Kommande tävlingar
04/04 Laholms BK - Guldtävling
10/04 Trosa BS - Guldtävling
13/04 Rimbo BK - Påskguld
Rapporterade tävlingar
15/02 Munka Ljungby BS - Guldtävling
08/02 Plattliret - BK S:t Erik
26/01 Rimbo BK - Jubileumsguld

1. Mötets öppnande

2. Fastställande av dagordning

3. Mötets behöriga utlysande

4. Val av mötesordförande

5. Val av mötessekreterare

6. Val av 2 justerare tillika rösträknare

7. Styrelsens och revisorernas berättelser

8. Ansvarsfrihet för styrelsen

9. Förenings- och förbundsavgifter. Styrelsens förslag: Oförändrade

10. Synpunkter på spelprogram och Karlshamns -ligan. Ordet är fritt

11. Nominering och val av ordförande för 2017 - 2018 Valberedningens förslag:Omval

12. Nominering och övriga val för 2017 – 2018. Valberedningens förslag:

StyrelseLarry Rosenius
Sittande 1 år kvar
Lisbeth Nilsson
Sittande 1 år kvar
Ingrid Hagberg-Hake
Sittande 1 år kvar
Sven-Bertil Lööw
Omval
Ulla Jeppsson
nyval
Lars Jeppsson
nyval
SuppleanterKerstin Johansson
Omval
vakant

Revisorer (Eivor Svensson avgår)


Eva Rosén
Omval
Elisabeth Andersson
Nyval
Suppleant
Maj-Britt Mattsson
omval

ValberedningPer Svensson
Omval
Håkan Lorantz
Sittande 1 år kvar

13 Nya frågor

14. Mötets avslutande
Svenska Bridgeförbundet, Karlsgatan 28, 703 41, Örebro, Tel: +46 (0)19-277 24 80