: +46 (0)19-277 24 80