Kommande tävlingar
17/04 INSTÄLLD ... Laholms BK - Guld
08/05 Guld-IAF - BK S:t Erik
01/07 Ölandsveckan 2021 - A-final
Rapporterade tävlingar
24/10 SM Par Junior, direktfinal
01/08 Gröna Hissen guldstänk
15/02 Munka Ljungby BS - Guldtävling
Protokoll Styrelsemöte Sundsvallsbridgen 2017-02-07

Närvarande:
Leif Sundqvist
Jan Ödén
Klas Löfgren
Kent Sjöberg
Annelie Sagersten
Birgitta Wiberg
Ing-Britt Nyholm

Inbjuden Anders Strömberg angående juniorsatsningen i Sundsvall.


1. Mötets öppnande
Ordföranden Leif Sundqvist hälsade välkommen och öppnade mötet.

2. Föregående protokoll
Föregående mötesprotokoll 29/11 föredrogs och lades till handlingarna.

3. Ekonomiska läget
Klas Löfgren redovisade ett positivt resultat av det ekonomiska läget med god likviditet och att kontanthanteringen via Forex fungerar mycket bra.

4. Rapport från de senaste styrelsemötena i MBF
Leif Sundqvist informerade om de saknade utskicken av styrelseprotokoll från MBF. Dessutom att den nya styrelsen från i höstas ej lagts in på MBF:s hemsida och ej heller läggs några styrelseprotokoll dit.
På de två styrelsemötena diskuterades huvudsakligen DM-tävlingar samt den juniorsatsning, som är på gång med Anders Strömberg som ansvarig. Friskolan Pro Olympia har visat intresse för en introduktion av bridge för sina elever. Vidare att distriktet utökats med en ny klubb, Kvissleby bridgeklubb. Att notera är också att befattningen som Distriktstävlingsledare inte är bemannad i MBF.


5. Rapport från SBF.s Medlemsnytt
Utskicket består huvudsakligen av ett antal annonser om bridgeresor. Några korta notiser om Riksläger för juniorer, Svenska cupen, Nya lagar, Utbildning under Bridgefestivalen.

6. Juniorbidrag
Juniorlägerbridge skall genomföras i Falkenberg 13-17 april och styrelsen beslutade att lämna bidrag enligt ansökan (Tobias Strömberg) till detta i form av resebidrag och vistelsebidrag.

7. Startavgift för juniorer i Sundsvallsligan
Styrelsen beslutade att startavgiften för juniorer skall vara halv avgift, d.v.s. för närvarande 150 kronor per säsong.

8. Poängligan tisdagar
Anslutningen har varit dålig och vissa tävlingar inställda. Beslöts därför om en justering av priserna till 400kr/200kr/100kr för de tre främsta placeringarna att gälla från 2017-01-01.

9. Övriga frågor
• Det har kommit klagomål om att fikat på torsdagarna håller dålig standard. Ordföranden fick i uppdrag att kontrollera detta.

• Juniorsatsning är startad i samarbete med Medelpads Bridgeförbund och Sundsvallsbridgen. Anders Strömberg redogjorde för att information har gått ut på Facebook. På fredagar kl. 16-18 i bridgelokalen har juniorer möjlighet att prova på bridge med Minibridge som underlag. Kursmaterialet Minibridge har testats i Varberg (BK Albrekt) med gott resultat. Friskolan Pro Olympia har som fritt val på schemat möjlighet att välja bridge och där kommer bridgepassen att hållas på skoltid.

10. Nästa möte
Beslutades att nästa möte hålles onsdagen 26 april 2017 kl. 17.

11. Mötets avslutning
Ordförande avslutade mötet.

Vid protokollet Justeras
Ing-Britt Nyholm Leif Sundqvist Sekreterare Ordförande
Svenska Bridgeförbundet, Karlsgatan 28, 703 41, Örebro, Tel: +46 (0)19-277 24 80