Kommande tävlingar
17/04 Laholms BK - Guldtävling
08/05 Guld-IAF - BK S:t Erik
01/07 Ölandsveckan 2021 - A-final
Rapporterade tävlingar
24/10 SM Par Junior, direktfinal
01/08 Gröna Hissen guldstänk
15/02 Munka Ljungby BS - Guldtävling
Protokoll Styrelsemöte Sundsvallsbridgen 2017-08-17

Närvarande:
Leif Sundqvist
Klas Löfgren
Kent Sjöberg
Jan Ödén
Ing-Britt Nyholm
Birgitta Wiberg
Anneli Sagersten

1. Mötets öppnande
Ordföranden Leif Sundqvist hälsade välkommen och öppnade mötet.

2. Föregående protokoll
Föregående protokoll från 26/4 föredrogs och lades till handlingarna.
Följande noterades:
• Tävlingsledarutbildningen steg 1 i Ullånger 4-5 juni hade en representant Sofia Sundström från Sundsvallsbridgen. Sofia klarade TL-licensen med bravur.
• Sommarbridgen har varit mycket populär.
• Tävlingskalendern för 2017-2018 är försenad.

3. Ekonomiska läget
• Kassören Klas Löfgren gick igenom resultaträkning och balansräkning för 2016-2017 och informerade att slutresultatet för 2016-2017 blev -3.825tkr.

Inga nya åtgärder behövs inför det nya spelåret med anledning av resultatet.

• Inför Sundsvallsbridgens årsmöte 2017-09-18;
o Leif Sundqvist upprättar dagordning och verksamhetsberättelse.
o Budget 2017-2018 upprättas av Klas Löfgren och Leif Sundqvist
o Kassören kontaktar revisorerna för att starta arbetet med revisionen av räkenskapsåret 2016-2017.
o KM spelas måndag 18 september kl. 18.00.
o Leif Sundqvist kontaktar Valberedningen.
o Förslag till kostnadsersättning för styrelsen föreslås oförändrad till 9.000kr.
o Startavgifter för klubbtävlingar 2017-2018 föreslås oförändrad.
o Årsavgiften till Sundsvallsbridgen för 2018-2019 föreslås oförändrad.

4. Styrelsen 2017-2018
Samtliga nuvarande medlemmar i styrelsen förklarade sig villiga att ställa upp.
Mandattiden har utgått för följande:
• Leif Sundqvist (ordf.)
• Ing-Britt Nyholm (sekreterare)
• Birgitta Wiberg och Anneli Sagersten (suppleanter)

Återstår ett år för följande:
• Klas Löfgren
• Kent Sjöberg
• Jan Ödén

5. Bidrag deltagande i SM-finaler
Beslöts att ett bidrag på 500kr per deltagare utdelas till de klubbmedlemmar, som deltog i SM-finalerna under SM-festivalen.

6. Sverigelotten
Beslöts att Sverigelotten skall användas, som pris vid tävlingarna.

7. Allsvenskan
Leif Sundqvist informerade att Sundsvallsbridgen i år har ett lag i div. 2 Norra och ett lag i div. 3 Uppland. Klubben har fått i uppdrag att arrangera omgång 1 (4 lag) av div. 2 Norra den 2/9 samt
omgång 2 och 3 (10 lag) av div. 3 Mellersta Norrland den 23/9 resp. 28/10.

8. Sundsvallsligan priser – antal brickor i div 4
Leif Sundqvist informerade att vi fått 6 nya lag i Sundsvallsligan. Det innebär en helt ny division 4. En annan nyhet är att div. 1 på försök kommer att spela 10 omgångar gentemot tidigare 5 under hösten 2017. Den nya VP-tabellen 20 – 0 ska användas i samtliga divisioner.

Beslöts att startavgiften i div.1 därmed ska höjas från 1.200 kr till 1.800 kr. Beslöts också att prisnivån i alla divisioner skall ligga på samma procentuella nivå. I div. 1 kommer pris att delas ut till de 3 bästa lagen. Beslöts också att i div. 4 ska vi spela 20 brickor per match, då det är många orutinerade spelare, som kommer att spela där.

9. Modifiering av Ruter i speldatorn
För närvarande finns det 2 miljöer i speldatorn, en för Sundsvallsbridgen och en för BFR. I och med att vi får en ny klubb, BK Centrum, kommer vi att ändra systemet, så att vi bara har en och samma miljö för alla klubbar. Vid varje tävling får tävlingsledaren ange vilken klubb det är som arrangerar. Denna ändring bidrar också till att MBF kan använda samma Ruter-system. Det innebär också att ett och samma lösenord kommer att användas av alla. Leif ansvarar för detta och tar hjälp av Emil Tibblin.

10. Tisdagar – kursverksamhet?
Föreslogs att klubben anordnar en bridgekurs vissa tisdagar under året. Kursens nivå kommer att vara mer avanserad än de fortsättningskurser, som hittills har körts. Leif planerar in den en gång i månaden på den tredje tisdagkvällen i respektive månad och lägger in den i spelkalendern. Kent och Leif hjälps åt som bridgelärare.

11. Övriga frågor
• Uppfräschning av matta i fikarummet kommer att ske i slutet av augusti. Mattan består av ett antal kvadratiska delar, vilka kan bytas ut var och en för sig. Således byter vi bara de, som är nedfläckade. Arbetet sker genom bostadsrättsföreningens försorg.
• Inköp av 10st termosar av Birgitta Wiberg. Dessa skall fyllas av den som kokar kaffet och ställas ut på borden för undvikande av spill på renoverade heltäckningsmattan.
• Vårt onsdagsspel har upphört och bridgeklubben Centrum övertar denna speldag.
• Beslutades om ändrad starttid för måndag- och torsdagsspelet till kl. 18.00.
• Nybörjarkurs på torsdagar ordnas av Kent Sjöberg.
• Den vilande frågan om hur vi kan undvika betalning av startavgifterna med kontanter togs upp. Kassören rapporterade att det fungerar mycket bra med att anlita Forex även om det kostar lite. Då inte mycket har hänt på området, så beslöts att vi avvaktar tills vidare i frågan.
• Stolskarmar behöver en uppfräschning, Birgitta Wiberg erbjöds sig att fixa detta omgående.
• Styrelsefest beslöt hållas tisdagen den 19/9 kl. 18,30 på restaurant E-street. Ing-Britt Nyholm svarar för bokning.


12. Nästa möte
Nästa möte sker tisdag den 19 september kl. 17.30 i bridgelokalen för ett konstituerande möte.

13. Mötets avslutning
Ordförande tackade för ett bra möte och förklarade mötet för avslutat.
Vid protokollet Justeras


Ing-Britt Nyholm Leif Sundqvist
Sekreterare Ordförande
Svenska Bridgeförbundet, Karlsgatan 28, 703 41, Örebro, Tel: +46 (0)19-277 24 80