Kommande tävlingar
17/04 Laholms BK - Guldtävling
08/05 Guld-IAF - BK S:t Erik
01/07 Ölandsveckan 2021 - A-final
Rapporterade tävlingar
24/10 SM Par Junior, direktfinal
01/08 Gröna Hissen guldstänk
15/02 Munka Ljungby BS - Guldtävling

Protokoll Styrelsemöte Sundsvallsbridgen 2017-04-26

Närvarande:
Leif Sundqvist
Jan Ödén
Klas Löfgren
Kent Sjöberg
Anneli Sagersten
Birgitta Wiberg
Ing-Britt Nyholm

Dessutom var 6 medlemmar i Medelpads Bridgeförbund närvarande under punkt 9 och 10.

1. Mötets öppnande
Ordföranden Leif Sundqvist hälsade välkommen och öppnade mötet.

2. Föregående protokoll
Föregående mötesprotokoll 7/2 föredrogs och lades till handlingarna.

3. Ekonomiska läget
Klas Löfgren rapporterade det ekonomiska läget t o m 2017-04-27, som visade sig vara mycket bra.

4. Klubbavgift 2017-18 (ingår i FSB:s medlemsavgift)
Klubbavgiften beslutades vara oförändrad, d.v.s. 35 kronor..

5. Kostnadsersättningar styrelsen
Fastställdes på årsmötet om en ram på 9.000 kronor att fördela inom styrelsen. Uppdrogs till ordförande och kassör att fördela denna nya summa enligt tidigare principer.

6. Våravslutningsfest 22/5 kl. 18.30
Beslöt att arrangera denna fest enligt tidigare modell. Beslöts följande:
• Pris som tidigare, 120kr för medlemmar och 150kr för övriga och max 60 personer.
• Dukning kl. 16.00, då lokalen är upptagen tidigare på dagen.
• Leif Sundqvist sätter upp anslag och köper choklad till de 3 poängligorna.
• Birgitta Wiberg kontaktar Margaretha för traditionell förtäring och köper blommor till bordsdukningen.
• Kent Sjöberg ordnar med dryck och lotterier med priser.
• Ing-Britt Nyholm köper dukar m.m. för bordsdukningen.

7. Spelprogram 2017-2018
Leif Sundqvist skickar ut mail till tävlingsledarna om inskick av förslag till spelprogram. Innevarande spelårs program bifogas i mailet. Tävlingsledarna skall skicka förslag till program till Leif snarast möjligt men senast 6 maj.


8. Sommarbridge
Kent Sjöberg skickar ut mail med förfrågan till fjolårets kvällsvärdar när de kan ställa upp denna sommar. Sommarbridgen spelas på tisdagar kl. 18.00 (nytt för i år!) och annons om detta kommer att finnas i tidningen Svensk Bridge.


9. Tisdagsbridgen
Deltagandet har varit ca 2-3 bord och de återstående tävlingarna 9/5 0ch 16/5 kommer att ställas in.
Styrelsen och de närvarande styrelsemedlemmarna från Medelpads Bridgeförbund diskuterade vad vi kan göra för att få fart på spelet bland ”elitspelarna i distriktet”. Framkom förslag om att utöka fyrmannaspelet i klubben och således lägga ner partävlingsspelet på tisdagskvällarna. En idé som framfördes var att utöka ligaspelet från en gång i månaden till 2 gånger. Beslöts att vi kollar upp intresset för detta bland nu deltagande lag i Sundsvallsligan vid sista omgångarna den 2/5 och 3/5.
Leif Sundqvist fick i uppdrag att utarbeta en gallup i denna fråga, och se till att alla lag besvarar den.
Utifrån resultatet får klubbstyrelsen besluta om en lösning inför kommande spelår.


10. Onsdagsbridge dagtid
Klas Löfgren hade tagit fram statistik för spelande par på onsdagar under 2016/2017 som under hösten varit 4-10 par (snitt 7 par) och våren 4-8 par (snitt 6 par). Diskuterades om vi skall lägga ner spelet på dagarna på onsdagarna eller om vi skall göra en nystart. En idé är att sänka spelavgiften till 30 kronor (i nivå med pensionärsklubbarna) och att hitta lite nya ”grepp” för att få dit flera spelare. Inget beslut togs, Leif Sundqvist jobbar vidare med detta.


11. Övriga frågor

• Nordiska Juniormästarna Sara Strömberg och Sofia Sundström skulle uppvaktas vid ligaspelet. Birgitta Wiberg ordnar med blommor.

• Tävlingsledarutbildning steg 1 (bronsnivå) arrangeras den 4-5 juni (lördag-söndag) i Ullånger med sista anmälan 25 maj.

• Vi har haft simultanbridge 2 måndagar med 24 brickor informerade Jan Ödén.

• Kent Sjöberg håller kurser på torsdagar. Förslag fanns om minikurser även på måndagarna, vilket givetvis kommer att vara frivilligt och kan börja cirka 17.45.

• Förslag fanns om sänka startavgift/prisnivå på ligaspelet diskuterades, särskilt om vi kommer att utöka antalet matcher.

• Årsmöte kommer att äga rum måndag 18 september 2017.


12. Nästa möte
Beslutades att nästa möte sker torsdagen 17 augusti 2017 kl. 17.00.


13. Mötets avslutning
Ordförande avslutade mötet.
Vid protokollet Justeras
Ing-Britt Nyholm Leif Sundqvist Sekreterare Ordförande
Svenska Bridgeförbundet, Karlsgatan 28, 703 41, Örebro, Tel: +46 (0)19-277 24 80