Kommande tävlingar
17/04 Laholms BK - Guldtävling
08/05 Guld-IAF - BK S:t Erik
01/07 Ölandsveckan 2021 - A-final
Rapporterade tävlingar
24/10 SM Par Junior, direktfinal
01/08 Gröna Hissen guldstänk
15/02 Munka Ljungby BS - Guldtävling
Protokoll Styrelsemöte Sundsvallsbridgen 2017-09-19

Närvarande:
Leif Sundqvist
Kent Sjöberg
Klas Löfgren
Jan Ödén
Ing-Britt Nyholm
Birgitta Wiberg
Anneli Sagersten

1. Mötets öppnande
Ordföranden Leif Sundqvist hälsade välkommen och öppnade mötet.

2. Föregående protokoll
Föregående protokoll från 17/8 föredrogs av Leif Sundqvist och lades till handlingarna.

3. Konstituering av styrelsen
Styrelsen konstituerades enligt följande:
Ordf. Leif Sundqvist
V.ordf. Kent Sjöberg
Kassör Klas Löfgren
Webmaster Jan Ödén
Sekr. Ing-Britt Nyholm
Ersättare Anneli Sagersten och Birgitta Wiberg

Styrelsen beslöt att firmatecknare är ordföranden Leif Sundqvist (460612-7837) och kassören Klas Löfgren (400110-4639) var för sig.

4. Från årsmötet
• Mentorbridge kommer inte att arrangeras pga brist på mentorer. Kent Sjöberg och Leif Sundqvist kommer att leda kursverksamhet 3:e tisdagen i månaden om intresse finnes.
• 2 grupper på måndagkvällar skall utredas av Kent Sjöberg.
• Fler brickor på måndagkvällar, nu 20st, frågan går vidare till tävlingsledarna Jan Ödén och Liane Svensson för synpunkter, Leif Sundqvist handhar frågan.

5. Allsvenskan div 3 23/09
Denna lördag arrangerar klubben Allsvenskan div. 3 Mellersta Norrland i bridgelokalen. 10 lag från Mellannorrland deltager, dock inget lag från Medelpad.

6. Övriga frågor
• Kent Sjöberg kommer att leda kurs för nybörjare med början torsdag 28 september, 12 gånger med avslutning 12 december, kursavgiften är 600 kr samt tillkommer kursbok för 300 kr.
• Klas Löfgren kontaktar bank med förfrågan om Swish för minskning av kontanthantering.
• Simultanbridge kommer att spelas två måndagar med 24 brickor.
• Kaffetermosarna användes inte av alla klubbar ännu och redan har nya fläckar uppstått på mattan i fikarummet. Leif Sundqvist kontaktar dessa klubbar och ser till att de omgående börjar använda termosarna.

7. Nästa möte
Nästa möte sker den 21 november kl. 17.00 i bridgelokalen.

8. Avslutning
Ordförande avslutade mötet. Därefter samlades styrelsen på restaurang E-Street för styrelsemiddag.Vid protokollet Justeras


Ing-Britt Nyholm Leif Sundqvist
Sekreterare Ordförande
Svenska Bridgeförbundet, Karlsgatan 28, 703 41, Örebro, Tel: +46 (0)19-277 24 80